Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Zaansche Zesstedenloop: op de Tolbrug bij Wormerveer. Foto V.F.B.

Hoe Ajax en D .F. C«

x_xx xx xx /\ xx xx xx xx xx xx a xx _xx xx _xx xx xx xx

XVXXX XX XX XX X/ XX XX X/ XX xx^ xx—\X XX xx—xx~^vx —XX"

gelijk speelden.

/x /v O Ó "O O O O O O O o o~o *

De Amsterdammers mochten met i—i meer dan tevreden zijn

Pittig en bewegelijk spel der^ Dordtsche ploeg^ Zou het tusschen Sparta, H.B.S., A jax en D.F.C, gaan in afd.If

De competitieleider van den N.V.B. schijnt er aardigheid in te vinden om D.F.C. elk jaar ter opening van het voetbalseizoenjnaar Amsterdam te sturen: in 1927 speelden de Dordtenaren op den eersten competitiedag op het Ajaxterrein, waar ze met 2-0 wonnen; in 1928 openden ze het seizoen in het stadion, waar ze tegen Blauw Wit de nederlaag leden en nu in 1929 verschenen ze weer in de Meer, om ditmaal 'n gelijk spel uit hun Amsterdamsche reisje te behalen. Voor de meeste Ajaxsupporters, die door de uitstekende prestaties van hun favorieten in de oefenwedstrijden der laatste weken hun rotsvast vertrouwen in de rood-witte kleuren na het benauwde seizoen 1928'29 hadden terug gewonnen, is deze 1-1 vermoedelijk wel 'n kleine teleurstelling geweest, doch dat Ajax méér verdiende dan 'n gelijk spel, zal niemand

durven beweren: met 1-1 mag Ajax meer dan tevreden zijn.

Diverse berichten uit Dordrecht en diverse enthousiaste artikelen in D.F.C.s clubblad hadden ons er al op attent gemaakt, dat men in Dordt dit jaar heel wat van D.F.C. verwachtte: 'n kampioenschap, nu of nooit. En waar Ajax door het uitkomen van Anderiesen Jr. (ex-A.P.G.S.), van Reenen (exU.V.V.) en den Boer (ex-Z.F.C.) de Zwakke plekken in haar ploeg behoorlijk had gestopt, leek ons deze Ajax-D.F.Owedstrijd zeer wel de moeite waard om als belangrijkste wedstrijd in het Westen onder de loupe te nemen, terwijl collega Groothoff, naar de „Revue"- gewoonte, gelijktijdig den belangrijksten wedstrijd uit de „provincie" ging bezoeken. Op den eersten competitiedag zijn, daar alle clubs met 'n schoone lei starten, feitelijk alle wedstrijden even belangrijk,

AJAX-D.F.C. 1—1. De Boer stompt den bal weg boven het hoofd van D.F.C.'s linksbuiten de Smit uit, rechtshalf

Ruisch, Dragt, Anderiesen Jr. — die al 'n heel leelijk gezicht trekt — Lebret en den Boer bij 'n aanval op het Ajax doel. Foto V.F.B.

den Boer kijkt toe.

maar de strijd tusschen twee lastige tegenstanders van de laatste jaren, zooals Ajax en D.F.C, verdient toch wel bijzondere aandacht, te meer omdat in deze belangwekkendste van de beide Westelijke afdeelingen naar onze meening Sparta, H.B.S., Ajax en D.F.C. de voornaamste candidaten zullen zijn voor den kampioenstitel, waarbij de zes competitie-genooten (Hilversum, Haarlem, A.D.O., R.C.H., V.S.V. en Excelsior, met waarschijnlijk A.D.O. als sterkste) hun uiterste best zullen doen Zonder nochtans de allerhoogste plaats te bereiken.

—-o —

Het spel, dat de Dordtenaren ons dezen eersten competitiedag boden, was van goede kwaliteit: 'n solide defensie en 'n handige en zeer bewegelijke voorhoede, verbonden door 'n middellinie, die in verdedigen beter was dan in het steunen van den aanval. De Dordtenaren, die op linksbuiten en midhalf na, precies dezelfde ploeg in het veld brachten als vorig jaar, gaven blijk goed geoefend te hebben; er zat verband in het elftal, dat grootendeels al zoo lang tezamen speelt en er werd met enthousiasme gestreden om de eerste stap te doen op den weg, die naar het Westelijk kampioenschap leidt.

Ajax was 'n graadje minder, geen der Amsterdammers was in zijn besten vorm en het geheel klopte lang niet zooals dat bij Ajax wel kan zijn, zonder dat er bepaald zwakke plekken te bespeuren waren. Voor de zooveelste maal zagen we de Meerbewoners in nieuwe shirts verschijnen — ditmaal blauw; heeft Ajax soms haar geld belegd in 'n fabriek, die beslist aan werk geholpen moet worden door elke drie maanden 'n serie nieuwe shirts voor Ajax I te leveren ? — en voor de zooveelste maal constateerden we, dat de oorspronkelijke shirts (met 'n breede roode baan) ons nog het best kunnen bekoren. De vleugelspelers waren wat verjongd — de Natris zat op de tribune — de hekken en tribuneplaatsen wat opgeschilderd en de be-

Foto V.F.B.

Joost de Bruyn, D.F.C.'s captain, die in den wedstrijd tegen

11 n voortreffelijke backpartij te zien ga], is trapvast in

olie

standen!

SPECIAAL irfUfPEIBHS

GEBR. \" °AIV1

Koningstr. 120 (h«jl0G,kMe>' Den Haag

Ruime Collectie ??B LamDenkappen

Inrichtingen korting

leaanie k . Deze nieuwe athletf'jver uit«,i - örons' zilver en vergulW b» u,tent' verkrif. '

CORNELl ?TeRfeer,

27 OudkerkböW uo "tcHT

B. Men wordt * wnt vOLUIT

N.B

te adresseerel' nuiw*..

CORNELIS Begeer tui , *";"0F 27

"'"IIIIIIINIIIIII

Foto V.F.B.

faamde zandbak voorzien van 'n bord met het sarcastische opschrift: „geen speelplaats voor kinderen". Overigens was het in de Meer nog alles bij het oude, het publiek nog steeds even belust op penalties — die mr. van Bisselick toch niet gaf — en de hinderlijke menschen, die altijd vijf minuten voor tijd opstaan om hun achterburen het volgen van de laatste minuten onmogelijk te maken, nog steeds even hinderlijk.

Ook in de schutterscapaciteiten van Ajax' voorhoede was dezen middag niet verandering te bespeuren: de nieuwe voorhoede Jurriaans—Volkers—P. van Reenen—Strijbos—ten Have miste de fraaiste kansen even doodnuchter als de oude voorhoede de Natris—Volkers— van Deyck—Strijbos—Twelker, waarbij het publiek zich afvroeg waarom van Reenen dezen middag ook niet weer drie goals scoorde, zooals vorige week tegen Barnsley. De ex-U.V.V.'er scoorde zelfs geen enkele goal en bleef tamelijk ver beneden de wel wat overdreven verwachtingen, wat geen verwondering behoeft te baren voor degenen, die dezen midvoor wel eens meer het aan het werk hebben gezien: vorige week speelde hij boven zijn kracht, nu er beneden, in normale gevallen blijft hij juist in het midden tusschen zijn Barnsley- en D.F.C.-vorm. Jurriaans, die overigens lang niet zoo goed met Volkers kon opschieten als de Natris, was de man, die met 'n waarlijk schitterend schot Ajax' eenig doelpunt op zijn naam kreeg. Het heele voorhoede-kwintet laboreerde duidelijk aan de kwaal, dat men niet genoeg afwisseling bracht in het iets te langzame voorhoedespel, terwijl het lichte gewicht de aanvallers steeds in het nadeel bracht tegenover de pootige Dordtsche verdedigers.

De oud-Z.F.C.'er den Boer, die door zijn technische vaardigheden eerder in 't Ajax-milieu past dan bij Z.F.C., was de beste in de middellinie, waarin Anderiesen Jr. na 'n jaar vierde klassespel nog lang niet in den ouden vorm was. De achterhoede van Ajax was goed,

Hoe Gerbrands als winnaar van de Zaansche Zesstedenloop de finish bereikte.

zonder uit te blinken; de Boer en van Kol traden niet zoo op den voorgrond als hun overburen Born en de Bruyn, wat ongetwijfeld ook kwam, doordat het peuteriger Ajax-voorhoedespel makkelijker te breken viel dan het bewegelijke D.F.C.-spel, dat soms van Kol royaal te vlug af was.

— o —

D.F.C. gaf blijk goed overzomerd te hebben, 'n enkeling (van Dam) zelfs wat al te goed, want de zware rechtsbuiten der Dordtenaren had ettelijke kilogrammetjes meer mee te sleepen, wat in zijn spel danig te merken viel. Keeper Born, ditmaal zonder fantastische groene truien, werkte met prettig bravoure en hield alles wat zijn pootige verdedigers voor hem overlieten. Litz, de Bruyn en Wolf (ex-Quick Haag) zijn geen halve zachten, ze kunnen tegen 'n duwtje en weten er op hun tijd ook eentje uit te deelen. De Bruyn vooral weerde zich puik, met woord en daad voerde hij zijn mannen aan. Wolf had op de spilplaats veel nut van zijn lange beenen, maar toch viel het in zijn spel te merken, dat hij van huis-uit verdediger is; hoe braaf hij ook het open spel toepaste, toch was zijn aangeven vaak te onbesuisd. Daar ook zijn buren Piantoni en Mookhoek beter in verdediging dan in aanval waren, maakte D.F.C.'s middellinie zich meer verdienstelijk als onderbreker van Ajax' aanvallen dan als steun van eigen voorhoede.

Ruisch en van Dam vormen nog steeds 'n handig combineerende rechterwing, die elk jaar in lichaamsgewicht

toeneemt, helaas alleen door toedoen van den molligen rechtervleugelman; Ruischje, die best wat extra kracht kon gebruiken, is en blijft lichtgewicht. Voor rust speelde deze vleugel haar beste spel; toen zigzagde men enkele keeren ouderwetsch door de Ajaxdefensie heen en het doelpunt, dat aan D.F.C. na n kwartier de leiding bezorgde, kwam ook van deze wing: 'n goed aangegeven bal van Wolf, 'n zuivere voorzet van v. Dam en 'n kogel van Lebret via de paal m het net. Toch belandden er van v. Dam s voorzetten méér achter het doel dan we van hem gewoon zijn.

Het bewegelijke spel van de D^.F.Cvoorhoede haalde telkens Ajax' verdediging uit elkaar, waardoor^ Lebret kans kreeg tot doorsjouwen, 'n Echt midvoor naar den nieuwen buitenspelregel: ver naar voren opgesteld als n stormram en dan doorzetten op scherpe passes van links of rechts. Naast Dragt zagen we 'n nieuwen linksbuiten uit de D.F.C.-school, de Smit, die het op den duur wel leeren zal, maar nu nog te veel onder den druk der omstandigheden speelde; bij de schitterende scoringkans, die hij in de tweede helft kreeg, schrok hij nog erger dan alle 8000 Ajax-vereerders en de kans bleef dientengevolge onbenu t.

Als geheel was deze openingswedstrijd tusschen twee der vier kampioenscandidaten — als we dat bij den eersten competitiedag tenminste al mogen zeggen! — wel de moeite waard; beide clubs zullen dit seizoen 'n flink woordje mee praten in afdeeling I.

M. J. ADRIANI ENGELS.

Van Kol, Lebret en van Deyck in strijd op de rand van Ajax' doelgebied; van Deyck werkt net op tijd weg. Foto V.F.B.

Sluiten