is toegevoegd aan je favorieten.

Vragen van den dag; Maandschrift voor Nederland en koloniën, staathuishoudkunde, staatsleven en godsdienst, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz. jrg 35, 1920 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RUÏNE DER KAPEL VAN VRAGENDER EN HAAR OMGEVING

DOOR

H. W. HEUVEL.

't\\/as op een mooien najaarsdag van 't jaar 1883, dat ik \l\ door een vriend werd afgehaald van 't station Lichtenvoorde-Groenlo, in den volksmond als het station in Lievelde bekend. We wandelden door de hei op Breedevoort aan, waar ik een paar dagen bij hem zou doorbrengen. Zoo kwamen we al gauw bij de ruïne, de eerste die ik zag in mijn leven, 't Was de bouwval der kapel van Vragender. Die erg afgebrokkelde en ingevallen muren omsloten een rechthoekige ruimte, waarbinnen doornstruiken, brandnetels en een paar eiken groeiden, terwijl buiten naar de Westzij een groepje eikeboomen haar beschutten. Dichtbij stond een aardig boerenhuisje met doorbalkte muren en planken gevel, dat de Kapel heette.

De ruïne der abdij van Melrose en zooveel andere beroemde bouwwerken zullen het ver winnen in romantische schoonheid. Hoeveel mooier zou deze zijn, als de naakte muren met klimop en andere muurplanten waren bekleed, zooals het muurbrok, dat er van het kasteel Waliën bij Winterswijk is overgebleven. Toch was er voor ons — we waren nog geen twintig — iets ontroerends in die overblijfselen van dat oude godshuis, zooals het daar droomend lag in het zachte licht der dalende zonne op dien weemoedig schoonen Septemberdag. De gansche omgeving werkte mee. Het was daar nog zoo'n antiek land, pas sinds een jaar of zes door de Westfaalsche Spoor uit zijn afzondering verlost. Er lagen van die mooie ouderwetsche hofsteden met een paar gekruiste paardenkoppen, herinneringen aan Wodan uit verren heidenschen voortijd, op den achtergevel en vooraan op den geveltop het kruis van Christus; hier vond men nog losse huizen; hier was het kolenbranden in de boschrijke wildernissen nog in zwang. En dan dat oude, schier middeleeuwsche landstadje Breevoort, omgeven door groene wallen en grachten vol ruischend riet. Bij 't vallen van den avond gingen we er heen en dwaalden door de hobbelige straten, en we hoorden