is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen van den dag; Maandschrift voor Nederland en koloniën, staathuishoudkunde, staatsleven en godsdienst, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz. jrg 36, 1921 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD BOERENLEVEN IN DEN ACHTERHOEK

DOOR r

H. W. HEUVEL.

III. Van een oud huis en een millioenenerfenis.

oo gaarne mocht ik met een boodschap den ouden Jan Hagens,

schoenmaker in Geesteren, bezoeken. Daar waren twee dingen,

die mij aantrokken: dat antieke achttiendeëeuwsche huis en die gezellig pratende oude man. „Heb je ook familie in Amsterdam ?" Dat was een der eerste vragen, die hij tot mij richtte, waarop ik antwoordde: „Zoover ik weet niet, hoe denk je dat zoo?" — „O, mijn grootvader heeft voor jaren een goudvink geleerd voor een heer uit Amsterdam, die denzelfden naam had. Daarvoor kreeg hij dit boek present," en hij haalde een oud boek in leeren band voor den dag. Het was Hoogvliets „Abraham, de aartsvader", met mooie platen en voorin was geschreven: „Aan Derk Hagens voor het leeren van een goudvink."

't Is dertig jaar geleden. De oude Jan Hagens was toen al in de zeventig en is een paar jaren later gestorven. Maar zijn oude huis is nog onveranderd. Met zijn doorbalkte muren, zijn vooruitstekende, verweerde planken voorgevel en dito achtergevel, zijn kleine ramen met verweerde ruitjes voelt hét zich haast niet meer thuis te midden van de nieuwe of vernieuwde woningen in het rond. Een enkele bejaarde kameraad bleef nog over, maar geen is zoo oud. De Waterput met wip en zwengel vertoont op het grauwe muurtje van Bentheimersteen het jaartal 1743 en dichtbij staat een oude ievenboom (Taxus baccata) met donkere kruin en in 't najaar met »raai roode bessen. Die ernstige, geheimzinnige boom met zijn VJzerhard hout stond als een wachter bij die oude huizen, om booze mvloeden te weren, een herkomst uit lang vervlogen heidenschen tijd.

Gaan we de „bovendeur" binnen, dan zijn we in de keuken, öle allengs een beetje gemoderniseerd is. De vloer van witte en zwarte keitjes, met namen en jaartallen ingelegd, is vervangen door een van estriken. De oude Friesche klok, blijkens opschrift gemaakt door Ruempol in Laren (G.) in 't jaar 1743, is naar de deel