is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 37 —

10. Arnold Adriaan volgt op. Hij wordt 1665 Markies gemaakt von Hoensbroech door den Spaanschen Koning en was 3 maal getrouwd 1° met Anna Gatharina von Hoensbroech van Oostham 2° met Dorothea Henrietta von Gottereau tot Westmael en 3° met Gatharina Cecilia van Bocholtz, waarvan uit het eerste huwelijk een dochter en uit het tweede huwelijk 6 kinderen, 3 zoons en 3 dochters. Een dezer dochters Maria Gatharina trouwde Arnold Markies Schenck van Nydeggen.

11. Willem Adriaan volgt. Hij, gekomen tot grooten rijkdom en luister, was getrouwd met Elisabeth Henrica, rijksgravin von Schellart-Obbendorf. Hij overleed op Haag 18 Juni 1735 en zijne vrouw 1727. Zij hadden 7 kinderen, 5 zonen en 2 dochters, waarvan

12. Frans Arnold Adriaan Johan Philip, de eerste heer van Hillenraad is uit dit geslacht. Hij stierf op Hillenraad 22 Augustus 1759 en zijne vrouw was Anna Catharina Sophia, rijksgravin van Schönborn overleden te Hoensbroeck 5 Nov. 1760. Uit dezen echt sproten 25 kinderen, waarvan

13. als universeel erfgenaam opvolgde Lotharinis Franz Hyacinth Victor ingevolge testament op het kasteel verleden. Hij was geboren 23 Dec. 1722 te Hoensbroeck en trouwde 1762 met Sopte Charlotta Maria Gatharina Walburgis, Rijksgravin van der Leyen en Hohen-Gerolsegg, dochter van Frederik Ferdinand Frans Antoon en Charlotta gravin von Hatzfeldt en Gleichen. Van zijne 5 kinderen, 2 zonen en 3 dochters, volgt

14. Clemens Wenceslans Johan Baptist, geboren op Haag 6 Mei 1766, overleden te Keulen 14 October 1844. Hij huwde 2 maal 1° met Alexandrina Maximiliana von Loe tot Wissen en 2° met Eugenia Ludovica ryksgravin von Schaesberg. Uit het eerste huwelijk waren 2 kinderen, een zoon en een dochter, waarvan