is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 128 —

Boven den ingang der zaal, op de plaat te zien, hangt een schilderij, vervaardigd door den veelomvattenden Venlonaar Hubert Goltzius, die geschiedschrijver, penningkundige en schilder was. Het bovenstuk is door restauratie bedorven.

Ter herinnering aan het twaalfjarig Bestand (1609-1621) liet de Venlosche magistraat een gedenktafel boven een andere deur maken door Claes Feskens en Conrardus te Loij. De schilderij stelt de Vrede met den olijftak en de Gerechtigheid met het zwaard voor. Op de lijst staan: de atlas, de wapens van Venlo en Gelderland en zinnebeeldige figuren. Boven het tafereel een tijdvers, dat vroeger in den smaak viel en onder nog een Latijnsch gedicht, dat vrij gehouden is van de toenmalige gezwollenheid. Ook staat er nog een klok boven een anderen doorgang met als bekroning het Paradijs. Adam en Eva onder den boom van kennis van goed en kwaad kloppen om het uur met den halven appel tegeneen, de engelen heffen de vlammende zwaarden op, terwijl vroeger Caïn Abel wilde doodslaan, maar dit van wege het niet werken der oude mechaniek niet meer kon.

Verder prijken in de Raadszaal nog de portretten van Michiel Mercator of Cremer (1490); van Hubert Goltzius (1526-1583); van een der Koningen Philips, 't zij III of IV, als jongeling afgebeeld. In het plafond is het divies van Venlo aangebracht.

Festina lente, cauta fac omnia mente.

Als geheel genomen maakt de zaal een voornamen indruk.

Wanneer wij nu nog een kijkje willen nemen op de bovenverdieping van het stadhuis, dan treffen wij daar ook nog verschillende antikiteiten.

Er hangen drie schilderijen, voorstellingen uit de geschiedenis der stad. Zij dateeren uit de XVIIe eeuw.

Karei van Egmond was door de steden Venlo en Roermond tot heer uitgeroepen.

De landvoogdes Margaretha trachtte in 1511 deze steden weer te .veroveren.

Florus van IJsselstein belegerde Venlo, maar de burgers