is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

daarachter de Peel; deze willen wij volgende maal bezoeken, haar aard en ligging beschrijven, waarbij wij noodzakelijk even Griendsveen zullen moeten aandoen, dat wel tot Horst behoort, maar vast aan het grondgebied van Venray aansluit en als 't ware de afsluitingsvorm is van 't Venraysche grondgebied.

De van Lendt's behoorden tot eene aanzienlijke familie. Een nazaat van dezen schepen Jan van Lendt (f 1681) was Dirck van Lendt subsituut-secretaris v. Venray 1726— 1734; in 1735 was hij adjunct-drossaard te Middelaer. Scholtis van Venray 1739, tevens Scholtis van Middelaer 1741 — f Sept. 1752; zijne echtgenoote was Anna Paulina Coebergh.

Een zoon uit dit huwelijk Joannes Leonardus van Lendt, geboren 1734, werd kapelaan in zijn geboorteplaats Venray 1771 en overleed 17 Aug. 1807.

Een ander zoon Gerardus Franciscus van Lendt geboren 27 Jan. 1736 werd den Hen Juli 1760 als scholtis van Well en Bergen beëedigd en huwde den 6en Sept. 1761 te Horst met Alexandria Joanna Antonetta van Douveren (geb. te Horst 20 Sept. 1743;; zij was toen weduwe van doctor Jan Francis Bontenakels.

Klokopschrift Merselo :

Joannes is mijnen naem

Andreas Verstegen vicarius - Antonius Bistervelt Jacobus Hofmans kapelmeester Jan Petit en Zoon heeft mij. gemaekt

Anno 1744.

EEN VREEMDE LANDSCHEIDING.

De Peel was in den ouden tijd natter, moerassiger en meer ontoegankelijk. Dat blijkt eerstens uit het vinden van een helm en bijbehoorende jachtwerktuigen in het thans droge veen bij Meijel, ongeveer 21/i meter diep in de onderste lagen van het veen; ook uit de diepe ligging