is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927, no 3/4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschrijving van enkele Roerm. gebouwen.

Steenen Trappen, thans klooster St. Joseph v. h. Arme Kind Jezus, Neerstraat. In Cartouche boven in fronton 1666 en voorletters van den naam des stichters P(eter) V(an) B(oshuijsen). Is gebouwd voor den stichter en zijn schoonzoon de Pollart, die met zijn eenige dochter Rosa getrouwd was. Daarom is het huis door een muur in tweeën gedeeld, heeft twee kelders en twee woningdeuren naast elkander. Zeer symetrisch gebouwd. Acht vensters breedte met hardsteenen onderbouw; over de breedte der vier middenvensters iets vooruitspringend. Bekroning door consolelijst. Het middengedeelte schiet ééne verdieping hooger op. Balkon op drie zware consoles. De houten deuren zijn in 1724 aangebracht.

Huis Drehmans, Brugstraat 7; oud koopmanshuis. Laat gotische gevel, van baksteen en natuursteen. Eerste verdieping: boven ieder der drie vensters twee halfronde boogjes tweede en derde verdieping boven elk venster rijke blinde traceering. Trapgevel met overblijfsels van hoekpinakels. De gevel is beneden gemoderniseerd. Huis Au Cheval Blanc, thans Loven, Marktstraat 18, oudtijds gesticht door den koster der Munsterkerk, een koopman, wiens familiewapen, onder boven de ingangsdeur staat, in 1767 ; rijkversierde renaissance-gevel in hardsteen, drie verdiepingen hoog, versierde vensterlijsten en bovendorpels, waaroverheen gegolfde kroonlijsten. Bovenkroonlijst eenvoudig. Paardje op eerste verdieping met opschrift.

Groot Seminarie, oud Karthuizer klooster, gesticht door Graaf Gerhard III, einde XIVe eeuw, het klooster heette Bethlehem, bleef bestaan tot 1783 ; door Joseph II gesupprimeerd. In 1841 Groot Seminarie. Kerk einde der XVe eeuw, orgel modern ; boven de ingangsdeur het Oostenrijksche wapen. In de vroegere kapittelzaal stergewelf. Daar naast de refter van 1748. Ingangspoort op binnenplaats van 1773; kloostergang, gebouwd in 1743, ziet er zeer antiek uit.

R. H. Burgerschool, oud Jezuitenklooster. Johannes van Leuven stichtte in de Lombardstraat een klooster van reguliere kanunniken van de orde van den H. Hieronymus.