is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 de redenaar. welvoorziene maaltijd.

en men kwam overeen, dat de gezamenlijke afgevaardig. den, den volgenden dag bij meerderheid van ftemmen, Ea de lezing der beide meesterftukken van welsprekendheid, den twist zouden beilechten.

Alles gefchiedde naar de gewone wijze van handelen in dergelijke gevallen; en zoo als het doorgaans gaat, "af men aan het platfte ftuk de voorkeur. Om kort te gaan, de bezending werd ter audiëntie bij zijne keizeriijke roajefteit binnen geleid: de redenaar treedt voorwaarts om zijne aanfpraak te doen : reeds verfcheidene malen heeft hij het woord Sire herhaald, zonder, even als de fchout in öe Opera Comique., er een woord te kunnen bijvoegen; met een' open mond; met nedergeflagene oogen en een' gebogen rug blijft hij, gedij, xende eenige minuten, in de bélagchenjkfte b iuding ftaan. ,, Heerlijk," zegt napoléon, die al wat moge» iijk was deed om zich ernftig te houden, „ ik ben „ zeer, tevreden over de gevoelens , welke gij mij be,, tuigt uit naam van uw departement; maar zeg mij, 9, mijnheer de ftaatstaad! is de hooibouw uit jaar zeer „ voordeelig geweest?" Na deze woorden was niets meer in ftaat de vrolijkheid der daar tegenwoordig zijode perfonen in te toornen; allen vertrokken proestende vaö. lagchen, de redenaar alleen uitgezonderd, welke, befchaamd en verlegen, door eene zwartgalligheid overvallen werd, waarvan hij echter federt den val des groot en mans, welke hij thans overweldiger noemt, genezen is.

welvoorziene maaltijd.

George néville, broeder van den vermaarden graaf van Warwiek, in T470, tot aartsbisfehop _ van lork verheven zijnde , gaf aan den hoogen en minderen adel een prachtig gastmaal. Zie hier de lijst der dranken en eetwaren, welke in 62 keukens, door icoo koks en 500 keukenjongens bereid waren: 300 maten koren, 300 vaten bier, 400 vaten wijn» eene pijp gekruide wijn, 80 vette osfen, 6 wilde (Heren, 300 varkens, 300 fpeenvarkens, 4c00 fchapen, 300 kalveren, 3000 ganzen, 3000 kapoenen, 100 paauwen, 200

kraan-