Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

HET SPORTBLAD.

op tijd op 't Hercules-terrein aanwezig zijn, daar de afstand van mijn kosthuis tot het terrein nog geen 5 minuten is.

Wat den heer H. nu ook nog wenscht te antwoorden, ik zal hem niet meer te woord staan, •

Dankend voor de plaatsruimte

Hoogachtend,

H, Teebikk.

Enschedé, Dec. '08.

Wageniegen, 1903. Mijnheer de liedacteur!

Eenige woorden betreffende den wedstrijd „Preussen"—G.V.O. zullen waarschijnlijk noodig zijn om den heer d. B. den toestand der zaak eens recht duidelijk aan te toonen.

Om te b. ginnen, is het niet geweest dat wij als het ware de uitdagers waren, — maar „Preussen" — Zij hebben ons uitgenoodigd te komen, wij zijn gekomen, en hebben gedaan, wat zij verlangden: Wij hebben een vriendschappelijk spel gespeeld tegen ben, en niet een soort oorlog tusschen Holland en Pruiesen, waarbij het aantal dooden geteld moet worden.

Wij hebben niet geppeeid om te winnen, wij hebben gespeeld om te spelen en eens wat te oefenen en dan ook om eens een gezellig dagje te hebben. Dat de dunk der Duitschers ook lang niet zoo min is, als IJ schijnt te denken, getuigen onderstaande woorden in de „Neue Sporwoche" No. 50.

„An Balltechnic und genauer Kombination konnten die Preussen von ihren Gasten lemen. Die Hollander ersbeiten sich durch ihre vornehme Spielweise im Fluge die Symphatien des Publikums. — In het algemeen verslag wordt vermeld : Die Duisburger Preussen gewannen ziemlich überlegen mit 6—1, aber die sportliche Spielweise der Hollander wird sehr bewundert. De aanvoerder der G.V.C. S. A. R. »e Wolff v. Westekkode.

Correspondentie.

H.J.O. — Gij hebt een oogenblik vergeten dat „het Sportblad" het officieel orgaan van de N.V.B. is. Vandaar dat we een gedeelte schrapten.

Chbberichten.

Amsterdamsche Voetbal-Bond.

Uitslagen: R.A.P. II-Volh. II 4—5, Quick II— R.A.P. II 2—1, A.V.V. II—R.A.P. II 3-2, Quick IIVolh. II 0—5, Edo II—D.O.S.B. II 0-11, Voorw.— Leonidas 2—1, D.O.S.B.—Swift bis 0—1, Swift bis— Leonidas 4—1, Top—Neerlandia 2—4, Swift bis II— Top 0—5, Volh. III—Voorw. II 7-0, Volh.III—Neerlandia 4—3 *), Quick III—Leonidas II0—16, Ajax II— Holl. 2-0, Ajax II—Quiek III 16—0, Leonidas II— St. Voorw. II 0—6, Hollandia-D.O.S.B. II 5-0, D.O.S.B. II—Quick 16—0, St. Voorw. II—Leonidas 6-0, Hollandia—Ajax II 2—0*), V.V.A.—Rap III 6—1, S.D.O.—Holl. bis II 18-0, Rap III—V.V.V. 3-6, V.V.A.—V.V.V. 2-2 *).

*) Neerlandia, Ajax II en V.V.A. protesteerden.

Boete: Leonidas II f 5 wegens 't laten spelen van

2 personon welke niet op de ledenlijst voorkomen (S. Haantje en J. Vivegeno), Edo II ƒ 5 wegens het laten spelen van J. de Jong, nog geen 14 dagen op de ledenlijst staande, Quick III ƒ 15 wegens niet opkomen tegen D.O.S B. II, Leonidas II en Ajax II, D.O.S.B. II ƒ 5 wegens idem tegen Hollandia, Hollandia bis II ƒ 5 wegens idem tegen S.D.O., Swift bis II f 5 wegens niet aanschrijven van den scheidsrechter op 26 Dec, A.V.V. II ƒ 1 wegens het niet voldoende trekken der krijtlijnen. Elfiallen voor Januari:

D.O.S.B.: J. C. Gaisler voor J. Meerman.

Volh. II: J. v. Waterschoot v. d. Gracht, J. Baggelaar voor Schimm v. d. Loeff en v. Oosterzee.

Edo : N. Nieuwenhuis voor A. Keezing.

Quick I: W. Langhout voor A. Vettewinkel.

Quick II: H. Berkenhoff, G. Horsting en A. Vettewinkel voor F. Kramer, J. Baart de la Faille en H. Hibbeln.

Gerehabiliteerd door Edo J. de Jong. WEDSTRIJDPROGRAMMA voor 3 Januari 1904.

A.V.V. II-Volh. II G.J. Vroon v.Hoolwerff.

Leonidas—Voorwaarts A' de Haan Azn.

D.O.S.B.—Edo II Aug. Kappenburg.

Swift bis II—Voorw. IIR. A. v. Pelt.

Volh. III—Top J. J. Freek.

Quick III—D.O.S.B. IIB. Schrage.

Holl.—Leonidas II J. C. Sweys Jr.

V.V.V.—R A.P. III B. H. Croon Jr.

S.D.O.-V.V.A. J. Moolhuyzen.

Ceintuurbaan 388. L. BINNENDIJK, Secr.

Rotterdamsche Voetbal Bond.

Op verzoek van de vereen. Saturnus werd door den R.V.B. geroyeerd F. A. Jansen. De vereen. Achilles werd beboet met 2 maal f 5 voor het laten medespelen van een speler in 2 wedstrijden, waartoe deze niet gerechtigd was.

De wedstrijden Achilles III—Sparta III, Perseus—

Achilles III, Sparta III—Olympia III en Olympia III—Sparta III, werden ongeldig verklaard en zullen opnieuw vastgesteld worden.

De vereen. Unitas werd beboet met ƒ 1 voor het niet tijdig inzenden van het wedstrijdformulier van haar 2e elftal. 2e Kerstdag speelde een elftal uit de extra-afd. tegen een gemengd elftal van Ajax te Leiden. De uitslag was 9—0 in het voordeel van Ajax. Dank aan de spelers, welke hiertoe hunne medewerking verleenden.

Stand der comp.

Extra Afdeeling.

doelp.

gesp.gew. gel.verl. pt. v. t. gem.

Rapiditas II 3 2 1 — 5 14 5 1.66

D.V.S 3 1 2 — 4 6 5 1.83

Saturnus 3 1 1 1 8 7 5 1.—

Neptunus 8 1 — 2 2 4 8 0.66

Fortuna 2 — — 2 — 1 9 — le Klasse A.

D.F.C. II 6 5 — 1 10 27 13 1.66

D.V.S. II 5 2 8 1 6 19 11 1.20

Olympia II 4 1 1 2 3 10 9 0.75

S.I.O.D. 4 — 1 3 1 4 23 0.25 le Klasse B.

Ajax 6 4 2 — 10 41 13 1.66

Achilles II 5 2 3 - 7 20 12 1.40

Saturnus II 5 - 2 3 2 9 26 0.40

Celeritas II 4 — 1 8 1 8 27 0.25 2e Klasse A.

Rapiditas III 2 2 — — 4 12 3 2.—

Olympia (VI.) 5 3 1 1 7 43 7 1.40

D.V.S. III 2 — 1 1 1 2 12 0.50

Fortuna II 2 — — 2-2 12 —

Saturnus III 1 — — 1 — — 25 — 2e Klasse B.

Excelsior 4 2 2 — 6 83 3 1.50

Neptunus II 2 1 1 - 3 4 3 1.50

Unitas II 4 2 1 1 5 18 5 1.25

Aiax II 4 — — 4- 2 47 — 3e Klasse.

Achilles III 4 3 1 - 7 14 5 1.75

Sparta III 8 2 1 — 5 36 4 1.66

Rapiditas IV 5 3 — 2 6 21 18 1.20

Olympia III 6 2 — 4 4 20 19 0.66

Perseus 4 — — 4 — 3 48 —

Vasteland 13. C. J. DEN HELD, Secr.

Sluiten