Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

brecher, J. A. J. van Gessel, J. J. F. van Gessel, H. Haksteen, H. P. C. Killers, J. W. Hillers, C. de Haag, G. F. G. de Haag, J. G. van Limpt, J. Oudheusden, J. G. Smits, H. Westerveld, J. M. L. van Willigenburg, C A. Wijnschenk, K. Focke, J. H. E. Schmid Jr A. J. Schmid, A. Bosch, F. Rümpf, R. J. Midnelkoop, J. van Bommel, P. Tax, L. Blanke, F. de Sauvage, K. Velsing.

Gerehabiliteerd door den N.V.B. de h.h.: H. Ligtermoet, A. Buijen en F. Schlegelmilch, ex-leden van S.É.V.I.O.S.;

de h.h. K. v. d. Valck en D. Ouweband, ex-leden van VooruitgaEg.

Toegetreden vereenigingen.

Tot den N.V.B. traden toe:

Ü.F.C te Utrecht, Secretariaat: H. Vos Hzn. Prinsenstraat 7bis Utrecht,

JJ.V.V. te Utrecht, Secretariaat: A. Romeijn, Westerkade 5bis te Utrecht,

Victoria te Tiel. Secretariaat: 0. van Modderman, Chassestraat D. 32 Tiel.

Voonvaarts te 's-Hage. Secretariaat: O van Nieuwenhuizen, Aijebstraat 111 te 's-Hage.

Allen Weerbaar te tfuesem. öecretanaax: vv Rebel Huize Crailo b/Laren.

D.O.S.B. te Amsterdam. Secretariaat: C. Mon tauban van Swijndregt, v. Brtestraat 83 Am sterdam.

Zaanlandsche V. V. te Zaandam. Secretariaat 0. A. Amont, Hoogendijk 60, Zaandam. I7rp.nadiers en Jaaers te 's Hase, Secretariaat

J. Moorman, Galileistraat 60, 's Hage.

Ajax, te Rotterdam, Secretariaat: W. Boerdam, Keizeistraat 23, Rotterdam, terwijl verder eenige veregnigingen, die nog niet in een localen bond speelden, naar die bonden verwezen worden.

Voor het lidmaatschap van den N.V.B. bedankte de vereeniging Swift (bis).

io

Serie wedstrijden.

Aan de bepalingen betreffende seriewedstrijden (zoogenaamde Dordtsche bepalingen) voorkomende in den voetbalalmanak, 6e jaargang, pagina's. 67 — 70, zijn alsnog de volgende artikelen toegevoegd :

1. Wanneer in seriewedstrijden 2e elftallen uitkomen, moeten de namen der elf spelers van het eerste elftal, die dus niet gerechtigd zijn voor het tweede elftal uit te komen, minstens 3 dagen te voren aan het secretariaat van den N.V.B. worden bekend gemaakt en zal de secr.-peoningmeester deze elftallen controleeren en zoo noodig daarin de door hem gewenschte veranderingen aanbrengen, waarvan dan zoowel de betrokken vereenigingen als de vereeniging die de seriewedstrijden uitschrijft zoo spoedig mogelijk bericht ontvangt. Speelt nu in een 2e elftal een persoon mede, die hiertoe niet gerechtigd is, dan wordt zijn vereeniging geacht den wedstrijd verloren te hebben, hoe de verhottding der doelpunten ook was. Zondigen twe% tegen elkander spelende vereenigingen, dan worden ook beide geacht den wedstrijd verloren te hebben, en zal dus geen van beide

in een volgende ronde uit of voor den pr*)9

aanmerking mogen komen. . jj.

2. Geen speler-mag uitkomen m serieweasyt den dan nadat hij zijn handteekemng heelt g op een daarvoor bestemd formulier, waart» hij te kennen geeft volkomen bekend te i met de op dat formulier vermeld staande * genaamde Dordtsche bepalingen en waarf» j hij de verplichting op zich neemt, zich aan die bepalingen te zullen houden.

Competitie-Indeeling.

De volgende indeeling werd op de bestap vergadering van Zaterdag jl. definitief gesteld:

District I. Eerste Klasse Competitie. f. Ajax, H.B.S., H.F.C., R.A.P., Sparta B«» lem, Hercules, H.V.V., Rapiditas, Veloe»» Quick (H.) en D.F.C.

Tweede Klasse Competitie A. (j, Volharding, E.D.O., Swift, Concordia, V.V' en Unitas. , ,

Tweede Klasse Competitie B. e„ A.F.C., Ajax, Quick (A'd.) H.F.C. U, Victoria (H.), de zesde plaats van deze con^ titie wordt bezet door den winnaar va» „^.„„rrmofififi ta snelen door D.V.S., LeoO^

Grenadiers en Jagers en A.V.V.

Tweede Klasse Competitie C. < ft H.B.S. II, H.V.V. II, Achilles, Celen1» N.O.A.D. ei Gorcum.

Derde Klasse Competitie A. ff, Hercules II, B.F.C., U.D.I., U.P.C, U> en Allen Weerbaar.

Derde Klasse Competitie B. y,, R.A.P. II, Haarlem II, Leonidas ?, A-v' D.O.S.B. en Zaanl. V.V.

r\^Aa TZÏvaao fWnnfititia C. .,<).

Ajax (L.) II, Quick (H.) II, Voorwaarts (j, Grenadiers en Jagers, Sparta II en Rapidit^

District II. Eerste Klasse Competitie. 6t G.V.C., P.W., Quick, U.D., Vitess" Wilhelm ina.

Tweede Klasse Competitie A. ,öf,), Wilhelmina II, Antoni ?, Sparta l Willem II en Victoria (Tiel).

Tweede klasse competitie B. Quick (N.) II, G.V.C.II,ViteeseIIen Ve

Tweede klasse competitie C. Hercules (E.), Oranje Nassau, de Tuba» Tubantia, Twenthe? en P.W. II?

Tweede klasse competitie D. Quick (A/f.) Be Quick (Z.), Dev. V.C et. Velocitas, Z.V.V. en U.D. II.

District III. Tweede klasse competitie. ^ \ ê Achilles, Be Quick, Frisia, Quick (>>'

Z.A.C.? . .,

Derde klasse competitie. y/ Frisia II, Be Quick II, W.V.V. eO

citas? (Gr.) _

j. Hekkenbe***

______ Secr.-penniftÜ

2

Sluiten