Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

HET SPORTBLAD.

een

ga;

foi ma

wij

clu dez ber zul. dez

gev

V evei Dit in t

9

te s en i

Ik 15 ( 8 ui

H wee Pale

R.

Ui A< Z. 0 best van B< Zc over de h Al J. K K. I Ro

In 7o. 1 herd Roer

Pu

W: v d. L. G N. D L. Vv

N.( Cliffc Hers Valei K. J J. Bi

He delijk kunn vervv

WEDSTRIJDPROGRAMMA.

Afd. I. A. 9 Oct. Swift II-E.D.O. II 16 „ Quick II—A.V.V. II 16 „ E.D.O. II—Volharding II Afd. I B. 9 Oct. Hollandia—Ajax II. 9 „ V.V.A.—Neerlandia 16 „ V.V.V.-Neerlandia 16 „ V.V.A.—Hollandia Afd. II A. 9 Oct. Victoria—A.F.C. II. 16 „ T.A.V.V.-Victoria Afd. II B. 9 Oct. Oosterpark—R.A.P. III 16 „ Ajax III—V.I.O.S.

Afd. II C.

9 Oct. Neerlandia II - Vooruit?. R. B. Nieharster

9 „ H.V.C.-D.E.C. 16 » D.E.C.—V.V.V. II

A. Kappenburg. W. Rauck Czn. A. Keeeing.

R. L. v. Praag. F. H. Willing. H. M. Boelen. H. A. M. Terwagt.

J. J. Grootmeyer. F. W. G. Bakker.

A. de Haan Azn. J. C. de Haan.

J. Maalhuyzon.

J. J. F. van Gessel.

16 „ Neerlandia II—II.V.C G. J. Vroon v. Haalwerli

Afd. II D. 9 Oct. A.D.O.—V.V.A. II 9 „ T.O.P.-H.V.C. II 16 - Hollandia II—A.D.O.

16 „ H.V.C. II-T.O.P.

P. Dekker. J. J. Freek. P. Schalenkamp. F. v. d. Zijl.

Beboet volgens art. 79 R.A.P. en Ajax,

Elftallen voor October :

Oosterpark : J. A. Blanken, D. Ouwehand, J. J. F. Gessel, A. Buyen, J. L, Cardozo, S. L. Cardozo, W. v. d. Heuvel, H. Ligtermoet, H. Overhemd, F. Schlegelmilch, K. v. d. Valck.

Neerlandia: J. G. Kerkhoff Jr,, A. H. M. Dieperink Jr., C. M. Dieperink, L. P. Groeneveld, J. Bakker, J. O Mardhorst, A. C. Cuypers, O. O. Greve, A. Hafte, H.

Ploeger, A. Lagendijk.

Ajax I: H. Schutte, R. Dijkstra Jr., C. A. Tol, L. v. d. Vliet, L. Storm, W. Lamp, H. Zwart Jr., J. C. Timmer, F. Machielse, H. F. Stallmann Jr., Chr. Holst.

Ajax II: J. Moolhuyzen, B. H. Croon Jr., J. T. C. Dade, C. G Hertel, G. Zandée, J. F. Deltaus, J. G. v. Limpt, A. J. P. Mars, J. Breider, W. C. Langeraan, D. Breider.

Hollandia: J. Pelser, L. Munnik, A- de Ridder, C. Seylhouwer, J. Hoeting, C. v. Rossum, J. Broekmans, J. Ris, H. J. van Oosten, G. Pelser, G. Kettenis.

A.V.V. L. Krieks, W. Brouwer, L. Douwes, J. C. Groothof, J. H. v. Milligen, Tj. de Munnik, A. P. Pel, S. Engers, J. F. Halman, L. Wennink, A. Roesel de Wijs.

V.V.A. Th. v. Willigenburg, M. W. Dalmeyer, C. J. Jibben, C. Uriot, G. M. v. Wagtendonk, C. Schreuder, F. C. D. Koopmans, Th. G. F. Sauveur, P. Tax, C. Ernsting, A. Hagedoorn.

E.D. O.: J. v. d. Berg, J. Gipon, N. Nieuwenhuis, H. Nieuwenhuis, F. A. Stommerik, A. Weber, F. Vas Dias, H. G. Verburgt, S. P. Sparenberg, G. A. Dooyenwaard, J. v. Oudheusden.

A.F.C. G. N. Scheepens, Corn. Klomp, Chr. Klomp, H. Schreuder, J. F. Scheepens, N. A. Scheepens, W. F. v. d. Lee, D. Odink, A. G.Hoffmann, P. Drijfhout, W. A. Brandts.

Swift: F. C. Douw v. d. Krap, J. v. d. Veen, G.J. Wyers. V. E. Loffman, J. K. Godefroy, P. J. Blok, Smoorklep, Y. A. Cleveringa, G. Dozy, Tramburg, Puit.

Quick: D. G. J. v. Heemstra, M. F. S. Pape, Ant. H. 'Mohrmann, G. Korthals-Altes, H. J. Hulsmann, W. H. v. d. Boon, A. Vettewinkel, H. Samson, W. Bronkhorst, E. Wiener, J. L. Janette Walen.

V.V.V.: A. H. v. Aken, H. Brassois, J. Glasbergen, J. J. Grootmeyer, W. Grootmeyer, E. Hartog, A. Heimig, J. Havius, W. G. v. Klaveren, J. H. v. Leeuwen, J. H. W. Rühl.

Volharding I: J. H. Baggelaar, F. R. J. Dubois, B. v. Exter, E. Ferman, W. Gerke, Alb. v. Rentenghem,

F. C. H. Rincker, J. C. Sweys Jr., Frank Visser, G. v. d. Werff, J. A. J. Wijnmalen.

Volharding II: G. Bakker, C. Dasse de Jongh, N.

G. Geelkerken, A. A. Goosen, C. W. Kramers, L. Kartonhaust, L. F. H. Smittau, P. Schoolwerth, A. Thünhaust, L. Thünhaust, J. A. J. M. Waterschoot v. d. Gracht.

Ceintuurbaan 388. L. BINNENDIJK, Secr.

A.V.V. D.O.S.B. Zondag a.s. In comp.-wedstrijd tegen Haarlem II

te Haarlem. Elftalspelers, ontvangen nader bericht.

Als w. 1. werden aangenomen de h.h. L. Rubens en J. Wilders. Den leden wordt nogmaals herinnerd aan het art. 30 van het H.R.

L. B. MONTAUBAN v. SWIJNDREGT, le Secr. van Breestraat 83.

A.V.C. Victoria.

Zondag jl. won ons le elftal met 3—0 van T.O.P'

Zondag a.s. bondswedstrijd tegen A.F.C. II op eigen terrein. Spelers gelieve er aan te denken, dat, zij bij eventueele verhindering verplicht zijn bericht te zenden aan ondergeteekende.

Aangenomen als donateurs de heeren L. Muyderman, D. Houthuis en B. Thijssen, als w. 1. P. Putter, FLageman, IL C. te Nuijl. D. Witschge en J. G. Kluver.

A. MUIJDERMAN Jr.,

Ie H. de Grootdw.str. 110. Voorz.-le Secr.

0.

A. F. C.

i—a„„ li „r,-.r> Vief 1e elftal van Ouick met 8

Voorgesteld als asp.-lid J. Hofstee, Rmgkade 28 door A. A. Boeljon en Corns Klomp, als donateur F. Lamberts Hurrelbrink door G. N. Scheepens en Christ-

Klomp. ..., 4 r

Ondergeteekende werd tot le wedstrijdaanvoerder

van het le elftal gekozen. Zondag 9 Oct. A.F.C. I-Victoria, Hilv., op ons terrein. Wedstrijd voor andere elftallen nog onbekend. Spelers ontvangen nader bericht. Koninginneweg 129. G. N. SCHEEPENS, leSocr.

A. F. en C. C. E.D.O.

Uitslag wedstrijd E.D.O.-Unitas 0-2. Zondag a> speelt E.D.O. II' versus Swift II in de Watergraafsmeer. Aangenomen als w. 1. de heer A. J. Schmid, voorgesteld als zoodanig de h.h. Oudehand enBotteweg-

da Costakade 60. F. J. G. GRAF, Secr.

A.V.V. Vooruitgang. Zondag jl. speelde ons 2e elftal 2-2 tegen SpartaA.s. Zaterdagavond 8 uur algemeene vergadeiiBB' Leden ontvangen bericht. Westerkade 8. J. KONIG, 2e Secr.

M. F. C. Swift.

Zondag 1.1. verloor ons le elftal van Volharding I met 8-1. Swift kwam uit met 9 spelers, waarva»

2 invallers. Zondag a.s. bwitt 11—b.u.u. li.

Aangenomen als w 1. de h.h. L. S. de Bruijn, ■>• Mulder, Verhoef en Van Geijn.

Sarphatistraat 136. A. v. d. LINDE, Secr.

A.F.f!. Neerlandia.

Aangenomen als asp. lid J. Spierdijk. Toegetreden als donateur de heer J. G. Kerkhof. T.

Zondag a.s. comp. wedstrijd V.V.A.—Neerlandia Neerlandia II—Vooruitgang. Elftalspelers ontvangt bericht.

Barendszstraat 11. J. BAKKER, Secr.

Amst. F. C. Quick. Uitslag Quick-A.F.C. 0—8. Zondag a.s. Aja*'' Quick. Voorgehangen als w.1. S. Citroen. Keizersgracht 401. HERMAN M. BOELEN, Secr.

A. C. C. Olympia.

Op de a.s. Zaterdag 8 Oct. te houden vergaderj»» worden de punten als volgt behandeld: 1. Open»" en voorlezing der notulen. 2. Mededeelingen. 3. > slag penn. 4. Voorstel royeering van eenige led» 5. Reglementswijziging. 6. Bekrachtiging bestut» besluit betreff nde het opleggen van boete aan v ^ schillende leden. 7. Verkiezing penn. on captain. Rondvraag en sluiting. , Vty

Laat ieder lid om halfacht present zijn in de >" seboom.

Roelof Hartstraat 168. J. C DE HAAN, Sec* V. V. A.

Uitslag wedstrijd V.V.A—Hollandia 4—7.

Sluiten