Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

25

A. F. C.

Aangenomen als w.1. J. H. Willems, N. v. Dee, D. Knecht en W. C. A. Leibbrand, als o.l. R. Wesleimann als a.1. W. Kat en H. R. Prent. . „ TT

Voorgesteld als w.1. M. W. Schulte, als o.l. P. H. Landweer, Vrolikstraat 353; als a.1. P. Uelman, Vijzel• straat 55 door A. Heimig en P. Drees; P. Faber, Ze Oosterparkstraat 234, door A. J. J. M. van Gessel en J H C Vis

' Uitslagen : AFO 1—Achilles 7-0, APO 2-Haarlem 2 2-2, AFC 4—RAP 4 19—0.

Vertrek naar den Haag en Delft Zondag a.s. om 10.48 CS.

Onderget. breDgt in herinnering dat brj candidaatstelling voor asp.-lid, het geboortebewijs mede moet worden ingezonden. .

Prinsengracht 749 H. A. BRA8S, Secr.

Amst. F. C. „Aja*". '■ Aangenomen als o.l. W. Teller, N.Z, Voorb.w. 383; Max IJzer, Spinozastraat 23 en als w.1. Carl Brandt, Kruisweg 21rood, Haarlem. Voorgesteld als o.l. J. C. Holtzappel, Fr. v. Mierisstraat 83, door H. D. Dade Hnz. en als w.1. N. Das, le Helmersstraat 79 door J. 6. Rauch; W. Zwager, B. Toussaintstr. 59 door onderg.

Uitslagen: UW 1-Ajax 1 0-5, Ajax 2-AW 2 4—1, Ajax 3-WA 3 6-0, Rapiditas 2-A"jax4 2—2, VVA 5-Ajav 5 0—12, Achilles 2-Ajax 6 4-1.

Zondag a.s. te A dam .ajax i—nar i,aj»Au-n. . 2, DOSB 2-Ajax 4, Ajax 6—DOSB 3 (il uur). S|Zaterdag a.s. 2# uur op terrein van RAP: RAPadsp —Ajax-adsp.

H.H. leden wordt bekend gemaakt, dat ingevolge bestuursbesluit van 21 Oct. bepaald is dat:

lo. op het le terrein niet geoefend mag worden, tenzij op uitdrukkelijk advies van den trainer en Wordt de leden verzocht zich hieraan te houden;

2o. aan de leden geen introducties meer worden uitgereikt, doch kunnen dames steeds door hen persoonlijk geïntroduceerd worden.

Ruysdaelkade 33. P. WELSINK Jr., le Secr.

Amsterdamsche Voetbalbond.

Elftallen voor Nov.

AFC 1. A. F. Kunst voor J. P. C. Blom.

2. J. P. C. Blom voor A. F. Kunst.

3. C. v/d Vorm en H. Strijbosch voor P. v. Dijk en J. de Groot, .

4. F. v. Dijk, C. D. de Lint, C. W. Geerlings, A. Diukela, J. W. H. Gudde, D. L. Gude, A. de Miranda J. A. de Waal Jr., L. J. M. Galavazi Jr., J. de Smit, J. de Groot. „

5. J. A, Hoedeman, J. &. Orbaan voor J. L. M. Galavazi en A. Coronel.

Achilles 1. S. Peenstra voor A. P. Zrjlmans. Ajax 1 onveranderd.

2. A. v. Dalsum en J. Rubens voor W. Beuker en J. P. la Bastide. .,

3. J. B. Ruhling en W. Beuker voor I. J. J. v/d Werff en W. C. van Es.

4. I, J. J. v/d Wei ff en J. N. Slag voor C. L. van Wintershoven en H. M. Spit.

5. H. M. Spit, F. J. B. Luns, C. L. v. Wintershoven, H. Orizand en G. B. Terwee Jr. voor L. A. MarsJr., K. Mars, A. J. de Kruyff, J. Goosen, A. Barrau Jr.

Amstel 1. H. Fiuger en J. de Kruyff voor H. Levendig en J. Kemler.

2. J. Kemler en H. Levendig voor J. van Vlerken en D. Grosse Nipper.

AW onveranderd.

AWA 1. J. Roosingh, G. Ravenswaay en P. Kabel Jr. voor Tb. Broekman, J. Hartgers eu H. Rosing.

2. A. v. Walen en A. Buurma voor W. Takes en J. C. Korte.

3 H. Hoogstede, S. Poelstra, G. Looij, H. Bakker, J. F. W. Burmeister, Th. Harkma, W. Houthuis, B. J. Klein Klauwenburg, A. v/d Kwast, J. F. Muller en P. Sohuddeboom.

BI. Wit 1. J. H. Timan en J. v/d Graaf voor J. Seijlhouwer en J. H. v. Dort.

2. C. van As, A. König, H. J Ebbe, J. Seijlhouwer, H. J. Meijer, G. Oomkens, G. Wilders, H. Blom, N. P. König, J. M. Rusch, A. v/d Meer.

3. P. W. Putter, J. v/d Bor, H. v. Maanen en H. C Mulder voor G. Blankert, N. F. König, H, v/d Bor en A. Benjamins.

DEO 1 onveranderd.

2. W. Bauer voor J. W. Vredenburg.

3 G, L. van Welseness, F. Scheers, J. W. vredenburg en S. Schijvenschuurder voor J. Hemelrijk, A. Kuiper Jr., N. v. Beers en J. Hinse.

4 J. Hinse, J. Hemelrijk en H. Ascherman voor J. Linnenkamp, H. Sibbel en M. van Pietersom.

DOSB 1. Epri, L. J. Harms en J. K. L. Braymnk voor M. Hagenaar, C. W. Zeeman en W, G. Mulder. 2. C. W. Zfeman, M. Hagenaar en A. H. F. A. i unne voor G. Koch, J. K. L. Bruyink en L. Harms.

Neerl. 1. J. A. G. v/d Loo Jr. en R. van Eldik voor A. König en J. Glasbergen. j

2. J. Takes en A. Tellekamp voor J. A. v. d. Loo Jr. en L. v. Eldik.

Quick onveranderd.

RAP 1. J. W. L, v/d Linde en A. Achterberg voor W. J. Wemmerslager v. Sparwoude en v. Steenbergen

2. J. J. W. de Vries, A. H. Schimmel, W. M. Jurrema, H. A. v/d Wal en N. A. Henrard voor J. W. L. v/d Linde, H. Nehls, A. Achterberg, G. W. A. Luden en J. E. Stroeve. ■'.

3. W. M. v. Neijenhoff, J. A. M. Gerritsen, G. Schrekker, H. Stroeve en B. Heuvelink voor J. W. Bukers, 8. Catz, J. C. Gerritsen, E.Johannes enG.D.Margadant.

4. J. F. Glazener, F. Jurrema, P. D. Bolle. A.P. G. v/d Briell, G. J. la Père, Th. F. Hendricks, P. E. Staverman, G. Meijer. H. A. ter Meulen, K. J. Schmemk en P. Rosingh. _ , . _,,

Rapiditas 1. G. W. Staartjes, C. de Jonh en J. Glasbergen voor J. G. Nordeman, N. Walrave en G. Haas.

RVB 1. K. H. Oly, K. H. Schrüsler, C Blom van Assendelft, R. J. Middelkoop voor H. J. P,Jruyt v Hertog, A. Visser, W. J. Walfson en P. de Waard.

SDO 1. A. Okkes en L. Thomas voor J. Navarro en H. Visser. . , ,

2. H. Visser, J. Navarro en F. J. Schvjff voor D. ten Hoonte, J. Majoor en D. v. d. Roest.

SDW 1. B. J. de Vries voor W. Grenzenberg.

2. J. Nieuwenhuis en B. 't Hofl voor K. Wits en J. Spierdijk. .

Spartaan 1. H. Jankees en G. Colette voor L. Daalhuizen en J. J. Geerkens.

2. J. y. d. Son, M. Moes, L. Daalhuizsn en J. Dona voor P. Vening, C. J. König, J. H. Kuiper en G. Coll tte. , „ .A „.

3. C. J. König, J. H. Kuiper, J. Smit en Ch. Wiegel voor D. F. Bongaertz Jr., J. W. Verhoef, A. Raman en D. Steeman.

Steeds Voorwaarts 1 onveranderd.

2. H v. d. Meiden en Th. Welcker voor J. Hessing en P. Tisseur. _ ,

Volharding 1. „Helper" en H. Clifford voor J. A. Kortenhorst en C A. v. Lennep.

2 C. v. Rompu, A. Thünhorst en C. Schreuder voor S. C L. Mesch, N. J. Vonck en A. A. Priester.

3. J. M. Ruys en M. J. Meyer voor A. Thünhorst on C. Schreuder.

VVA 1. S. Seemann voor H. Zwart.

2. P. Worm, P. Tax en H. Zwart voor G. Bruggemann, W. Worm en 8. Seemann.

3. N. Versluis voor H. F. Distelbrinck.

4. D. W. S. Koedijk, G. Worm, J. Hermans, H. E. Ottendorf, A. v. d. Valk, W. F. H. Starck Jr., Ch. Hofstra, W. [Remman, H. Paulides, H. W. O. Klever en P. M. A. Uiterwijk. .

Wilhelmina 1. S. Roodenburg en S. de Vries voor G. Pilger en A. Vas Dias.

30 October le kl. A AF Cl 3—Volharding 3 H. Kok Jr.

RAP 3—BI. Wit 3 H. P. Renes VVA 3—Spartaan 2 H. A. Hesterman Ajax 3—AW 2 P. Springer

1 B AWA 1—Amstel 2 J. Blanken

Quick 1—Neerl. 2 C. Vos

SDW 1-St. V. 1 A. Elzinga

RVB 1—SDO 1 H. H v. Schoonhoven

2 A DOSB 2—Ajax 4 P. Melk

RAP 4—VVA 4 J. Heijnert AFC 4-Rapiditas 2 C. J. G. Scheffer 2 B Spartaan 3-SDO 2 W. Meschendorp DEC 3—Wilh. 1 B. J. v/d Woerdt

2 C Achilles 1-AWA 2 A. D. Keizer

3 Bllu. Ajax 6—D03B 3 H. van Es

Progres 1—DEC 5 C. J. van Alphen 3 C St. V. 2—AWA 3 P. F. Matthijssen SDO 3-Spartaan 4 F. H. Ietswaard Bi. Wit 4—DEC 4 Th. J. A. Daems

Sluiten