Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

HET SPORTBLAD

Victoriawater,

natuurlijk Mineraalwater uit de Bron te

Oberlahnstein Bevordert in hoogs mate de spijsvertering

zeilen, wordt verzocht zich Vrijdagavond op de clubavond aan onderget. op te geven, daar slechts een zeer beperkt aantal supporters op het terrein te Willemsoord wordt toegelaten. Kuysdaelkade 33. P. WELSINK Jr., le Secr.

Limburgsche Voetbalbond.

Uitslagen: Concordia 1-MSV Wilhelmina 4—0, PVC 1—QSC IR 1-2, Sittard-PVC 2 2—1, HBS 2 —Espoir 0—2, Blerick—GSC 2 5-0 w.n.o., V*nraij— VVV 2 6-2, Tegelen-Steijl 3-3, Juliana2-VVV 1-2.

Wedstrijdprogramma 18 Dec. MöV, W.-GSC, R. 2 uur L. Moons

VVV 1-HBS 1 2 uur W. Gillissen

Concordia 2 - Sittard 2 uur v. Drongelen

Espoir—PVC 2 2 uur J. Gillissen

Steijl—GSC 2 2 uur Nederkoorn Gennep—Tegelen 2 uur Hurstjens VVV 2, Valkenb Juliana 2 2 uur Quadvlieg

Boete nr 11 Tonido B w.n.o. f 5.

Bedankt als lid HBS G. Tielens, tieuw lid M. Dumoulin. Voorgesteld als toegetr. vereen. SVV Thor, Swalmen, secr -p. L. Moers, Swalmen.

H. HOEFNAGELS, Secr.-Comp.l.

AmsterdamsAhe Voetbalbond.

18 Dec. AFC 3—WA 3 P. Besselsen

le kl. A Ajax 3—RAP 3 H. J. Bon

AW 2—BI. W. 3 J. Blanken Volh. 3-Spaitaan 2 A. Drilling

1 B AWA 1-RVB 1 A. Domburg

Neerl. 2—RCA 1 J. Gosschalk SDO 1-St.V. 1 W. Meschendorp SDW 1—Amstel 2 J. Pelser

2 A AFC 4-DOSB 2 C. J. G. Scheffer

Ajax 4—WA 4 H. P. Renes Rapiditas 2—RAP 4 A. Rous Jr. 2 B Spart. 3—Wilhelm. 1 J. G. Nordemann

2 C Amstel 3—RCA 2 W. C. 8. Overboek Jr.

Achilles 1—SDW 2 C. J. van Alphen

3 A WA 5-AFC 5 H. M. J. Janssen

3 B DOSB 3—Ajax 6 B. J. v/d Woerdt Jr. 3 C DEC 4-B1. Wit 4 D. G. v. Werkhoven

St.V. 2—SDO 3 J. Bakker 3 D 11 u. AWA 4-RVB 2 H. Kok Jr.

RCA 3—St.V. 3 H. Schoenmaker Wilh. 2—SDW 3 P. Melk Uitslagen 11 Dec: AFC 3-Spartaan 2 3—2 E. M. v/d Veer Jr., Ajax 3-Volh. 3 3-2 C. Vos, AW 2— RAP 3 5-0 J. Hefc'nert, WA 3-B1.W. 8 0-6 C. J. G. Scheffer, AWA 1-St.V. 1 1-3 H. P. Renes, RVB 1-SDW 1 0-3 Th. J. A. Daems, SDO 1-Neerl. 2 13—0 A. Elzinga, Quick 1—Amstel 2 terr. afgekeurd, W. Meschendorp, AFC 4—Ajax 4 5—2 D. W. S. Koedijk, RAP 4—Rapiditas 2 0—19 H. H. Diepenbroek, Neerl. 3-DEC 3 0-8 0. J. v. Alphen, Wilhelmina 1 -SDO 2 2-2 B. J. v/d Woerdt, SDW 2-Quick 21-1 A. J. Stevens, Ajax 5—VVA 5 terrein afgekeurd A. D. Keizer, Progres 1—Ajax 6 13—1 H. Schoenmaker, w.n.o. van D. G. v. Werkhoven, DEC 5—DOSB 3 Epic w.n.o. van H. M. J. Jansen met 1—5 verliet DEO het terrein, uitslag 0—10 voor DOSB, St. V. 2 —Spartaan 4 niet doorgegaan w.n.o. van A. tenBroek, RVB 2—St. V. 3 8-0 H. Rubens.

Boete: Nr 50 AW 2 f 1 art. 83, nr 51 VVA 3 f 1 idem, nr 52 idem f 1 art. 74, nr 53 RVB1 flart.83, nr 54 SDO 1 f 1 idem, nr 55 Rapiditas f 1 idem, nr 56 SDO 2 f 1 idem, nr 57 DEC 5 f 5 art. 79, nr 58 RVB 2 f 1 art. 83.

Algem. vergad. op Zaterdag 17 Dec. 1910 's avonds 8 uur in café de Nieuwe Karseboom. Agenda:

1 Notulen vorige vergadering.

2 Verkiezing bestuur.

Gouden Kruiscomp. Gaarne zie ik bericht tegemoet

welke vereen, bereid zyn den ln Kerstdag de le ronde te spelen. Deze berichten moeten uiterlijk 17 dezer in mijn bezit zijn.

Comp. Vereen., die op de beide Kerstdagen niet over hun elftallen beschikken kunnen, wordt verzocht hiervan mededeeling te doen aan het secret. voor of op uiterlijk 17 Dec. Zonder bericht zal op die beide cagen gespeeld worden.

Gerehabiliteerd: J. C. D. Schindeler dopr de Spartaan, F. Hofmeester door B.W., J. Ordschin door VVA.

Geroyeerd door Amsiel P. Keeman, B. Florisst. 18.

Verbetering royement door Neerl. F. J. v. Ommen.

Op de scheidsriijst te plaatsen W. Katoen, le van Swindenstraat 5.

Adresverandering : W. C. S. Oveibeek Jr., Vrolikstraat 361 III. Saxenb.straat 28 H. D. DADE H.Nzn., Secr.-penn.

U. P. V. B.

Beboet: wegens niet betalen der contr. BVC, CFC, DEV, Herc, Rapiditas en Sparta f 0.50; wegens niet betalen opgelegde boete BVC f 0.50 O O. nr 47, DEV f3 00. os 39, 40. 44—47, Velox f0.50 O.O. nr 47.

ZiMenstr. 13, Utrecht. H. W. COENEN, Penn.

Aanvulling scheidsriijst: J Verweij, Kanaalstraat 103bis. J. Kaspers, Sumatiastraat 40, R. de Bruin, Hoofdstraat 59, Driebergen.

Verandering secr. HVC C. Brits, Arnhemsohest. 82, 't Vijfde G. J. Woudenberg, serg. infant, kazerne II, Amersfoort.

Bestuursverg. 20 Dec. 's avonds 9 uur.

W. Vrouwenstraat 24 C. R. DRIJVER, le Secr.

Door de protestcomm., bestaande uit de heeren Makkink, voorz., v. Beynum en Douwes werd in de verg. van 10 dezer het protest van Olympia toegewezen en dat van HVC afgewizen.

Ingediend een protest door Victoria 2, betreffende haar wedstrijd tegen Vooruit 2 te Utrecht gespeeld den 11 Dec.

C. R. Drijver, Sscr. prot.-c.

Uitslagen 11 Deo. ZVV—UW2 3-0, Voorwaarts— D082 6-0, HVC 2—DOO 2-3, DES-'t Vijfde 24-1, 't Negende—DEV 0-4, OBW-GW 3-4, MioervaBVC 2 5-0 w.n.o., SFC-Kampong 3 6-1, Victoria 2-Voorw.2 5—1, DOS 3-UVV 3 1-4, Velox 2-AW 3 5-2, Vooruit 2—Victoria 3 2—1, Rapiditas 2-AW 4 6-2, Sparta 2-Vitesse 0-2, GW 2-MW 7-0, DEV 2—SFC 2 2—0.

18 Dec.

Vooruit—ZVV W. van Baaien

CBW—HVC 2 P. Meinsma Jr.

Velox 2-DOS 3 J. van Setten. Vitesse—Rapiditas 2 C. H. A. de Zseuw Herc. 5—Excelsior gaat niet doorJJ Zie voorts vorig nr.

Beboet: Quick f 1 art. 94, Hero. 4—Quick 2; BVC f 2.50 w.n.o.; 't Vjjfde f 1.50 wegens medespelen van G. Wüstenberg.

H H. secr. wordt herinnerd, dat de elftallen voor Jan. voor 23 Deo. ia mijn bezit moeten zijn. Buys Ballotstr. 6bis, Utrecht. J. RUTGERS, Comp.1.

Sluiten