Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

te verdedigen tegen den sterker geworden wind in en dan met 10 man. Thomee wordt naar achteren gehaald, waardoor de voorhoede danig wordt gebroken ; de Delvenaren houden dapper stand en eerst na 20 min. spelen moeten zij capituleeren voor een goed schot van Seemann Jr. uit een hoekschop.

De Concordia-voorhoede is veel gevaarlijker dan die van V.V.A. voor de rust en zoowaar weet Wisselingh nog een 5e doelpunt te maken, dat evenwel zeer terecht ongeldig wordt verklaard, wegens buitenspel.

Dit succes geeft V.V.A. buitengewonen moed en onstuimmig vallen zij aan, voorloopig zonder succes; ten slotte lost Jibben een schot, dat dat tegen de lat ketst en voor de voeten van den vrijstaanden linksbuiten terecht komt, die maar voor het intrappen heeft. Een derde punt maken de roodzwarten nog met een scherp schot en iedereen verwacht nog een gelijk spel, doch onder een steeds stijgende spanning blaast Bronkhorst het einc'e van deze modder-voetbalvertooning, aldus eenzelfde uitslag als te Amsterdam gevend. Nooit was de uitslag zoo geworden, wanneer Steinmetz had kunnen doorspelen en Conc. daardoor niet met 10 man had moeten zwoegen. Ware Thomee niet in zoo'n vorm geweest, en had Smits hem niet zoo goed ter zijde gestaan, dan weet ik het nog zoo net niet.

Zondag tegen A.F.C. eenzelfde vorm, Janl Scheidsrechter Bronkhorst uitmuntend en tot ieders genoegen.

Ajax-U.V.V. 5-1.

Om circa 2 uur laat Kappenburg beginnen, ten aanschouwe van een, de weersomstandigheden in aanmerking genomen, zeer talrijk publiek.

De elftallen stellen zich als volgt op : Ajsx Schutte

Holst v. d. Lee A. Pelser W. Beuker Fortgecs örootmeyer A. Kooy Seylhouwer v/d Broeke

[Kammeyer

TeWinkel J.Vos v.Norden v.Dillen Buitenweg Lamme v. Zwieten Berkhoff Bank Koot U.V.V. T. Vos

Ajsx nog steeds zonder Jan Schoevaart, die voorloopig nog niet kan spelen en met een invaller voor Fr. Schoevaart, wegens een beenongeval h6m te Utrecht overkomen. U.V.V' telt 1 invaller voor haar keeper, terwijl daarentegen Jan Vos weder present is.

Er zijn nog geen 10 minuten verloopen, als Aj»x het le doelpunt maakt (1—0). Toch laat het zich aanzien, dat U.V.V. zich niet zoo gemakkelijk zal laten slaan, want telkens komen zij voor het Ajax-doel, waar Holst en v/d Lee handen vol werk hebber, om zich de Utrechtsche voorhoede, goed gesteund door Vos, van het ljjf te houden. Ajax doelman, Schutte, moet enkele malen redden en stopt zeer verdienstelijk eenige mooie schoten.

Toch breekt de Ajax-voorhoede geregeld mooi samenspelend door en uit een dier doorbraken weet Kooy met een prachtig en goed geplaatst schot in den hoek te doelpunten (2—0), even later is het rusten.

Als het spel weer een aanvang neemt, gaat

plotseling de U.V.V.-voorhoede er van door en voordat iemand het kan begrijpen, maken ze door mooi vlug samenspel een onhoudbaar tegenpunt (2—1), even later gevolgd door een tweede van den voet van Jan Vos, welk punt echter zeer terecht door Kappenburg wegens buitenspel wordt geannuleerd. Van dit oogenblik af is.het vrijwel met U.V.V. gedaan, wel ondernemen zij af en toe een uitval, doch zijn deze niet gevaarlijk, Kooy als middenhalf, houdt bijna alles in bedwang, terwijl Karei v/d Lee hem terzijde staat.

Als Fortgens den bal krijgt, gaat hij er mede van door en met een onverwacht laag en ver schot weet hg' de leiding te vergrooton (3—1). Een krachtig applaus van de zijde van het publiek is dan ook het loon voor dit mooi stukje werk van den sympathieken linkshalf.

Een worsteling voor het Utrechtsch doel brengt aller harten in beroering, doch Sylhouwer schiet tot aller teleurstelling naast. Luide aangemoedigd door het publiek, dat schijnbaar met een 3—1 niet tevreden is, zetten de rood-witten er alles op hun voorsprong te vergrooten en werkelijk gelukt hun dit, als Seylhouwer inschiet, doch de keeper redt naar werkt niet goed genoeg weg en v. d. Broecke is er bij om den stand op 4—1 te brengen.

Even volgt dan een kleine opflikkering van Utrechtsche zijde, doch de rechtsbinnen schiet juist over. Ieder denkt reeds dat de uitslag zoo blijft, als Grootmeyer er in de laatste paar minuten in slaagt, de 5e en laatste goal te scoren, Alzoo eindigde Ajax haar 9e competitiewedstrijd met een stand van 47—4.

De laatste 10 minuten speelde U.V.V., wier spelers niet erg aan het gladde terrein konden wennen, slechts met 10 man en even daarop met 9 menschen verder.

Bij U.V.V. noemen wij op den voorgrond Jan Vos, voorts van NordeD, van Dillen en Berkhoff de besten.

Bij Ajax allen goed, alleen kon het spel van Kammeyer en Seylhouwer ons ditmaal niet erg bekooren. Kooy daarentegen, vooral op de middenhalfplaate, was de ster van het veld, terwijl de 16 jarige Beuker als invaller goed werk verrichtte.

Ajax-D.V.V. 1—3.

Het was de eerste competitie-wedstrijd in 1911, D.V.V. zou te gast komen en volgens veler oordeel was er voor Ajax wel een puntje binnen te halen. Doch het ging zooals het tegenwoordig bijna steeds gaat, Ajax trok weder aan het kortste eind. Uit 11 wedstrijden 4 punten, dat is toch geen resultaat om trots op te zgn voor 'n oud eerste klasser.

Erg opwekkend zag het weer er niet uit. Gedurende den morgen viel er een fijne motregen, doch tijdens den wedstrijd was het vrijwel droog. Ajax kwam in het veld zonder Blécourt, Gantvoort en Rinkes, doch met Diephuie, Gunning en Koiff wederom in de gelederen. Ook D.V.V. had eenige invallers.

Ajax speelt het eerste kwartier met 10 man en heeft den wind in den rug. Om ongeveer kwart over tweeën trapt D.V.V. af. Het spel der groenwitten staat op hooger peil dan dat

Sluiten