Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPOETBLAD.

De M.P.C. schijnt niet voor de poes. Acht internationals welke allen naar Stockholm zullen gaan. U begrijpt waarde lezer dat menig hart onrustig onder het rood-witte shirt kloppen zal als wij zoo dadelijk de M.F.C. grond zullen betreden: een grond welke gelegenheid biedt voor 25000 toeschouwers. De M. F. C. heeft 2200 leden en beoefent tevens athletick, zwemmen enz.

Te half vijf ging het met auto's naar het terrein van M.F.C. Ettelgke duizenden waren op de reusachtig groote tribunnes aanwezig toen Ajax onder een daverend geloei in het veld kwam even gevolgd door Magyar bestaande uit elf pootige kerels, door en door getraind en spelende met een vuur een Hongaar eigen. Onder leiding van scheidsrechter Sugar stelden zich de elftallen als volgt op:

Aj*x M.F.C. Ziegler doel Domonkos

F. Schoevaart rechtsachter Ee'vé3z K. v. d. Lee links „ Csudor A. Kooy rechtsmidden Birs

J. Schoevaart centerhalf Ellinger

G. Fortgens linksmidden Vaga

J. Grootmeyer rechtsbuiten Sebesteyn J. Pelser „ binnen Kerttsz

' P. v. d. Broeke centervoorw. Lanc Seylhouwer linksbinnen Kertesz Alofs linksbuiten Szanto

Onze landgenooten hebben den hevigen wind mede en nadat de bal een oogenblik in 't midden vertoefd heeft,, volgt een goed aanpakken van de Amsterdamsche voorhoede. Eenig samenspel en Seylhouwer schiet plotseling het leder onhoudbaar langs Domonkos. Een langgerekt tséé geroep is het teeken van instemmk g van 't onpartijdige publiek. De Hongaren pakken dan niet minder pootig aan en dringen ons op eigen helft terug. Noch het stalen hoofd van Schoevaart, noch de hardste trappen van Ksrel v. d. Lee, brengen verademing, de druk is te groot en na een berekend spel, gaat de gelijkmaker langs Ziegler. De jongste Schoevaart verlaat dan bet veld wegens een oude kwetsuur en Broecke hinkt slechts mede, daar deze nog lang niet van z'n knieongeval bekomen schijnt. Van deze handicap trekken de tegenstanders party en na fraai doortastend spel is de centervoor Schoevaart te handig af en de leiding is aan de tegenpartij.

Ajax doet alles om geluk te maken. Het baat evenwel niets, daar Bévé3Z met enorme schoten z'n helft zuivert.' De Ajaxiden herinneren zich niet ooit iemand gezien te hebben die 't leder op zoo'n hardhandige wijze bewerkte, als deze geweldenaar. Rust komt met 2—1 voor Magaya.

Hiersa ia 't spel hoofdzakelijk op de Hollandsche helft. Terwfe is ingevallen voor Schoevaart Jr., doc*i ftlhoowel thans weer met

elf man in 't veld, kunnen wij 't niet bolwerken. Ook de vermoeienis van de reis spreekt een woordje mede en hoe onze kranige achterhoede werkt, Ziegler mott nog driemaal voor onhoudbare schoten zwichten. Het einde komt dan met 5—1 voor Magyar.

Met alle factoren rekening houdende en overwegende dat wij feitelijk tegen 't vertegenwoordigend Hongaarsch elftal speelden, kunnen wij met 't resultaat meer dan tevreden zijn.

Ons Wird na afloop een hartelijke ovatie gebracht en waren wg te 8 uur weer in Hotel Victoria terug.

Alle 3pelers waren a*n ten gemeenschappelijke maaltijd vereenigd, maar daar wij Maandag reeds om 6 uur gewekt worden, begaven allen zich vroegtijdig te ruste.

Maandagmorgen waren allen reeds te acht uur te Budapest aan 't station aanwezig en na een allerhartelijkst afscheid vertrokkea wg' naar Weecen waar wij tegen twaalf aankwamen.

Oorspronkelijk zouden wij 2 wedstrijden te Budapest spelen. Op verzoek van „Magyar" echter werd voor dezen dag vastgesteld tegen Weener Asboc Footballclub te spelen.

Te Weenen aangekomen, vernamen wij evenwel dat de Weener Sportclub onzen tegenstander zou zijn op het terrein der Weener A880C. F.C. Veel viel hier niet aan te doen en alhoewel niet geconditioneerd, besloten wij dezen wedstrjjd te sccepteeren.

Esn goed veld, heerlijk gelegen tusschen twee heuvels, een 4000 man sterk publiek, heerlijk weer maar een scheidsrechter die op ieder Hollandsch veld onherroepelijk een fluitdemonstratie zou veroorzaken.

Een tegenpartij die van voetbal geen flauw benul bad zoodat reeds spoedig, nadat bleek, dat Ajax het beste van het spel had, deze spoctsmen hun heil gingen zoeken in 't bewerken van de scheenen der tegenpartij. Terwee speelde thans voor Broecke en Holst voor J. Schoevaart zoo dat het elftal aan zwaarte niet gewonnen had.

Zooals gezegd Aj*x was sterker maar Weener Sportclub dringt ons dan terug en na goed spel ging de bal onhoudbaar langs denkleinen Ziegler. De ijzeren koppen van Swift en Van der Lee brengen verademing maar het spel der Oostenrijkers ontaardt thans in een ruwe partij voetbal.

Beurtelings liggen Amsterdammers naar lucht te snakken en Fortgens is het eerste slachtoffer, door een flinke opstopper tegen zijn scheenbeen te krijgen.

De scheidsrechter welke geen overtreding constateerde, gaf hierdoor vrijwel de tegenpartij gelegenheid, deze trap maar raak partg te vervolgen en nog voor de rust is ons geheele team kreupel,

Er wordt besloten het spel nog eens aan te

Alleen het woord

EELAARTINE

doet ieder sport»roeder reeds watertanden naar een glas

heerlijke MMOSTA»E.

Sluiten