Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

27

Locobank de Bussy-oomb., en Ripolin, nader op te gev.

Ligging kleedkamers: S.M.N., Blikman R.C., Kon. Holl. Lloyd, Werkspoor, Bensdorp en B.H.V., op het terrrein. Vriesseveem en H.8.M., aan de boerderij. Locobank de Bussy-comb., en Ripolin, nader op te gev. Bestuursleden vereenigingen:

Bensdorp: J. Hermans voorz., H. Hoets 2e voorz., W. A. F. Bohm secr. (Heerengracht 363), C. Ubink 2e secr., F. J. de Waart penningm.

B.H.V.: A. F. v. Riel voorz., P. de Waal secr. (Govert Flinckstraat 169), Th. A. Meijer Nolte penn., A. Verleng en W. M. v. Haaften comm.

Blikman R.C.: J. O rereynder voorz., B. Sprenkeling secr. (Overtoom 24), J. Coenderman 2e secr, G. Duderstadt penningm., F. Wensel en H. C. Riechelman commissaris.

8.M.N.: H. J. W. Kooring voorz., G. H. v. Asperen 2e voorz, L. Knecht secr. (Middenweg 27), J. B. Kalshoven 2e secr., A. C. Ganzinga penninpm.

Werkspoor: J. P. te Winkel Jr. voorz., G. J. Hennephof secr. (3e Oosterparkstraat 239), J. W. Sprenger penningm., S. J. v. d. Zee en H. C. Hoffman comm.

Vriesseveem: D. Timmermans voorz., A. de Beus Jr. secr. (Ceintuurbaan 318), G. H. Dufrenne penningm., J. J. Koster en F. H. Hobbel comm.

H.8.M.: Z. J. Puls voorz , J. P. Lurks secr. (Oude Schans 56), D. H. Barends penningm., J. G. J. Koster en H. v. d. Woude comm.

Ripolin: H. J. Keyser w.n. voorz., J. J. Grootmeyer secr.-penn. (Van Eeghenstraat 32), K. C. Bergsma comm.

Kon. Holl. Llod: Joh. v. Dijk vooiz., J. A. Moll 2e voorz., D. Riphagen secr. (Ad. de Ruyterweg 17), W. £■ Z Marsman 2e secr., J. Cramer penningm.

Locobank de Bussy-comb.: nader op te geven. Bondsleden:

Bensdorp: D. Besem, W. A. F. Bóhm, S. Franken, J. Hermans, G. v. d. Heuvel, H. Hoets, N. F. de Jager, Fr. Koens, C. Kooger, H. A. Ledegang, W. Luberti, J. A. Marohand, Th. Meyer, M. Meyer, J. Oesteiibtink, J. K. Riemersma, F. Schaap, H. Smale, C. Ubink, F. de Waart, W. J. Klare.

B.H.V.: W. Brizee, W. G. de Bruyn, W. v. Ee,W. M. v. Haaften, H. C. Hollenbaeh, Th. A. Meijer Nolte, H. M. Petri, B. Rerinck, A. F. v. Riel, H. A. Roozendaal, D. J. Soheffel, G. G. Sevenants, A. Verleng, P. de Waal, W. Wolda.

B.B.C.: C. P. Bakker Jr., A. Botschuyer, J. Coenderman, G.] Duderstadt, P. EDgelsman, J. Flint, W. Groen, J. Hiltmann, A. Houillier, B. Kamphaus, J. Overeynder, H. C. Riechelman, L. Spruit, B. Sprenkeling, 8. Ssemann Jr., G. H. M. Velthuyse, F. Wensel, J. v. d. Werff, W. Willemse, A. v. Word.

H.S.M.: W. Acker, D. H. Barends, F. L. Bien, G. L. Bos, J. M. Goffing, P. J. v. Eek, W. Groenier, J. C. Heyning, J. G. J. Koster, J. P. Lurks, L. J. Puls, J. G. A. v. d. Poll, H. G. v. Poppelen, F. Slikker, D. v. d. Werf, H. de Woef, H. v. d. Woude, A. W. H. Damman.

Kon. Holl. Lloyd: A. J. C. Ambagtsheer, J. Cramer, Joh. v. Dflk, G. v. Fa»sen, E. v. Huil, J. N. Huyer, J. A. de Jong, W. M. Jurrema, D. v. Kessel Jr., J. de Liefde, W. E. Z. Zaraman, W. J. v. d. Meer, J. A. Mol, B. Molenaar, A. H. Pasman, Th. Reeders, D. Riphagen, J. W. v. Veen Jr., J. Vlaswinkel.

8.M.N.: G. H. v. Asperen, C. W. Booms, A. A. Devars, G. J. v. Donselaar, J. A. Eschauzier, A. C. Ganzinga, G. H. W. Geesink, H. Grootmeyer, A.Joh. v. Gulik, O. Hertel, W. Heyenga, R. HofmaD, H. J. Hulsman, D. Dictus, I. Dangremond, Th. Jansen, Joh. B. Kalshoven, J. Koster, P. C. Kappenburg, L. Knecht, H. J. W. Kooring, J. Krauss, H. J. Kleyn, J. B. Knuyt, J. Nieuwenhuys, E. van Ooy, J. F. Pelser, Cb. Pauls, L. H. v. d. Putteraar, G. J. Sarle«nijn, W. J. Sombroek, 8. Storkmeyer, J. H. C. Teeu^Wes, J. H. Willimsen, W. C. Zijderlaan.

Locobank de Bussy-comb.: H. Andriessen, J. v. d. Heuvel, P. J. H. v. Lint, W. F. Ruysendaal, J. de vos, J. G. Colijn Jr., E. J. Kelvink Jr., N. A. Oyevaar, ■*. N. Varenhorst, H. v. Mill, P. A. Gilliéron, 8. Jesserum, J. Behagen.

Ripolin: J. de Baat Doelman, K. O. Bergsma, F. v. breven, J. J. Grootmeyer, W. Hansen, K. F. Hi sohJjld, D. Knecht, J. J. Koedijk, P. Koster, H. J. Keyser, M. C. Peterse, J. L. Roland, N. F. Ronday, J. Topsport, J. H. de Vos, J. v. Zwieten.

Vriesseveem: A. de Beus Jr., G. Dekker, G. H. Dufrenne, A. J. de Haan, G. Hermans, K. E. v. d. Heyde, J. M. Hilke, F. H. Dobbel, A. v. Kalken, J. J. Koster, W. MuSch, F. Planten ga, P. A . v. Rooyen, Th. J. ten Schiphorst, H. J. Scholtz, A. J. Siemis, P. Speyker, A. W. v. Steenbergen, D. Timmermans.

Werkspoor: F. A. Bomer, W. J. Bosch, A. Cline,

G. J. Hennephof, H. C Hoffman, P. R. Jamin, P. J. F. Mampaey, P. H Musch, C. L. M. Neyenhuys, J.

H. Ooyevaar, P. J. de Snoo, J. W. Sprenger, J. P. te Winkel Jr., 8. v. d. Zee.

Boeten: Nr. 1 Fiscus ƒ 1 wegens niet op tijd inzenden inschrijvingsbillet, nr. 2 I. B. idem, nr. 3 H.S.M. idem.

Spreekuur. De secr.-comp.l. deelt tevens mede, dat hij elke Woensdagavond tusschen 8 en 10 uur voor eventueele besprokingen beschikbaar is, mits hij vooraf in kennis wordt gesteld, bij verhindering zijnerzijds zal daarvan steeds in het 0.0. kennis worden gegeven.

Cornelis Schuytstraat 26, L. SPRUIT,

Amsterdam. secr.-comp.l.

Amsterdamsche Voetbalbond.

Verbetering 0.0. 35: Geroyeerd door Neerlandia W. Eskens Haarl'pïein 14, G. N. van Schaick, J. M. Kemperstr. 6.

Het royement van Amstel betreffende D. de Leeuw is niet goed, verzoeke dien naam weder door te halen.

De vereen, candidaat gesteld als P.H.O.R. zal verder spelen onder den naam van „Avanti".

Geëindigd de schorsing van J. G. Nordemans, secr. Rapiditas Weesp.

Geroyeerd door D.E.C: W. W. Arendse Marnixstr. 89, P. van Rems Brouwersgracht 21,1 J. de Graaf, Middenweg Watergraafsmeer, F. Brenker Oostenburgervoorstraat 70, W. Hoks Wagenaarstr. 36, H. Scheepens Ruyschstr. 99, G. Esser Wolvenstr. 18, J. van Soest Frans Halttr. 87, C. P. Bakker Westerstr. 45, J. P. Francken N. Z. Voorburgwal 56.

Door Ajax: B. H. Croon Jr., Groote Markt Delft, J v. Doodeweérd 18 J. v. d. Heydénstr. 32, N. Baewelman Ceintuurbaan 33, B. Hessels Reinwardstr. 20, C. G. M. de Greeve Marnixstr. 266, L. L. A. M. Erffut Prinsengracht 755, M. B. Barman Ceintuurbaan 169, L. R. van Praag, vroeger Palestinastr., thans verblijf houdende in België.

De vereen., aangesloten bij den A.V.B., A.V.V.B.en A.K.V.B. kunnen op aanvrage bij ondergeteekende het zwartboek, een boek waarin alle namen van de spelers voorkomen, die niet gerechtigd zyn om in voetbalwedstrijden uit te komen, kosteloos bekomen. Dit is alleen voor vereen., die niet in den N.V.B. spelen.

Bestuursvergadering op Zaterdag 7 September 1912 ten 8 uur in café „de Karseboom", Kalverstraat.

Zij, die het komend seizoen als scheidsrechter wenschen te fungeeren, wordt beleefd uitgenoodigd zich op te geven aan het secretariaat.

Nog steeds ontbreken nog velen die het vorig jaar steeds fungeerden, en zal het mij genoegen doen, ook die scheidsrechters weer te mogen inschrijven.

Het adres van den secretaris is van 7 Sept, 1912 tot en met 21 Sept. 1912: Nassaukade 350", Amsterd.

Gerehabiliteerd door de Spartaan: W. v. Weeren; door den A.V.B.: C. Rinckelman, lid van de geroyeerde vereen. S.E.V.I.O.8.

Verandering van secretariaat. V.V.A,: G. J. de Jager, Nassaukade 362 Amsterdam.

Neder-Hardinxveld. H. D. DADE H.Nzn.,

Secr.-Penningm.

Amsterdamsche Cricketbond.

Uitslagen: V.V.V. gew. van Volh, 2 met 2 w., Olympia—Haarl. 2 niet doorgegaan wegens regen, Olympia 2 gew. van A.C.C. 8 w. n. o.

Boeten: nr. 30 Haarl. 3/1 wegens te laat beginnen tegen V.V.V. 3 op 11 Aug., nr. 31 Haarl. ƒ 1 weg. te laat inz. elftal-wfl'z,, nr. 32 A.C.C. fl w.n. o. tegen 01. 2.

Elftal-opgaven Sspt.: Haarl. 1 J. J. v. d. Berg, G. Bouwmeester, Kruseman, J. Oostenbroek, P. Angenent, P. Sanders, J. Büleveld, C. Schravendijk en J. Schmeink; Haarl. 2 K. v. Brederode, M. v. Buren, A. A. v. d. Berg, Schoemaker, A. A. BoeJjon, P. Lindner, P. Heije, K. A. Koster en J. Haak.

Progr.: De wedstrijd Olymp Haarl. 2 is voorloo-

pig opnieuw voor a.s. Zondag vastgesteld, betrokken partijen ontvangen definitief bericht; de eindwedstrijd

Sluiten