Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

27

2e kl. B. S.D.W. 2—S.N.V. 2 11 u. 2e kl. C. Olivio 2—Rapiditas 3 3e kl. C. Olivio 3—Rapid 3 11 u. 3e kl. D. W B.O. 3-T.O G. 3 11 u.

S.D.W. 4-S.D.S. S

BI. Wit 6—S.N.V. 3 3e kl. E. Swift S-T.O.S. 2 11 u.

V.V.A. 6-D.O S.B. 3

S.D.S. 4-Rapid 2 11 u. 3e kl. P. V.V.A. 5-Olivio 4 11 u.

W'meer 4—D.E C. 5 11 u. Het is niet onmogelijk, dat in het wedstrjjdprogramma nog veranderingen worden aangebracht. De kamp.-, prom.- en degrad.wedstr. worden nog bekend gemaakt.

Het bestuur heeft bepaald dat vereen, die met het oog op den wedstrijd Nederland—Duitschland voor een of meerdere elftallen vrij van compet. wenechen te zijn, dit den secret. moeten berichten op uiterlijk 30 Maart.

Ik geef echter de vereen, in overweging zoomogelijk vroeger te sptlen, da r men niet vroeg op bet stadion behoeft te zijn om zich een goed plaats je te verovoren. Oreral ziet men daar alles even mooi.

Bijgeschreven op de ledenlijst van: D.W.3. H. List. S.D.8. M. Ribberink. W.B.C. Aut. Largtas.

Geroyeerd door A.F.C. W. Boerdam Keizerstr. 25 Rotterdam, F. Morpurgo Burmanstr. 13, K. Teschmacher Sumatrastr. 21 Haarlem, S. v. d. Bergh Hemonystr. 68.

Gerehabiliteerd door D.W.S. H. List, door Olivio J. Monsma, door V.V.A. H. Heijnings.

Op de lijst van scheidsrechters bij te schrijven: A. de Ridder, Allard Piersonstr. 1,

Verandering van secretariaat: St. Voorwaarts G. J. Runneboom, fort „Spaarndam" Noord. Unity G. F. Bonnet Lootsstr. 44.

De nog te spelen wedstrijden werden door Ajax voor haar 8e elftal gewonnen gegeven.

Kaarten NEDERLAND - DUITSCHLAND. Aan het secretariaat zijn kaarten verkrijgbaar tot en met S0 Maart. Portie voor toezending moet worden bijgevoegd. Aan aanvragen zonder toevoeging van het geld wordt niot voldaan.

Buitengewone algem. vergad. op Zaterdag 28 Maart 1914, 8 uur, Nieuwe Earseboom.

Agenda: De huur der terreinen en het opdrijven

der huurwaarden door de vereen.

Boeten. Nr.: 254 A.W.A. 2/5 art. 127, 255 Volharding / 5 id., 256 Ajax 8 ƒ 2.50 art. 128, 257 Ajax 7/1 onn. inv,, 258 Ajax / 15 wegens het gewonnen geven der zes nog te spelen wedstrijden van het 8» elftal, 259 S.D.W., 260 Wilh. Voor., 261 D,E.C, 262 D.J.K., 263 Amstel, 264 de Meer, 265 A.F.C, 266 Volharding, 267 Ajax en 268 W'meer alle / 1 wegens het niet op tijd inz. der elftalopg., 269 Le Progis / 1 weg. niet inz der elft., 270 T.O.S. / 1 id,, 271 Amstel / 1 niet opg. der geheele elft. Elftallen voor de maand April:

A. F.C. 1 en 2 onveranderd.

3. J. Buys Dzn., 3. C. v/d Werf, F. C. v. d. Ploeg, H. Otto. E. van Buren Azn., J. B. Krever, J. Prent, J. R. Arends, E. Izaaks, J. W. H. Gudde, P. Springer.

4. G. Heimig, W. J. Smit, J. A. Galavazi, E. Heimig, J. M. Hansen, J. van Tol Jr., K. Blauw, H. R. Prent, J. D. van Oenen Jr., A. Meyers, R. Wijbrandts.

Ajax 1. J. L. van Dort voor P. J. Prins.

2. G. W. Schild Jr., W. H. Jurrema, N v. Beers, G. v. Beers, A. H. Buyen, A. Pelser, S. v. d. Bergh, C. Holst, C. J. v. Wintershoven, A. J. Schuurman, W. Beuker.

3. A. J. ten Herkei en B. van Weerden voor P. J. M. Os en W. Beuker.

Ajax 4 5, 6 en 7 onveranderd.

Amstel 1. H. Baruch te verv. door P. Mesker.

2. A. Hun terslag te verv. door H. Baruch.

Avanti onveranderd.

Blauw Wit alle elftallen onveranderd.

B. R.C. 1. J. Hiltermann, P, v. Bilderbeek, F.Meyer, W. Groen, J. Flink, W. Maters, H. Swijters, J. Peetoom, P. J. Wolter, J. Cluwen, J. v. d. Werff.

D.E.C. 1. J. G. Bornemann, H. Asehuman, J. Breyer, F. J. Couton, A. van Deudekom, Alb. Kuyper. J. Poland, W. Rous, M. Sibbel, H. E. Sluyteis Jr., J. van Beers.

2. H. W. Duits, C. Sellmeyer, B. Sellmeyer, J.

Sibbel, G. van Deudekom, M. H. Hamers, W. 3. Jansen, A. Kooiman, H. Kooiman, F. N. Scheephorst, Ant. Kuyper Jr.

3. D. Domburg, J. A. Boon, J. Hart, M. Hinse, J. Kanger, F. Seheers, S. Verduin, F. W. Vermeulen, H. Voons, Jan Koppes, Ph- J. Hamers.

4. J. C.A. Smit, R. Bus, R. Buija, A.D. P. Crouse, A. B. Vas Dias, H. Vas Dias, A. Hamers, J. Hemelrijk, J. P. J. Kohgingk, W.M. de Vries, C. Vegting.

D O.S.B. 1 en 2 onveranderd. D.W.S. 1 en 2

Neerlandia 1. K. Renzenaar te verv. door W. van Amerongen, J. van Kasteel door D. W. van Nek. 2. R. Spaarwater te verv. door J. Roosingh. O.D.E. onveranderd.

Olirio 1. K. Vermeer, C. Vermist, A. J. Stevens, R. Mous, H. v/d. Berg, H. Alricb, H. Hoogstraat, G. C. Eoppers, J. Wigmans, E. J. van As, A. J de Bekker.

2. L, v. Es, J. J. G. Steenman, J. A. G. Rouwers, K. Fijen, 3. Fjjen, P. H. Kemper, Joh. van Hout, H. v/d. Mooien, J. Hendriks, J. Galjee, P. Mous.

3. W. Rebel, H. H«yst, Chr. Melz, Alph Jansen, Adr. Jansen, A. J. Wolking, J. Scholiten, W. Leben, W. A. van As, J. Hendriks, L. J. Klare.

R.A.P. onveranderd. Rapid onveranderd.

Bapiditas 1. G. van Asselt, J. Brandligt, G. W. Staartjes, J. Glasbergen, N. van Geijn, D. Parré, G. Buwalda, W. L. de Graaf, W. Snel, H. Walrave, J. G. Nordeman.

2. J. Langerhorst, A. R. v/d. Toorn, H. A. van Meeningen, A. Weerman, G. van Ouwerkerk, H. van Ginkel, G. Penning, H. van Rossum, R. van Wingerden, J. Mekking, L. van Houten.

HEBT" GE STEEDS

BANDEMPECHi

WE.EST Ml ET ONT.

MOEDIGD, MAAR KOOPT

EMGLEDERR

HANNES 5PRIMGT

VAN LOUTER BLIJDSCHAP

UIT DEN BAND

_ " JV LL.1ƒ) ADVBgï.

Sluiten