is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER TREFKANS.

69

dat ik met vertrouwen mijne gegevens durf neerschrijven, zooals trouwens uit een hierachter gevoegd overzicht kan blijken.

Ten einde eenige aanwijzing te verkrijgen omtrent de spreiding der schoten werd de volgende weg ingeslagen.

Eene voorname oorzaak voor de spreiding der treffers boven of onder de gemiddelde kogelbaan, is het verschil in aanvankelijke snelheid van het projectiel bij de verschillende schoten. Daar volgens het voorschrift betreffende de keuringsvoorwaarden van buskruit, bij de aanvangssnelheden eene speling is toegestaan, welke voor elke buskruitsoort is voorgeschreven, kan daaruit worden afgeleid, wat de hoogtespreiding zal zijn, tengevolge van die toegestane speling.

Er moet dus eene formule worden opgemaakt, bij een bepaalden afstand het verschil in vluchthoogte aangevende, bij wijziging van de aanvankelijke snelheid.

De formule voor de vluchthoogte y bij een uitvaartshoek a en een afstand x, is, wanneer V0 de aanvankelijke snelheid voorstelt en de luchttegenstand evenredig wordt gesteld aan de 4e macht der snelheid:

gxz gnxs

2 V03 cosf «

Wordt cos a — 1 gesteld terwijl n ~ b als standvastig

wordt aangenomen, hetgeen bij kleine verschillen in de waarde van V0 veilig kan geschieden, dan kan door differentiatie van de bovenstaande formule het verband worden gevonden tusschen de veranderingen van y en V0, en verkrijgt men dat:

dy = fi d V0 v o

Gaat men van de oneindig kleine grootheden tot eindige over en wordt voor A V0 1 Meter gesteld, dan geeft de formule:

de wijziging in vluchthoogte aan voor 1 M. verschil in aanvankelijke snelheid.

Met gebruikmaking van deze formule kan nu eene vergelijking worden gemaakt tusschen de hoogtespreiding, ontstaande door de toegestane speling, in aanvankelijke snelheid en die, welke op het proefveld is gevonden.

Tot dit doel werd de hoogtespreiding berekend, welke tengevolge van de toegestane speling wordt verkregen, bij het kanon van 7.5 cM. A., welke speling, volgens de keuringsvoorwaarden van buskruit N°. 1 op 6 M. is bepaald en werd verkregen:

totale hoogtespreiding op 1000 M. 2.29 M.

2000 M. 9.16 M. 3000 M. 20.61 M.,