is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 9, 1894/1895 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUTATIËN.

195

Gepensionneerd :

Vioe-Admiraal N. Mac Leod met 1 Augustus.

Schout-bij-Nacht... G. Doorman „ „

Luit. t. z. 2e kl.... Jhr. H. M. de Koek ,; 16 Juni. Dir. off. v. gez. lekl. B. H. Thomson.. „ 1 Augustus, id. J. O. Harthoorn.. „ 1 Juli.

Bevorderd :

Dir. off. v. gez. 2e kl. L. P. Gijsberti Hodenpijl tot dir. off. v. gez. le kl. met 1 Juli.

id. F.H.L.Roessinghv.Iterson „ id. » 1 Aug.

Off. v. gez. le kl Dr. C. Alers „ id. 2e » »

Schout-bij-Nacht G. Kruijs „ vice-admiraal » n

Kapt. ter zee Jhr. T. E. de Brauw... „ schout-bij-nacht... > ti

Adelborst le kl. ...F. K. Weber „ luit. t. z. 2e kl... „ 16 Juni.

Benoemd :

Tot Dir. en Comm'. te Amsterdam.. de schout-bij-nacht C. Ten Bosch... met 1 Aug. id. v Hellevoetsluis „ id. Jhr. T.E. de Brauw » w