is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 708 )

hammedicae ex codict Manuscripto Arabice cditum, latine verf urn, et notes illusiratum. Posterior examinantur nonnidla, quae falso Mohamedanis tribuuntur ultrajectx. Ex officina guxielmi broedelet cioioccv. p. 188. 8vo. Het eerste dezer boeken , bevattende het godgeleerde stelsel van den Propheet, is in een beschouwend of theoretisch , en beoefenend of praktisch deel gesplitst. Handelende het eerste 1» over het geloof aan god, 2. over de Engelen, 3. de goddelijke boeken, 4. over de Godsgezanten, 5. over den Jongsten dag, 6. over Gods raadsbesluit. Het tweede of praktische behelst 1. hoofdstuk van de reinigingen, 2. de gebeden, 3. de aalmoes, 4. de vasten, 5. de bedevaartsreis naar Mek' ka. In de prolegomena van het tweede Boek, zegt reland , dat aangezien de leer van Mahomet (of zoo als reland steeds schrijft Mohammed') een groot gedeelte der aardbewoners besmet heeft, velen er zich hebben laten aangelegen zijn, om die leer te bestrijden, om aan het steeds toenemend kwaad paal en perk te stellen. Eene onderneming, zegt hij, die aan den eenen kant hoogstnoodzakelijk was ter verhoeding, dat de dwaalbegrippen dier nieuwe leer geen veld mogten winnen bij de onervaren menschen, die niet in staat zijn om de valsche leerstellingen van den profeet te bestrijden , maar daarbij aan den anderen kant ook eene onderneming, die alles behalve gemakkelijk was. Want dat daartoe eene naauwkeurige kennis der Arabische taal gevorderd wordt, welke het eenige genoegzame middel aan de hand geeft, om tot de geheimenissen van het Mahomedaansche Godsdienststelsel door te dringen, is duidelijk. Dit het dus zeer te bejammeren zij , wanneer men moest erkennen, dat verre