Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

17

H. HOLLENKAMP & C2.

g AMSTERDAM - ROTTERDAM - 's BOSCH - BREDA.

Groot speciaal Huis van H Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding, zoowel gemaakt als naar maat.

mag Ajax nog heel blij zij», dat ze slechts één en niet beide puntjes verloren heeft. Aanvankelijk leek het dat de gasten op stap zouden winnen. M n scheen zich aan de terreinomstandigheden aan te passen en A.W. had tegen het technisch betere spel der rood-witten weinig in te brengen. Met 'n onverwacht, doch m.i. wel houdbaar schot nam Lucas de leiding, die dezelfde speler kort daarna nog wist te vergrooten. Fons Pelser had in deze periode nog 'n mooie kans, doch hij miste jammerlijk. Ajax bleef in de meerderheid maar langzamerhand overwonnen de Gooilanders eenigszins hun vrees voor de forsohe Ajax-backs en moest ook Ziegeler er aan te pas komen. Bij een dezer uitvallen liep Ten Herkei z'n backs in den weg en de handige mid-voor der zwart-blauwen zette den bal in 't net.

Deksels, wat 'n vreugde bij de Bussummers! 't Spel bleef verdeeld tot de rust, die dus met 2—1 voor de gasten intrad.

De tweede helft was bepaald interessant. Ajax oefende eerst eenige pressie uit, doch de lange van Rijn slungelde de vrij slappe schoten en enkele Brockmansche keien steeds 't verre veld in. De linkervleugel der thuisclub wordt steeds beter en bij 'n snellen uitval wordt Ziegeler voor de tweede maal gepasseerd. 2—2. Angstige toeten der Amsterdammers, 'n vreugde Waanzin, bij de Gcoische jufkes en meneeren. De penningmeester voerde voor het tribuuntje 'n kankan uit en de Bussumsche grensrechter trok (uit welke overwegingen is me niet duidelijk) zijn jas uit. Z'n collega lijnlooper Dade — ja, de eerevoorzitter vlagzwaaide in bloed-eigen persoon — hok 'n allerbedenkelijkst gezicht en praesus Egeman beet op z'n snor. Van dat moment aan was 't gebrul niet van de lucht; de spelers werden steeds nerveuser en 't spel werd wel ruwer maar natuurlijk niet heter. Langzaam won Ajax weer terrein en eindeljjk scoorde Ajax weer, nu door Broekman met een hard onhoudbaar schot. De Amsterdammers dachten al binnen te zijn maar Willemse (nog wel 'n ex-Ajaxied) dacht er anders over en als Frans te nonchalent is, ontstaat hoofdzakelijk door goed werk van den BusBumschen links-buiten de derde goal voor u* gastheer en. Weer 'n uitbarsting van dolle vreugde eenerzijds en angstbewegingen bij de 'est. Fel wordt er weer om de leiding gekampt, Ajax is iets sterker, doch 't spel is te onbekookt en de Buesumschs verdediging te hecht. Zoo eindigde deze ontmoeting ia een gelijk spel.

De Bussummers hebben dit door hun eervolle 'esultaat volkomen verdiend. Behalve enkele *°uten in 't begin heeft de doelman zich als

van ouds geweerd, 't Is 'n vreemde keeper, maar bij houdt ze er uit. De backs stonden hem uitstekend terzijde en vooral de rechts-achterspeler was keurig op dreef. De beste speler van de ploeg was de links-half. Hij hield den rechtervleugel van Ajax goed in bedwang en telkens zette hij den aanval aan 't werk. De linkervleugel vormde de kracht van den aanval, terwijl ook de midvoor goede dingen deed.

De Ajaxiden hebben niet dat gegeven wat verwacht werd. Joop Pelser werd zeer gemist (ook A.W. had een invaller), want hoezeer ter Herkei zich ook inspanden, bij verstoorde te veel 't verband van de ploeg. Gehrels was beter dan Schoevaart, die in den la atsten tijd dikwijls te nonchalant speelt en daardoor reeds enkele goaltjes, tegen Ajax gescoord op z'n geweten heeft. Denk er om captain, jij moet juist 't goede voorbeeld geven! In den aanval blonk Lucas uit en was ook Broekman goed, doch Fons Pelser had 'n slechten dag. De vleugelspelers in beide linies deden hun plicht zonder dat gezegd kan worden, dat zg op dreef waren of te kort schoten. Tenslotte geloof ik, dat ook scheidsrechter van Praag z'n dag niet had. Menig buitenspel geval ontsnapte aan z'n aandacht en dan liet hij ruw spel toe.

We hadden 't fungeeren van Willing nog in 't geheugen en zgn daarom misschien te veeleischend geworden.

Resumeerend 'n aardige partg' voetbal, een verdiend succesje voor de Bussumsche club. Opgetogen over 't eervolle resultaat trok het Bussumsche publiek weer naar huis, resp. naar de borreltafel. Alleen een groepje dubbeltjesrangers volgde de lange sliert supporters, die zirh weer naar 't station begaven en 'n paar jongelui zouden door hun eigen schuld nog 'n pak slaag opgeloopen hebben, als de beide dienders, die de Bussumsche burgervader als escorte meegegeven had, niet tijdig en krachtdadig ingegrepen hadden. Anders zouden we

weer 'n Gooisch relletje gehad hebben en

'n commissie van onderzoek! Nu liep alles goed af, hoewel 't mij speet, dat die jongelui niet 'n flink pak slaag gekregen hebben!!

Op 't perron stond het zwart van de menschen en toen eindelijk de trein uit de richting Amersfoort kwam werd er geduwd en gedrongen op ongezoute Amsterdamsche manier. Toch konden allen meegenomen worden wat zonder dringen en schreeuwen ook gebeurd zou zgn. De locomotief zuchtte als zg aanzetten moest, maar zg sleurde ons toch netjes naar huis. Aan de Muiderpoort stapte 't Meersche deel der feestgangers uit, de rest aan 't Centraalstation, waar nog een kleine stormloop naar de trams onder-

Sluiten