Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

HET SPOBTBLAÜ.

f van Wnnrn.

H. H. v. Schoonhoven

M. Hinse

A. Bans Jr. J. Gosschalk F. J. Paans

A. Dombure

H. A. Hesterman*

R. R. Wiesand

Amstfil P. Mesker en door

het pseu-

Wit 4

2e klasse 6. APO 4—Spartaan 3 Bapiditas 2—Ajax 4 11 uur WA 3—DOSB 2

3e klasse A. 11 uur AWA 2-SBO 2 AFC 5-RAP 5 Volharding 4—AWA 3

9a HnoSB B.

11 uur SDO 3-DEC 4 11 uur Spartaan 4—BI. WA k RAP 4

Gerehabiliteerd door

SDO J. Navarro. Toestemming voor een speler van Yoin.

aoniem .maina . ., .

" . * . onn AWA inn tiianb in de

De terreinen van ouu »u ^" ~ -™™ "v „ Watergraafsmeer. SDO achter de hoeve v. Witteveen,

AWA aan ae i3cu»goii»»u.

Het bestuur besloot gunstig te beschikken over een Verzoek van RAP en het 5e nog indeelen indA. ■BAF 4. P. G. S. Sanders, J. Hey, D. A. F. Gooszen, ^ « _ tt 1 u \raan-yana. .T. Pnnmner. M.

J. r. r. v. noem»a.m~ Engelgeer, P. Vink, g. D. Margadrnt, B. A. Bunge, J. L. F. de Meyere J.L.Fzn, C. de Vries. _^ « RAP 3 C. de Vries te vervangen door J. J. W. ae

^rïeS*. ut- e r> o fl ««noiiurlralirior invullen Wed-

.»°«e"o-s^t^at»*rr r; as no. 7 rap f i

onXwkeurig invullen wedstrijdform., No. 8 de Spar¬

taan 1 f 1 te laat Degmnen.

Saxenburgerstr. 28II H. D. DADE H.Nzn., Secr.-Pejn.

ADSPIRANTEN-COMPETITIE.

i lis „„hoi^avanlifarslriat 1

.aanvulling —- «?t

P. J. Prins, Linnaeusstraat 7b 1. N. Morell, Linnaeüsparkweg 98.

H.H. schetdsr. wordt verzocht, wanneer brj een door hen te leiden wedstrijd een der partijen of beide niet opkomen, mij dadelijk de naam en voorletters der wel aanwezige spelers, zoowel van de opgekomene als van de niet opgekomene partij, te Willen melden een en ander in verband met de prnzen beschikbaar gesteld voor hen, die het grootste aantal keeren zrjn opgekomen.

Wedstriidprogramma: . _

ia n.i Airri vniv,ar<1irw W. F. v. d. tiee

AW—RAP

Volh.-AVV RAP-VVA AVV—AFC

v. Eeghenstraat 26

23 ©ct.

30 Oct,

H. J. Bon

N. Morell P. J. Prins W. F. v. d. Lee N. G. GEELKERKEN, Comm.

Geldersen* Voetbalbond.

Vitesse III-RW 2-3, y 4_1 VVO II-ODOII 2-1, GVCIV-QuickIV4-l, RVV II-SDO ii 2-1, WVV-Nijmegenll met doorgegaan wegens niet opkomen scheidsrechter, Volharding-Davo 2-1, Be-Quick H-Achilles 1-4 DVVLBB 0-6, DOS-de Gazelle 2-2, Adyendo-DFS 1-2, Daventria II-Go-Ahead III 2-4, Achüles ii-

EXRectificatie.' In het vorig nummer stond uitslag van Aohilles-Volharding op 3 Oct. abusief vermeld als 2—1, moet zijn 2—8. ■ _

Verandering secretariaat: De Gazelle, F. J. Peters, Borgerlerstr. 22, Deventer.

Adresverandering: A. A. J. Kotting, scheidsrechter, Rozenhoflaan 38, Zutphen.

Aanvulling scheidsrechtershjst: E. Tol, Lawick AUée 42, Wageningen; E. Heek, Veerstraat, p/a den heer Tijdeman, Wageningen; E. Boutrmj, p/a den heer Steketee, Ede. x „. ,

Boeten: No. 1 Be Quick (Zutphen). Niet overhandigen wedstrijdformulier aan scheidsr. op 10 Oct.

Wedstrijdprogramma

i n p W ft.V.n. ITI.

Eendr. II—Quick III. O.D.O. II—Quick IV. G.V.C. IV-V.V.O. II. Nijmegen II-R.V.V. II

Robur et Vel II—Volhard.*., ïjeemrnao. L.B.B.- Advendo. A. Kelderman,

de Gazelle-D.V.V. A. A. J. Kotting. D.F.8.—D.O.S. J- H. Jansen.

B. L. M. C. Perquin.

M. Melms.

C. Drinkenburg

J. v. Hagen.

G. W. Hijnekamp.

G. A. WiUinge.

24 Oct. Nijmegen—Vitesse III.

R.V.V.-Eendr. 11. Quick I1I-G.V.C. III. W.V.V.—R.V.V. II. Go-Ahead ii—Davo. Achilles—Robur II. Volhard—Be-Quick II. D.O.S.—Advendo. L.B.B.—D.F.S. Davo ii—Daventria II.

g. W. Hijnekamp.

P. j. Smink.

M. Melms.

g. Duif Gzn.

A. Leemrijse.

K. Hollander.

J. Cohen.

G. a. Willinge.

A. Kelderman.

J. v/d B. Callenfels.

•m-i » tïo ;.-.onririivMncrfin voor deze wed-

vv1ssö11ubuh.11iü. t„_„

strijden blijven alsnog geopend tot 24 October. Ingeschreven hebben Go-Ahead II, Volharding, ODO II

en Nijmegen.

Zevenaar J. UITERWIJK, Secr.-Penn.

u. p. V. b.

Uitslagen der wedstrijden op 10 October:

. ■ n Turn 11 O AW 3 —H«rr,ules 6 O—1,

v^^ïlï q v7"l "'"a'Awae-o.BVOa-

UW 2 0-4, DOS 2-Victoria 2 2—0, Culemb. i)C—

Are<4 1—O, GW— VelOX 1 l—ör j. •» -

1-4, Woerden FC—Sparta 1 2-12, Rapiditas 1Voorwaarts 1 0-1, Voorwaarts 2-Rapiditas 2 7-1,

HVC 2—Kampong t i—o, opan» o—ui »-->-> Minerva 2—Velox 2 1—4.

Wedstrijdprogramma. 17 October zie vorig officieel orgaan. 24 October, le klasse:

Kampong 2-Quick 2 Hercules 3-UVV 2 BVC 1-HVC 1 AW 3—Vooruit 1 Kampong 3-BVC 2 Veloeitas-GW DOS 2-Ares SFC 1—WFC Rapiditas 1-Minerva DOS 3—Rapiditas 2 Voorw. 2-SFC 2 ZVV 2—Minerva 2

Velox 2—Sparta 2

J. van Norden. W. H. Douwes. J. A. D. Montagne. P. Springer.

F. J. van Norden. J. w. Bos Sulpke. S. L. Mekel.

G. Schiermeijer. D. E. Bosselaar. N. E. Onnes. Ph. de Wolf. F. A. Bloem.

W. J. H. Verbon Jr.

Door terugtrekking van Quick 3 en Trompschool VV vervallen al de voor die twee elftallen vastgestelde wedstrijden. .. ,,„„..

Als scheidsrechters bij ^ schrnven: A. Romerjn, Nieuwe Keizersgracht 41bis, Utrecht; W. J. H. Verbon Jr , Nobelstraat 25, Utrecht. .

Beboet: SFC ƒ0.50, wegens te laat beginnen tegen Minerva 1 op 10 October; ZVV met / i, wegens het niet melden der uitslagen der wedstrijden van ZVV 1 en 2 op 10 Oct.; GW met / 0.50 wegens idem op 10 Oct.; WFC met ƒ0.50 wegens idem op 1U Uot. Hamburg.str. 6bis, Utrecht. H. W. COENEN, Comp.1.

Sluiten