Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

Haarlem II—Rood en Wit II.

Gewonnen door R. en W. II met 48 runs.

HAARLEM II

L>. Houtkooper run out 2 J. A. J. Paulen c P.. v. Bueren b Faber 10

B. Stol c Francken b Thiel 24

W: Wijs b Thiel , 3

J. Allart b Pereira 16

P. Tekelenburg b Pereira 18

L. M. v. Buren b Thiel 9

N. Visser b Pereira 0

A. Paulen b Pereira 1 E. Molenaars b Thiel 0 P. Jansen v. Raay not out 0

Extra's 12

Totaal 95 Bowlingcijfers

O. M. R. W.

1. Allart 20 3 70 4

B. Stol 4 2 7 0 L. M. v. Buren 18 2 49 5

D. Houtkooper 1 — 4 0

ROOD EN WIT II

E. Wackwaiz b L. M. v Buren 18

G. Kervel c A. Paulen b L. M. v.Buren 17

F. Davidson b J. Allart 6 A. Faber b J. Allart 4 P. v. Bueren b J. Allart 54 A. Mooy b L. M. v. Buren 6 P. Thiel c and b J. Allart 21

H. Mahler b L. M. v. Buren 2 J. Pereira b L. M. v. Buren 2 F. Francken not out 0

Extra's 13

Totaal 143 Bowlingcijfers

P. Thiel 223/6 10 29 4

A. Faber 17 3 44 1

Pereira 5 2 10 4

CLUBBERICHTEN. ~

Amsterdamsche Cricket Bond.

Uitslagen: Vleerm. gew. van V.R.A. 3 met 109 runs le inn,, Forward 2 van Eendracht met 6 wickets.

Boete no. 4 V.R.A. 3 / 1.— weg. te laat beg. teg. de Vleerm. Wedstrijdprogramma.

11 Juni le afd. Forward—Kampong

12 Juni le „ Forward—Vleerm. 2e „ V.V.V. 3—Eendracht

18 Juni le „ Hercules—Forward Vleerm.—Kampong Onderget. deelt mede, dat op een nader te bepalen datum, vermoedelijk 'in Augustus, een A.C.B.-elftal een wedstrijd tegen een Oostelijk elftal zal gaan spelen op een eveneens nog niet aangewezen terrein in het Oosten van ons land; als wisselprijs zal °dienst doen de nog bij den A.C.B. berustende Zilveren Bal, overgehouden uit de wedstrijden A.C.B. - R.C.B. van verscheidene jaren terug. „ .

Korte Marnixkade 3 A. DE HAAN Azn., secret.

Schoolwedstrijden. Uitslag: D.T.V.-Hobbema gew. van M.T.S. met inn. en 5 r. Programma:

Zaterdag 10 Juni D.T.V.-Hobbema Comb.—H.A.W.

Woensdag 14 „ D.E.V.-M.T.S.

Zaterdag 17 „ D.T.V.-Hobbema Comb.—D.E.V.

Tasch afhalen eri terugbezorgen: Tulpstraat 8.

128 ^adh.kade R. BEÜTH, comp.-leider.

A. F. C.

in de op 3 Juni gehouden algemeene vergadering werd het bestuur als volgt samengesteld:

G N Scheepens voorz., A. v. Seventer 2e voorz., J. C. A. van Ooy secret., I. H. Galavazi 2e secret., A. J. J. M. van Gessel pennlngm., P. A. Wessel en P. H. Vermeulen comm.

Voor de elftalcomm. werden gekozen: F. Drees, A. Heimig, J C A. v. Ooy, G. N. Scheepens en P. A. Wessel. ' Enquête-comm.: J. Buys Dzn., F. Drees, J. G. Huurnink, H. J. Peters Jr., J. Prent.

Kas- en Archief-comm.: A. de Haan Azn., W. Kaales, J. Prent,

Nassaukade 129 I- H. GALAVAZI.

Geldersche Voetbalbond.

Door de protestcomm. zijn afgewezen de 2 protesten, ingediend door de ver. O D.O., naar aanleiding van den 14 Mei gespeelden wedstrijd O.D.O.-A.G.O.V.V.

Amsterdamsche Cricket Bond.

Uitslagen: Vleerm. gew. van V.R.A. 3 met 109 runs le inn,, Forward 2 van Eendracht met 6 wickets.

Boete no. 4 V.R.A. 3 / 1.— weg. te laat beg. teg. de Vleerm. Wedstrii dprogramma.

11 Juni

12 Juni

Vereen, of personen, welke nog gelden verschuldigd zijn aan of te vorderen hebben van den G.V.B., worden beleefd verzocht, hiervan betaling of opgave te doen aan onderget.

Zutphen. FRANS VAN EIJSDEN, Secret.-Penn.

V.O.C.

Aangenomen door het Bestuur als w. 1. de heeren: J. J. M. A. de Bruin, J. Arnold, J. H. van Rantwijk.

Spoorsingel 23. A. D. LEEMAN, 2e secret.

A.F.C „A J A X".

Candidaat gesteld als o. 1.: H. Bakker Singel 355, door D. C. Rike en H. D. Dade H Nzn.; H. F. Langenhoff N Z. Voorburgwal 53, door Gebr. Lucas; J. C. A. Smit Javastraat 15, door Dekker en Dade. Als w. 1.: W. Jesse J. van Galenstraat 7, door D C. Rike en Dade; E. van Batenburg J. van Campenstr. 7, door J. J. Bogers en G. B. Terwee Jr.; G. van Leeuwen ten Katestr. 69 gaf zich op aan het secretariaat; J. G. P.^N. Los Elisabeth Wolffstr. 74, idem; als w. 1.: J. Lindenberg Marine-kazerne, door Fey en Swijters; A. B. Vas Dias Manegestr. 4, door Fey en Swijters; H. G. M. Fey Ruysdaelstr. 34, door Fey en Swijters; Jacob Conzij Javastraat 68, door J. M. Pelser en L. Aarsen; K. W. Dokker Jac. v. Lennepkade 32, opgegeven aan het secretar.; Bertus Kok Kinkerstr. 1, door Brokmann en Dade; J W. Hoeftnagel le Jansteenstr. 129, gaf zich op aan het secretar.; J. van der Steen Hoogte Kadijk 51, idem.

Ik mocht eenige circulaires terugontvangen, daar de geadresseerden vertrokken waren, zonder van die adresverandering kennis te geven.

De w. 1. welke geen circulaire mochten ontvangen, worden uitgenoodigd hun veranderd adres aan het secretariaat op te geven.

Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn., Secret.

Amsterdamsche Voetbal Bond.

Uitslagen 4 Juni: le kl. A. D.D.B 1—A.D.W. 1 0-5 art. 160 sub 6, V.R'.A. 4-Olivio 1 0-5 idem.

Wedstrij dprogramma.

11 Juni. le kl. A. N.O.S. 1—D.D.B. 1 teirein S.D.S. A. v. Dam

12 „ N.O.S. 1—A.D.W. 1 „ „ A.B.VasDias

Promotie-degradatie compet.

11 Juni. V.R.A. 4—kamp. 2e kl. W. Katoen

12 Juni Kamp. 2e kl.-V.R.A. 4 A. van Dam Gerehabiliteerd door R.U.C. F. Haberkorn.

Geschorst door den A.V.B. L. D. Hofmeester, scheidsrechter van dien bond, voor den tijd van 8 dagen van 9—17 Juni '16, wegens beleediging van den scheidsrechter Theo Bosch, als speler in een wedstrijd van de ver. Olivio.

Vrijdag 9 Juni bestuursvergadering in café de Karseboom.

Enkhuizen H. D. DADE H.Nzn., secr.-penn.

L,imburgsche Voetbalbond. Officieele Mededeelingen.

Secretariaat der ver. M.S V. is voortaan P. Kaanen, Heengemerweg 19a Maastricht; M.V.V. G. Viets, Mr. Ulrichweg 9 Maastricht; V-V. 1' Espoir P. Habets, Heukelstraat Ambij.

Adres secretaris V.V.V. is voortaan Jos. Delsing, 6e Comp II Inf. Brigade Depot Bat. Kamer 12. ,

Geroyeerd door Vips: Ger. Groenen, H. v. d. Hoef, G. Suijler, Jan Teunissen, Ph. Wolfram, H. Maquini.

Toegetreden als lid L.V.B. de ver. Hollandia te Vaals. Secret. W. Born, Maastrichterlaan 54 Vaals.

Toestemming verleend aan de ver. Bocholtz tot het houden van seriewedstrijden op 18 Juni a.s.

In de bestuursvergadering op 1 Juni te Venlo gehouden werd o.m. besloten.'

dat wedstrijd Vios—Volharding (na-compet.) zal worden overgespeeld op terrein V.V.V.;

werd het verzoek van Juliana om overspelen van den wedstrijd M.V.V. 2-Juliana, in zake niet aanwezig zijn reservebal enkalklijnen, gewezen van de hand, omdat den wedstrijd is uitgespeeld geworden, terwijl de overtredende ver. zooals het reglement dit voorschrijft beboet werd.

Voorts werd bepaald dat wedstrijd Juliana-Scharn gespeeld zal worden, terwijl van de consullijst wordt afgevoerd, op voorstel der desbetreffende commissie, de heer Sonnenschein te Spekholzerheide.

Geschorst werd verder, wegens beleediging van een scheidsrechter, de speler F. Hermans van Juliana tot en met 1 Jan. 1/. Heerlen, Postbus 18. H. HOEFNAGELS.

' Competitie. Uitslagen 4 Juni: Scharn 2—Oranje 2 5 — 0. Boete no. 56 Oranje f 2.50 w. n. o. tegen Scharn.

Wedstrijdprogramma. 11 Juni Tegelen 1—T.S.C. 3 uur Hauser Jr.

18 Juni Juliana 1- Scharn 1 3 „ Smits

Volhardiug-Vio? 1 3 „ Leenen

Scharn 2—Steijl 3 „ y. d. Berg

25 Tuni Oranje 2—Scharn 2 3 „ Smits

Kouvenrade. H. BOCKMEULEN, Comp.-l. L.V.B.

Sluiten