Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET S P O

luit. 4de reg. vest.-artillerie. (Stelling v. d. Monden van de Maas en Haringvliet), 78 strafp.; 7de pr. serg. A. Vos, 4de divisie 9de reg. inf. mitrailleur-peleton, 82 straf.; 8ste pr. koporaal P. J. Kroon, 1ste divisie (grenadiers), 82 strafp. 9de pr. Kon. Mik Academie, cadet-serg. Westenberg; 10de pr. J. Korver, 86 strafp. Stelling Den Helder, 4de reg. vesting.

De Sparta-wedstrijden.

De jaarlijksche onderlinge wedstrijden van Sparta hebben het met het weer alles behalve getroffen schrijft de „N. R Ct." Niettegenstaande den voortdurenden regen had het programma een vlot verloop. De meeste nummers waren met voorgift.

De uitslagen waren:

100 M. hardloopen (seniores) 1. H. van Aken, 11 7/10 sec; 2. R. v. d. Heuvel, 11 4/5 sec; 3. H. v. Daalen; 4. P. Geerkens.

100 M. hardloopen (juniores) 1. W. 't Hoen, 1272 sec; 2. E. Flesseman, 13 sec; 3. J. Sichtermann.

Hoogspringen met aanloop: 1. R. v. d. Heuvel, 1.50 M., na loting met L. v. d. Laan, 1.50 M.; 3. P. Geerkens, 1.40 M.

Hoogspringen zonder aanloop: 1. J. Sichtermann, 1.20 M.; 2. P. M. v. d. Elburg, 1.15 M.

1500 M. hardloopen: P. M. v. d. Elburg, 5.34 4/5 sec; 2. H. van Eek, 5.38 1/5 sec.

Kogelstooten: 1. A. van Aken, 10.18 M.; 2. E. v. Brummelen, 9.62 M.

5000 M. hardloopen: 1. F. Koster, 19.32 4/5 sec; 2. G. Ringeling, 19.36 3/5 sec.

Verspringen zonder aanloop: 1. E. v. Brummelen, 2.87 M.; 2. R. v. d. Heuvel, 2.55 M.; 3. L. v. d. Laan, 2.51 M.

Discuswerpen: 1. E. van Brummelen, 29.05 M.; 2. A. van Aken, 25 M. 400 M. hardloopen: P. M. v. d. Elburg, 58 4/5 sec;

2. H. v. Daalen, 59 sec; 3. P. Geerkens. Speerwerpen: 1. A. van Aken, 39.08 M.; 2 E. v.

Brummelen, 32.75 M.

110 M. Hindernisloopen: 1. R. v. d. Heuvel, 17 1/5 sec; 2. E. v. Brummelen, 20 sec.

800 M. hardloopen: 1. F. M. v. d. Meulen, 2.19 2/5 sec; 2. P. M. v. d. Elburg, 2.19 3/5 sec.

Verspringen met aanloop: 1. R. v. d. Heuvel, 5.59 M.; 2. E. v. Brummelen, 5.15 M.; 3. J. Sichtermann, 4.94 M.

200 M. hardloopen: 1. A. van Aken; 2. H. v. Daalen;

3. Sichtermann.

Estafette (juniores) 1. Flesseman, Presser, Cohen, de Hartog, 58 2/5 sec.

Estafette (seniores) 1. R. v. d. Heuvel, W. 't Hoen, K. Vuyk, J. Vuylsteke, 53 sec; 2. A. van Aken, E. Flesseman, P. Geerkens, L. v. d. Laan, 54 sec.

Touwtrekken: 1. E. v. Brummelen, J. Jacobs, H. v. Daalen, E. Flesseman; 2. A. van Aken, M. Cohen, B. Groosjohan, J. Vuylsteke.

Uit Amerika.

Kolehmainen neemt revanche.

Men zal zich herinneren, dat Kolehmainen kort geleden door zijn landgenoot Kysonen werd geklopt in den New-Yorkschen Marathon. Kolehmainen heeft thans in een wedstrijd over 1 E.M., een afstand, die voor Kysonen te klein is, dezen met 12 yards voorsprong geslagen.

Een nieuwe ster.

Amerika gaat voort de oude wereld te verbazen met zijn schitterende hindernis loopen. Wij melden

R T B L A D

reeds, dat den laatsten tijd het wereldrecord 120 yards hindernis eenige malen werd verbeterd. Thans wordt gemeld, dat de jeugdige A. L. Engles den bekenden looper J. J. Eller in 15 sec. heeft geklopt.

Philip's Sportvereeniging.

De wedstrijd van Philip's Sportvereeniging op Zondag a.s. belooft zeer interessant te worden. Ongeveer 260 deelnemers, vertegenwoordigend ruim 400 inschrijvingen, staan op het programma.

Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, overweegt men dan ook een vroeger aanvangsuur.

CLUBBERICHTEN.

Amsterdamsche Voetbal Bond.

Donderdag 20 Juli 1916 bestuursvergader. in de Karseboom.

Verandering van secretariaat: A.K.V.B. C. Mulder, Nieuwe weg 38boven Watergraafsmeer; Olivio M. J. van Nes, le Jan Steenstr. 42; Union L. A. ten Hulsen, Mauritskade 34; V.R.A. L. F. de Meyere J.Lfz., Prinsengracht 701.

Protestcommissie. De heer W. Rauch Czn. bericht de benoeming tot lid van bovengenoemde commissie niet te kunnen aannemen.

Gerehabiliteerd: door T.O.G. C. P. Stalpers, door den A.V.B. W. F. Sturm.

Geroyeerd door E.D.W.: J. Kurk Lepelstr. 74, A. Dikker van Ostadestr. 316, A. Mogendorf Ruysdaelstr. 32.

Gevraagd wordt het adres van J. van Ewijk, vroeger Bloemgracht 82, tegenwoordig adres onbekend.

Elftallen voor Augustus, de Meeuwen onveranderd.

Bekendmaking nieuwe leden. De opgaven worden niet meer gepubliceerd, daar dit zal geschieden met de inzending der nieuwe ledenlijsten.

Enkhuizen H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

A.F.C „A J A X".

Jaarlijksche algemeene vergadering op Zaterdag 5 Aug. 1916. Plaats wordt nader bekend gemaakt. Agenda wordt toegezonden.

Aangenomen als o. 1. A. Demmink, als w. 1,: H. A. G. Z. Kooge, J. G. P. N. Los en G. van Leeuwen.

Candidaat gesteld als o. 1.: S. Wories Hobbemakade 164, door H. Schneider en A. J. Maassen; als w. 1.: J. Corsten 2e C. 2e B. 10e Reg. Inf. Haarlem, door J. C. Dort Jr. en J. M. Pelser; F. C. de Vree le Jan Steenstr. 124, door J. J. Bogers, E. v. Batenburg Jr. en J. M. Pelser; P. J. F. Ligthart v. d. Hoopstr. 91, door P. JJ. H. G. Fey en H. Swijters; Chr. Heinrich Henrick de Keyserplein 27, door P. J. H. G Fey en H. Swijters; als o. 1.: A. Brons Tolstr. 134, door J. de Boer en A. Rous Jr.

Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn., Secret.

Amsterdamsche Cricket Bond.

Uitslagen: Kamp. gew. van Herc. w. n. o., Vleerm. van V.R.A. 3 weg. verlaten van het veld zonder toestemming van scheidsrechter of tegenpartij; V.R.A. 3 had 233 runs gemaakt en de Vleerm. 103 voor het verlies van 1 wicket.

Boete no. 11 Hercules ƒ10.— weg. niet opkom. teg. Kampong op 16/7, no. 12 V.R.A f 10.— weg. verlaten van het veld zonder dat de wedstrijd geëindigd was.

Wedstrijdprogramma. 23 Juli le afd. Hercules—V.R.A. 3 30 „ le „ Kampong—Hercules

2e „ Eendracht - Forward 2 30 „ Oostelijk elftal -A.C.B. te Arnhem

(vertrek trein 8.26 van W.P.).

De uitnoodiging tot spelen hebben aangenomen: H. Schutte (aanv.), der Kinderen, J. v. d. Kieft, de Leon, van Breukelen, L. M. Barentsen, A. Bieshaar, F. Lanting. Van de heeren J. M. de Koster en J. A. Popping kwam bericht in, dat zij de uitnoodiging wilden aannemen, indien zij niet voor V.R.A. behoefden te spelen. Van de heeren van Kessel en J. Eilers ontving ik nog geen bericht. Mochten de heeren de Koster en Popping niet meespelen, dan wordt een definitieve uitnoodiging verzonden aan de heeren Eilers en F. van Aken, terwijl den heer W. C. Langeraar zal verzocht worden als reserve-speler mede te gaan.

K. Marnixkade 3, A. DE HAAN Azn., secr.

A. F. C.

Voorgesteld als a. 1.: J. H. Erdtsieck Wijttenb ichstr. 9, A. A. Jongman Linnaeusparkweg 5 en G. Veriker, door J. Bieie, A. Wessel en onderget.

Valeriusstraat 238 J. C. A. V AN OOY, le secret.

Sluiten