Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD

8.12. De trein vertrekt vandaar om 9.55; zoodat men in Groningen gelegenheid heeft om wat te eten. Aankomst te Winschoten : 11.03, te Hoogezand 10.23 en te Veendam 10.59.

In omgekeerde richting kunnen de Leeuwardenaren de reis gemakkelijk via de gewone route doen.

Assen zal de reis naar Leeuwarden niet via Groningen kunnen doen, maar zal via Meppel moeten reizen. Vertrek Assen 6.01, aankomst Meppel 7.15, vertrek Meppel 10.—, aankomst Leeuwarden 11.15. Er zal vroeg begonnen moeten worden, daar de laatste trein reeds om 4 uur uit Leeuwarden vertrekt. Men is dan om 7.30 in Assen-

Het eerste optreden van Ajax

in- "de eerste klas is niet gelukkig geweest. Na een wedstrijd, waarin Ajax zich over alle linies de sterkste getoond heeft — behalve wat de doelverdediger betreft, maar Smit heeft geen gelegenheid gehad om te laten zien wat hij kon -- werd zeer onfortuinlijk met 2—1 van de Haagsche verloren. Voor een deel moet men deze nederlaag nog schrijven op slecht en te weinig schieten van het Ajax binnentrio. V/el was op dat punt reeds een groote verbetering merkbaar, maar het bleef toch nog onvoldoende en wanneer men dan tegenover een doelverdediger met de talenten van Mac Neill komt te staan, is dat gemis aan een goed scho.t dubbel noodlottig. Er zijn echter toch nog wel verschillende goede schoten op het Haagsche doel gelost en gerekend tegenover Mac Neill had Smit vrijwel niets te doen, maar de Haagsche doelverdediger hield alles wat maar eenigszins houdbaar was en hij slaagde er daardoor in H.V.V. voor een nederlaag te behoeden. Beide partijen hebben een zeer fraai doelpunt gemaakt en het was zeker te betreuren, dat de beslissing ten slotte

viel in- het nadeel van Ajax doordat de scheids

rechter

een buitenspelgeval van Dé Kessler, dat overigens vrij*6 door iedereen werd gezien, niet opmerkte; Het geva was zoo duidelijk, dat verschillende Ajax-spelers 9n' willekeurig reeds stopten. Trouwens de heer WiH'11* had over het algemeen een minder gelukkigen dag6"! de vraag is gewettigd of het niet wat al te gewaag0 is geweest om zoo geheel ongeoefend — het was z'J11 eersten wedstrijd in dit seizoen — de leiding van eeJ| zoo belangrijke ontmoeting op zich te nemen. Hij ^° tenminste het spel ten slotte op geen stukken na volgejj' wat natuurlijke verkeerde beslissingen tengevolge haf Overigens is het een bijzonder fraaie en spannen"6 wedstrijd geworden, die van het begin tot het-ein° dóór het talrijke publiek met groote belangstelH11" werd gevolgd en het eenige onpleizierigë voor de|| neutralen toeschouwer was, dat de punten kwamen de partij, welke ze niet had verdiend. Met een ge'>r spel zou H.V.V. naar onze meening al meer dan v0^ doende beloond zijn geweest. Een buitengewonen indru/| maakt de geelzwarte ploeg dan ook niet. De gr°° kracht zit in den doelverdediger en daardoor zul}e0 de Hagenaars in staat zijn nog. menigen wedstrijf waarbij ze in het veld zwakker zijn, te winnen. Deig6' lijke overwinningen zijn natuurlijk volkomen verdiep omdat de doelverdediger toch ook een speler van "e elftal is maar zelfs wanneer men daarmede voldoen^ rekening houdt_ w,as toch de overwinning ditmaal ge' flatteerd. Naast Mac Neill noemen we Feith, Freybu^ en Boelie Kessler als de leidende figuren in het geel' zwarte elftal. Op Feith zijn heel wat Amsterdamse!1 aanvallen gestrand en in tegenstelling met Tot™ Kessler, die herhaaldelijk uittrapte, wist Feith do"

verre trappen het spel meermalen te verplaatsen

In de middenlinie steekt Freyburg een heel s

tuk

J. S. MEUWSEN - HOEDEN

De modernste k!eu= ren en vormen in SLAPPE HOEDEN.

Grootste sortee= ringin Nederland.

Koggeschip : f 3.50 Monopo! : f 4.50

Meteor : f 5.50 Special : f 6.50

en verdere kwaliteiten.

In stijve vilten hoeden hebben wij eene sor= teering- van ruim 150 modellen. ========

In prijzen van f 3.50, f4.50, f5.50 tot f 17.50

J.S.Meuwsen.

— Hofleverancier. —

ENGELSCHE SPORTHOEDEH. SPORTPITTEN

In prijzen van f 1.50-f 7;50

J.S.Meuwsen.

Hofleverancier.

Hoeden= en Modemagazijnen. AMSTERDAM : Leidschestraat 4. Beurspassage hoek Damrak. Damstraat hoek Nes. Doelenstraat hoek Achterburgwal.

ROTTERDAM: Mosseïtrap 3. Boymansstraat 3.

Sluiten