Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

19

DIKKER & THIJS

-1

IS I

Kalverstraat 113

Leidschestraat

OESTERS

-""'hiiiiiuiihi mui iiiiniiiiiiiii iiiiii i in ii ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

|H. F. LANGENHOFF. I

| N.Z. VOORBURGWAL 53 - Tel. 1570 Noord I

ter - Zinkwerker - Gas- en Waterfiiter. ï

| SPECIALITEIT: 1

f Sanitaire installaties ook op Sportterreinen, f

Miimm.. H """llllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii

OOSTELIJK VOETBALBELANG.

Ni'U\ve leden. Als zoodanig gaf zich op de ver. „Deventer" 'e Deventer. . • ' ' - •

^cventerstraatweg 84, Zwolle. H. E. HULSEBOS, secr.-penn.'

A.C. & F.C. „V. V. V."

Aangenomen als o. 1.: H. G. Broekman

Voorgesteld als w. 1 : D. W. en J. F. Dol en M A. Wesselsjr.,

J. <j. Lieuks en J. Deeren-

llOOr A XJ Tl <-,- T_ Al- „ 1

H. Barentsen Jr., Mej. F. G. van

en KT r j.. i ' _ a

^-verwijk, door E. Krooneman. Haarlem, Lakenkoopersstr. 4.

M. ENGELGEER, secr.

A.F.C. „A J A X".

, Uitslagen: Goede Vrijdag: Be Quick.—Willem UB- 4 (GouQen Meerbeker).

/ondag le Paaschdag: Be Quick 1—Ajax 1 0-3, R.C.H. ^Jax-comb. seriewedstr. Z.V.V. 3-0, W'meer 4—Ajax 9 5 0, MUS b-Ajax b-adsp. 2-2.

Maandag 2e Paaschdag: Ajax 1 —Be Quick 3—2, Heemstede ^jax 3 oefenwedstr. 1-1. O.D.E. 2-Ajax 4 5-0, Ajax 6—

V. 2 3—3, D,E.C.-adsp - Ajax b-adsp. 1-4. j. ^ogramma a.s. Zondag: A F.C. 1 Ajax 1, Stadion; Ajax 6— g u-0. 4 oefenwedstrijd 2 u. Middenweg; Ajax 12 R.C.A. 2 Middenweg; Swift-adsp. - Ajax d-adsp. gedankt als w. l. D. van Asselt, als o. 1. L. de Wolf. doorgehaald als o. 1. wegens overlijden A. J. Melis Jr. st T^iuête. Beleefd verzoek geen adsp. of werkl. leden voor te str • voor tnedio Juni a.s. Dit ter vereenvoudiging der admini-

atie en tevens in verband met het gevorderde seizoen, h ^ehrij vingen. Men wordt verzocht door uitstedigheid van den Vja j koolhaas, indien noodzakelijk, bij verhindering steeds vóór Juag af te schrijven. Latere afschrijvingen aan onderget. s v.p. 7_^p enavonden Deze zijn als volgt: Dinsdags en Vrijdags van uur voor alle w. 1. Voor a. 1. speciaal Woensdagsav. 7—9. ro e heer A. J, Maasen, welke a.s. Zaterdag naar Indië vertrekt, :"ePt alle vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel en tot eetziens toe.

Reynier Claeszenstr. 2, ]. ]. GROOTMEYER,

'elefoon Zuid 5005. secretaris.

Aangenomen als w

A. F. C.

A Tj sstr> j-a Sloten; w. Denijs Jr., Zocherstr. 1; als o. I.: s0j • Barentsen, Fred. Hendrikplantsoen 56; als a. 1.: B. Thomj» Hoogte Kadijk 31; R. Ubbelohde, Koninginneweg 167. >et secretar, wordt vanaf heden wederom waargenomen door; valerinc=tv ooo t r a TrAxr nnv cafrat

R. Braakman H. Koldenhof Jr.

F. van Eijsden E. Schimmelpenn. D. Henny

H Meyberg H. Jonker.

G. Th. Oostenbrug

H. Koldenhof • H. Meyberg

P. J. Grotenhuis Jr.

A. V. V. „BLAUW WIT".

Uitslagen 20 April: U.V.V. 1—BlauwWit 1 0—1, Amstel2Blauw Wit 3 1—1, Blauw Wit 8—Ahrends 3 5—0 n. o., S.D.O. 3—Blanw Wit 9 0 5, Sloterdijk 3—Blauw W. 10 1-0.

21 April vriendschappelijk: N.A.C. 1—Blauw Wit 1 0—1.

Te spelen wedstrijden op Zondag 27 April: Swift 4—Blauw W.ll. vriendsch,: Enschede - Blauw Wit 1 bijeenkomst 7 uur 30, vertrek 7 uur 50, terug om 9 uur 56 CS.

Trainingavonden Athletiek terrein W'meer: Dinsdag- en Donderdagavond en Zondagsmorgens.

Celebesstr. 43 2, Tel. Z. 6085 L. A. VAN ASSELT, secr.

Geldersche Voetbal Bond.

Uitslagen: 20 April Apoldro—Albatros ? Wedstrijden Begeerkrans 21 April Utrecht: G.V.B. - U.P.V.B. 0—1'.

Betreffende de voorwaarden tot toetreding van nieuwe vereen, wordt verwezen naar vorig nr.

Wedstrijdprogramma:

27 April. Bekerwedstrijd.

V.D.Z.—Wageningen le kl. Simson—Albratos

Kon. Wilhelmina-W.VC

Go ahead 5- Daventria 2

V.V.O. 2a-Rhenus

Ssflandia 1—Go ahead 4 2e kl. Sallandia 2— Go ahead 6

4 Mei Beker.

H.H —winnaar V.D.Z.—Wageningen (op nader aan te wijzen terrein) le kl. A.G.O.V.V. 2-Simson 2e kl. Sallandia 2-A.A.C. 2

11 Mei. Finale Beker, le kl. D.S.C. 1—Kon. Wilh. Compet.standen in volgend nr.

Geschorst wegens gepleegde fraude in wedstrijfdform tot 1 Oct. '19: J. Albers, Gr. Ottosingel 95 Zutphen, secr. A.A.C Zutfen. FRANS VAN EIJSDEN, secret.-penn.

Nijmeegsche Voetbal bond.

Programma voor 4 Mei: Trappers 2- Z.H.C. 2 N.E.C.-veld 10^ u. H. van Hensbergen

N.B. Uitslagen 13 April: Trappers 2-Trappers L 2-5 Z.H.C. 2 Quick 4 2-0,

In verband met de wedstrijd 's morgens van Nijm. proefelftal tegen een Quick-combinatie geen bekerwedstrijd.

Groesb weg. 436. Secr. C. VICTOR.

Amsterdamsche Voetbal Bond.

Wedstrijdprogramma: 27 April:

le kl. A. Rap-T.O.G. 10 u. terr. Ajax le kl. B. O.D.E. 2-St.Voorw. 2

W'meer 2 - Hortus 2 2e kl. A. Sloterdijk—Ahrends 2e kl. C. W'meer 3—Hertus 3 12 u.

Wilh. Vooruit 2-Blauw Wit 6 Stadion 3e kl. A.' Ahrends 2—N.O.S. 4

Ajax 12—R.C.A. 2 3e kl. B. N.O.S. 3 - Ahrends 3 3e kl. D. W'meer 4—S D.O. 3 10 u. 3e kl. E. Neerlandia 4—T.O.G. 3

Rapiditas 3-Amstel 4 3e kl. F. Swift 4—Blauw Wit 11

Adspiranten : Afd. A. S*t. Voorw.—Hortus a Afd. B. Germaan—Hortus b v #fd. C. Swift—Ajax e

O.D.E. b-R.C.A.

De aanvullingen zullen per kaart worden medegedeeld.

Op de ledenlijst bijgeschreven: D.E.C. P. Veldhuijzen, M. de Visser en de adsp. A. Drewes, W.- C. v. d. Kas; Oranje Wit: G. L. Sé Wit; Sloterdijk: A. Stegink; A.F.C: H. J. Stokvis (adsp.); Hortus: M. Dukke en M. Kok (adsp.) en als lid J. Tas; de Meeuwen: H. Lamar.

Van de ledenlijst afgevoerd: de Meeuwen: H Roelofs en H. L. van Uden; Oranje Wit: A. Wagenaar, W. E. Busso.

Gerehabiliteerd door V.V.A. A. de Braat Doelman; door den A.V.V.B. B. M. Barend (ex W.H.V.), door D.S.O. J Stornebrink, door Sport C. Siebeling, door den A.V.V.B. F. Fuldauer (ex Pretorius), door Z.R.C. J. van Greuningen.

Ingetrokken de schorsingen van J. Schravenmade en A. Ottevanger, door Oranje Wit.

Geroyeerd door den A.V.V.B: J. Gest Toldwarsstr. 24, J. Hassink Ferd Bolstr. 60, J. G. en P. H. A. Hulstede Ger, Doustr. 33, D. Kossen Gov. Flinckstr. 269, K. M. en C. de Lange K. du Jardinstr. 59, M. Offenberg Ger. Doustr. 29, D. Pelsma St. Willebrodusstr. 38, J. Schep N. Tolstr. 72, H. Storm 2e Sweelinckstr.

Sluiten