Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD.

H H. SPORTSMEN

cp het Voetbalterrein en in Uw Café te 's-GRAVENHAGE en ROTTERDAM

vraagt men steeds

van Vuure's Limonade

's-GRAVENHAGE ROTTERDAM

v. d. Werffstr. 191-95 Prins Frederihplein 21B Telep. Sch. 2170 Teleph. 13614

zeker dat bij Blauw Wit hier geen bezwaar tegen is en dankt reeds bij voorbaat. Dan dicht hij zich tot de jongere Blauw Wit-leden en dringt er met klem op aan, dat zij het werk van de oudere voortzetten.

Nog spreken mevrouw Schindeler, v. d. Kluft en de EereVoorzitter F. X. A. Drilling. De eersten boden namens eenige Blauw Wit Commissie's geschenken aan, terwijl de laatste ineen keurige en opwekkende rede aller steun inriep voor het welslagen van de Olympiade in 1928, voor de sporteer van Nederland", doch in het bijzonder voor ons Blauw Wit. Het was aangenaam te hooren, dat de heer Drilling in zijn driejarige afwezigheid niets van zijn liefde voor de sport'in het algemeen en voor Blauw Wit in het bijzonder, had verloren. Hulde!

Daarna ging de eerewijn rond, Mogen wij van deze plaats bij de vele gelukwenschen, ook de onze aanbieden.

De A.V.B. naar Duisburg.

Zondag a.s. wordt om 4 uur in-Duisburg de steden wedstrijd Duisburg—Amsterdam gespeeld, waarvoor de elftalcommissie van den A.V.B. het volgend elftal samenstelde:

Van Heeswijk (Ajax) doel; v. Kol (Ajax) en v. Asselt (BI. Wit) achter; Mazurel, Lietzen en v. Dordt (allen BI. Wit) midden; Hamel, Volkers, Delsen (allen Ajax), v. d. Voorn en Homburg (beideh BI. Wit) voor. Als reserves gaan mee Oerleman (Spartaan) doel; Bos (A.F.C.) achter en Rutte (Ajax) voor.

Vorig jaar, tijdens het jubileum van den A.V.B., was Duisburg hier de gast en speelde hier tegen ons stedelijk elftal gelijk. Thans is er feest in Duisburg en nu gaat de A.V.B. aldaar als gast fungeeren. Het schijnt dat onze Duisgurger sportvrienden goede gastheeren zijn, althans vernamen wij van de heeren Gosschalk en Mulder dat het programma voorloopig als volgt is vastgesteld:

Zatermorgen vertrek uit Amsterdam, 's Avonds 6 uur wordt het gezelschap officieel door het gemeentebestuur van Duisburg op het Stadhuis ontvangen, waarna een gemeenschappelijk souper plaats vindt.

Zondagmorgen wordt een uitvoering bijgewoond in het Concertgebouw en een boottocht gehouden op den Rijn. Om vier Uür neemt de stedenwedstrijd een aanvang en 's avonds wordt de verlichte haven en het vuurwerk bijgewoond. Maandagmorgen keert het gezelschap weer in Amsterdam terug.

Wij wenschen Gosschalk en zijn volgelingen veel succes en pleizier toe. Moge het sterkste elftal winnen.

Uit Deventer.

Wij willen hopen, dat het Oosten in de opstelling waarin zij de Zwaluwen partij gaf, niet tegen West-Duitschland zal uitkomen. Er werd tenminste heel weinig van terecht gebracht en het feit, dat de Zwaluwen een zeer sterke combinatie in het veld hadden gebracht, mag geen verontschuldiging zijn voor het Zondagmiddag door het Oosten vertoonde partijtje voetbal. In alle opzichten moesten de Oosterlingen het tegen de Zwaluwmenschen afleggen. Bal-techniek, vlugheid, opstellen, zelfbeheersching, in alles schoten de vertegenwoordigers van het Oosten te kort.

Voor de echte voetballiefhebbers is er anders Wat te genieten geweest wat het spel der Zwaluwen betreft. Het weergalooze handig opbrengen van den bal, het prachtige opstellen, het profiteeren van geboden kansen, het was een lust voor de oogen. Zuiver combineerend werd op doel afgevlogen, als „zwaluwen" gleed de Zwaluwen-voorhoede langs de Oostelijke achterspelers. Wij hebben in deze combinatie, waarin enkele ex-internationals uitkwamen, gêen zwakke plek kunnen ontdekken. Alleen had het spel van Visser na de rust productiever kunnen zijn, indien hij meer op zijn medespelers had gelet. Thans liet hij deze vaak werkeloos toezien.

Het Oosten! Tja, wij gelooven dat het nog niet de sterkste combinatie is. Waayer in het doel deed handige dingen, doch de derde goal was een blunder van hem. Hij liet den bal weer

over zijn handen in het doel rollen. Roetert slecht voor

de rust, erna matig. Hij dient onherroepelijk vervangen te worden. Over enkele gemakkelijke ballen werd heerlijk heengemaaid. Stuve was best. Had hij er niet gestaan Naar

de Oostelijke halflinie hebben wij voor de rust tevergeefs gezocht. Zij had het. blijkbaar zoo druk met haar verdedigend spel, dat van het steunen der voorhoede niets terecht kwam. Hendriks was hier de minste, Veldkamp de beste. Rhemeijer viel niet op. Na de rust, toen Rhemeijer midhalf speelde, ging het. beter en konden de Oostelijken het eenigermate tegen de Zwaluwen opnemen.

De Oostelijke voorhoede bestaat voor de helft uit zwakke plekken. Koeslag op de rechtsbuitenplaats loopt teveel van zijn plaats. Een ideaal rechtsuiterst is hij niet. Halle Sr. als rechtsbinnen, heeft heel handige dingen gedaan, doch hij moet veel, veel vlugger zijn en veel, veel sneller den bal afgeven. Niet dribbelen en pingelen, Jan! Hubers heeft als midvoor ons. prachtig laten zien, hoe 't niet moe

Wij merkten straks reeds op, dat niet de sterkste Oostelijke combinatie in het veld is gebracht. Dit nu is niet de schuld van de elftalcommissie. Enkele gekozen spelers stonden op de ziekenlijst, zoodat het Oosten met enkele invallers uitkwam. Wil men van de voorhoede iets verwachten, een betere halflinie en een soliedere verdediging verkrijgen, dan wil het ons voorkomen, dat men als middenvoor Rode of Nijhof moet nemen, als rechtsbuiten Stenvert, waardoor men op den rechterwing een geheel krijgt, als linksbuiten Tushuizen. Hij is ongetwijfeld de linksbuiten van het Oosten. Uit de middenlinie moet Hendriks verdwijnen en Hulsman worden opgenomen. Roetert zou vervangen kunnen worden door Koeslag, die blijkens enkele verslagen te Nijmegen in den wedstrijd Oost-Zuid uitstekend gespeeld heeft. Het door ons gedachte elftal is dan: Waayer (Z.A.C.); Koeslag (-Z.A.C.) en Stuve (Sportclub); Veldkamp (Sportclub), Hulsman (Go ahead) en Rhemeijer (Go ahead); Stenvert (Go ahead), Halle (Go ahead), Rode (Quick) of Nijhof (Hengelo), de Boer (Sportclub) en Tushuizen (Go ahead). De Zwaluwen verschenen als volgt:

Quaks (A.D.O.); Tetzner (Be Quick) en Van Kol (Ajax); de Boer (Z.F.C.), van Daalen (Haarlem) en van Dort (Blauw Wit); Snouck Hurgronje (H.V.V.), van d. Broek (N.A.C.), Visser (Stormvogels), Perucal (E.D.O.) en Homburg (Blauw Wit).

Scheidsrechter was Maas, die best voldeed.

Over den wedstrijd alleen dit: Reeds direct blijkt het overwicht van de Zwaluwen, die binnen tien minuten reeds een 2—0 voorsprong hebben door v. d. Broek en Perucal. Goed aangeven van Halle stelt Koeslag in staat een tegenpunt te maken (1—2). Dan spelen de Zwaluwen een weinig met het Oosten en Visser (2) en Perucal (1) brengen den stand op 1—5. Hierna is het rust.

Na de rust hebben Hendriks en Rhemeijer van plaats verwisseld, wat een verbetering blijkt. Het spel gaat nu gelijk op, al is dat der Zwaluwen soepeler. Roetert is er nu beter in. Visser pingelt teveel. Doelpunten blijven aan dien kant dan ook uit. Aan den anderen kant bestoken de Oostelijken enkele keeren het hok van Quaks, waarbij eens na goed aangeven van Halle de Boer schitterend inschiet (2—5), waarmee het einde komt.

De publieke belangstelling was al zeer matig. De wegblijvers hebben echter de gelegenheid om hun smaak wat te verbeteren zeer dom laten voorbijgaan. X.

Sluiten