Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT AMSTERDAM 39-45 HEILIGEWEG TEL.. 37514 - -

OOOOOOCXXXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXX7

| The BritishTailoring jj

]!| KLEEDERMAKERIJ N A AR MAAT Q

!»! EOKIN 136, naast Saiir Tel. 44070 8 !;| A speciality for evening dress ,8 § F. G. W. DE HOOG §

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

doch dat is, zooals we reeds eerder hebben opgemerkt, altijd toch nog een gevaarlijke methode. Dat bleek ook ditmaal weer want nadat ettelijke aanvallen van Heracles wegens buitenspel waren gestopt, was de scheidsrechter het eenmaal niet met de Groningers eens. Hij liet tenminste na een appèl doorspelen, waarmede het eerste doelpunt was gemaakt. Het verschil in krachten was overigens niet groot. Veel fraais werd er in het tweede gedeelte van den wedstrijd niet vertoond. Velocitas kwam in de meerderheid doch de tegenpartij in het veilig bezit van een voorsprong verdedigde zich uit alle macht. Het gewone gevolg van voortdurend aanvallen komt ook thans. Een plotselinge uitval levert Heracles eén 2de doelpunt op, waarmede de strijd is beslist. De stand is thans :

Feijenoord 3 2 1 0 5 5—1 1.66

Heracles 2 1 2 0 3 4—2 1.50

N.A.C. ' 3 2 0 1 4 5—4 1.33

Ajax 4 1 1 2 3 5—8 0.75

Velocitas 4 0 1 3 1 1—5 0.25

H.V.V. blijft le klas.

De geelzwarten zijn er door een overwinning op D.E.C. met 3—0 in geslaagd de benpodigde punten voor het behoud van het eerste klasseschap te veroveren, zoodat de geelzwarten ook het komende seizoen * in de eerste klasse zullen uitkomen.

Dit is een resultaat dat ons .vërblijdt, omdat, hoe men ook over ons Nederlandsen voetbal denkt, men toch zal moeten toegeven, dat een club alsH.V.V. niet gaarne gemist zal worden. Het is echter te hopen, dat men er in slaagt het komend seizoen met een beter elftal in het veld te komen. Het is in het afgeloopen seizoen met de ploeg sukkelen geweest, niettegenstaande men toch wel over verschillende goede krachten te beschikken had. Er werd nog al eens met verschillende elftallen gespeeld, blijkbaar hield de elftalcommissie nog al eens van veranderen. Dat is gewoonlijk oorzaak, dat de ploeg gebrek aan zelfvertrouwen krijgt, wat mogelijk ook wel de oorzaak van het falen

van H.V.V. in de competitie is geweest. Een raadsel blijft het overigens, dat de geelzwarten buiten den Haag steeds hun beste voetbal te zien gaven en buiten den Haag ook hun beste resultaten wisten te bereiken.

De wedstrijd van H.V.V. tegen D.E.C. in Amsterdam heeft op den eersten Paaschdag een geweldige belangstelling getrokken, niettegenstaande de concurrentie van het Engelsch bezoek. D.E.C. heeft ongetwijfeld de punten aan de Hagenaars niet ten geschenke gegeven. Integendeel, de gasten hebben er in een vrij onaangenamen en wilden wedstrijd hard voor moeten werken. Alleen was D.E.C. wat in het nadeel door afwezigheid van den spil de Dood. Het was gelukkig dat de leiding van dezen wedstrijd in betrouwbare handen was.

Het liet zich in het begin niet aanzien, dat de geelzwarten den wedstrijd zouden winnen want D.E.C. was in het begin sterk in den aanval. Eerst na een half uur werd een schot van Max Jansen niet goed gestopt, waarvan de Beus gebruik maakte om H.V.V. de leiding te bezorgen.

In het tweedé gedeelte werd er vrij pootig gespeeld. De scheidsrechter had' het daardoor niet gemakkelijk doch hij sloeg zich er uitstekend doorheen. Hoe verder men naar het einde kwam hoe krachtiger D.E.C. . ging aanvallen doch juist op het oogenblik, dat men den gelijkmaker verwachtte kwam uit een uitval van de geelzwarten het tweede punt, waarvan eveneens de Beus de maker was. Daarmede was de wedsri'ijd feitelijk beslist en kort voor het einde wist de Beus nog een derde ' doelpunt voor zijn vereeniging te maken.

De stand in deze competitie is thans: H.V.V. 3 3 0 0 6 6—0 2.—

Haarlem 3 1 1 1 3.6—6 1.—

D.E.C. 4 0 1 3 1 6—12 0.25

Alleen moet nog gespeeld worden de wedstrijd H.V.V.—Haarlem, die evenwel op den eindstand van geen invloed meer kan zijn. Het is wel jammer dat de Haarlemmers zco dicht in het gezicht van de kust nog gestrand zijn doch het is te hopen, dat ze in het volgend seizoen een nieuwe poging wagen en dat ze dan ten s'lotte tegen een der minder bekende eiubs de promotiewedstrijden zal hebben te spelen.

In het NoordenTen slotte werd er ook in het Noorden nog promotiewedstrijd gespeeld waarbij W.V.V. bezoek kreeg van Alcides. Het is WV.V. in dezen wedstrijd bijzonder meegeloopen. Wel was het elftal sterker dan Alcides doch een overwinning met een paar doelpunten verschik zou meer loon naar werken geweest zijn dan de thans behaalde 6--0 overwinning. Met de pauze stond het 2—0 voor de thuisclub.

Met drie punten ir; 2 wedstrijden staat W.V.V. & op het oogenblik nog wel .'.ei; beste voov.

De stand is hier: W.V.V. 2 1' 1 0 3 8—2. 1.50

Alcides 2 1 0 1 2 4—7 1.—

H.S.C. 2 0 1 1 1 3—6 0.50

Brieven van een Provinciaal.

Een schandaal, inderdaad een groot schandaal van die „Zwollenaren" — zooals de liedjeszanger fa Frigge de Heraclieden betitelde — om in een stad van meer dan 100.000 (!!!) inwoners de kampioensclub met 2—0 te kloppen !

Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat die over-

Sluiten