Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

Hotel-Café-RestBurant „METROPOLE"

RE^BRA«DT L IN 22 TEL. \KJ. 48541 - AMSTERDAM

Wij zorgen uitstekend voor Sportlui,

die Amsterdam bezoeken. Onze consumptie is prima en onze

prijzen zijn billijk. Bezoekt U ons eens bij gelegenheid!

Aanbevelend

G. Ch. DO ON

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'^'♦♦♦♦♦♦♦♦♦^

|„DE BEURSBENGEL"

CAFE-RESTAURANT ]|

I MIDDENWEG 42 AMSTERDAM j;

Y o

TELEFOON 51821 <\

X <>

X o

X <►

X . <►

1 Gezellig Terras Prima Consumptie <►

X °

Eerste klas Billardzaal \\

| 6 Wilhelmina-Billards j|

x <► ♦ Heineken's Bieren Uitstekende keuken «►

Eerste klas Billardzaal I

een voorzet van Weber, die weer hinder van zijn knie schijnt te krijgen, komt voor de voeten van Prins, die hard inschiet; van Gent kan het schot nog juist vallende stoppen, doch hij kan niet wegwerken, de toeloopende Ruffelse plaatst dan hoog naar Formenoy, die nummer 5 in het net kopt.

D.F.C. is in het veld zeker niet in de minderheid. Er volgt nu zelfs een periode van duidelijk overwicht der Dordtenaren, die een vlot short-passing spelen. Van Dam blijft goed werk verrichten, doch zijn medespelers weten daarvan niet te profiteeren. Bij een uitval der Spartanen komt Prins alleen voor doel, hij schiet echter rakelings over. De D.F.C.-aanvallen blijven het talrijkst, maar meestal dragen zij een ongevaarlijk karakter; Roem krijgt het dan ook niet te hard te verantwoorden. Aan den anderen kant stopt van Gent nog op fraaie wijze schoten van v. d. Mark en Prins. Tegen het einde, als alle spanning geweken is, verslapt het spel aan beide kanten. Gedoelpunt wordt er niet meer en als scheidsrechter Snapper, die goed leidde, het einde aankondigt, heeft Sparta met 5—2 gewonnen.

FEIJENOORD—HAARLEM 4—3. De Haarlemmers hebben verschillende invallers, terwijl de Feijenoorders hun gewone ploeg binnen de lijnen brengen. De eerste aanval is voor Haarlem, doch de Rotterdamsche verdediging weet haar terrein behoorlijk te zuiveren. Spoedig komt daarna Feijenoord opzetten, waarvan eenige hoekschoppen het srevolg zijn. Uit een daarvan geeft Barendregt zijn club met een hard schot de leiding (0—1). Even later passeert Koonings den bal keurig naar Pijl, die er met een geweldig schot 2 0 van maakt. Eenige doorbraken van de snelle Haarlemvoorhoede stranden op de hechte Feijenoord-verdediging. Aan den anderen kant krijgt Koonings een zeer eenvoudige kans, welke hij echter niet benut door op een meter afstand nog naast te schieten. Pijl doet het even later beter, maar nu staat de Vries op de juiste plaats om het harde schot naar behooren te stoppen. De Haarlem-doelman houdt er vervolgens een prachtigen kopbal van Koonings uit. Feijenoord blijft tot de rust in de meerderheid, maar gedoelpunt wordt er voorloopig niet meer.

Na cle rust heeft in den beginne Feijenoord weer het beste van het spel, maar haar voorhoede knoeit af en toe geducht.

Koonings heeft met een kopbal geen succes en Pijl schiet daarop hard over de lat. Langzamerhand komt dan de Haarlem-voorhoede los en na een keurigen aanval verkleint de Engelschman Wheeler den achterstand (2—1). De Haarlemmers gooien er daarna nog een schepje op, met het gevolg dat Borghart met een hard schot gelijk maakt (2—2). Feijenoord is een oogenblik de kluts kwijt en na verloop van enkele minuten neemt Haarlem zelfs cle leiding cloor een zuiver geplaatsten bal van Donkelman (2—3). Feijenoord gaat dan eerst beseffen, dat zij anders moet aanpakken om den wedstrijd nog uit het vuur te sleepen. Hoekschop op hoekschop wordt op het doel der roodbroeken genomen, maar het duurt nog geruimen tijd, voordat Pijl den gelijkmaker in de touwen jaagt (3—3). Feijenoord zet er alles op om te winnen. Eenige minuten voor tijd slaagt Petterson er in om uit een voorzet van Verbeek Feijenoord de overwinning' te bezorgen (4—3).

O. K.

Uit Deventer.

D.O.T.O. KLOPT HERACLES.

Op voetbal is nimmer staat te maken; wie tenminste op een gemakkelijke overwinning voor Heracles had gerekend (en wie had dat niet?) is al heel bedrogen uitgekomen. De zwartwitte Almeloërs, die verleden week waarschijnlijk zich reeds kampioen waanden van het Oosten, sneuvelden zoowaar in de D.O.T.O.-klei aan den Zutphenschen weg. En achteraf mogen ze ook nog blij zijn, dat het bij 3 blauwe doelpunten is gebleven, immers voor de pauze misten de blauwen een geheide penalty, terwijl ettelijke kansen onbenut werden gelaten. Wel was een gelijk spel een meer verdiend resultaat voor de Heracliden geweest, doch doelpunten beslissen den wedstrijd wat immers Heracles tegen Sportclub ten eigen voordeele heeft ondervonden.

Ook Heracles is geen kampioenselftal, nog minder dan Go ahead. De voorhoede, die aardig' begon, zakte later bedenkelijk af en had tegen het einde weinig meer tegen de blauwe verdediging in te brengen. Toen D.O.T.O. ten tweede male den stand gelijk maakte, moest Heracles zich op verdedigen gaan toeleggen. Met schitterend open spel naderde toen de blauwe voorhoede, die geducht gehandicapt was door het ontbreken van Koopman, de zwart-witte veste, een prachtige pass van Bosman stelde van Ewijk in staat D.O.T.O. de leiding te geven die zij niet weer heeft afgestaan. Het laatste half uur heeft D.O.T.O. laten zien, dat zij heusch niet tot de zwakke zusjes in het Oosten behoort. Haar spel was heel wat fraaier dan dat van Heracles. Speciaal Beltman verdient een extra vermelding. Hij was de beste speler van het veld. Zijn handigheid met den bal en zijn vlugheid brachten de rechtsback van Heracles schier tot wanhoop.

De Almeloërs zijn ons, zooals wij boven reeds hebben laten blijken, tegengevallen. Het spef, dat zij Zondagmiddag hebben laten zien, was op lange na niet dat, wat zij tegen Go ahead speelden. De voorhoede zwoegde wel hard, doch het schieten was erg slecht. De middenlinie was nog het beste deel, vooral Edelijn heeft een goede partij gespeeld. De achterhoede werkte zeer onzeker; speciaal de rechtsback werd herhaaldelijk door den aal-vluggen Beltman gepasseerd. De keeper was zeer middelmatig, hij stelde zich somtijds glad verkeerd op, waarvan het tweede doelpunt van D.O.T.O. het gevolg was.

Heracles' kansen op den eere-titel zijn door deze onverwachte nederlaag danig verminderd. Laat ons voor het Oosten hopen, dat Enschede, volgens ons nog altijd d e kampioen, geen fouten meer maakt. Heracles is toch heusch geen elftal om deze afdeeling te vertegenwoordigen in de landencompetitie

Scheidsrechter Laarmans heeft den wedstrijd correct en streng onpartijdig geleid.

Over het verloop van den strijd nog dit:

Na eenige wederzij dsche aanvallen worden de Almeloërs langzamerhand sterker en de zwart-witte voorhoede combineert aardig en snel. Speciaal van links dreigt voortdurend gevaar daar de invaller-rechtshalf van D.O.T.O., een knaap van 17 jaar, naar men ons meedeelde, het vlugge spel niet kan bijhouden. Eenige uitvallen van D.O.T.O. worden door de vleugels geleid, doch brengen geen opluchting. Uit een der vele Heracles-aanvallen doelpunt dan B. Freeze zeer fraai. (0—1). Dan pas ontwringt zich D.O.T.O. aan den zwart-witten druk en de bal belandt vaak zeer fraai voor het doel der gasten. Beltman onderneemt nu ren op ren en als hij dan eens schitterend voorzet, denken wij een blauwe voorwaarts te zien doelpunten. Hij wordt echter op het critieke oogenblik gehaalden valt. Uit den toegestanen strafschop brengt Bosman de partijen op gelijken voet. Thans komt er vuur in de blauwe gelederen.'Onophoudelijk zwermt de voorhoede voor het doel

Sluiten