Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

898

Hr. Ms. „Fret" volgde 4 Juli het eskader van Soerabaja naar Ampenan. 15 Juli werd naar Soerabaja gestoomd en 17 Juli weder te Ampenan teruggekeerd. 24 Juli werd weder naar Soerabaja vertrokken, alwaar 25 Juli in het bassin gemeerd werd en de bemanning in de gebouwen debarkeerde.

Hr. Ms. „Wolf" verliet 1 Juli de reede van Timor Koepang en keerde 4 Juli te Soerabaja terug. 8 Juli werd naar Ampenan gestoomd en aldaar 9 Juli geankerd. 15 Juli werd ter overvoer van een ernstige zieke naar Soerabaja vertrokken en 18 Juli weer bij het eskader te Ampenan geankerd. 24 Juli werd deze plaats in groepsverband met Hr. Ms. „Fret" verlaten en den volgenden dag in het bassin te Soerabaja gemeerd. De equipage debarkeerde in de gebouwen.

Wat betreft de oefeningen van de schepen van het Nederlandsch eskader zij het volgende medegedeeld.

Als regel werd steeds gevaren en gemanoeuvreerd op 300 M. afstand, steeds gelijktijdig in een formatie geankerd en 's nachts met gedoofde lichten gevaren. 1 Juli werd een algemeene landings-divisie-oefening op Madoera gehouden.

4 Juli, op reis naar Ampenan, werd gemanoeuvreerd en na "O op sleepboeien gevaren, 8 en 17 Juli gezamenlijke zeilen roeioefeningen der gewapende sloepen gehouden. Na afloop op 8 Juli werd door het eskader gemanoeuvreerd en geankerd in de Laboeang-Tring-baai. 8-16 en 22 Juli werd een veronderstelling uitgevoerd met gewapende sloepen en door de landingsdivisiën een landing en bestorming uitgevoerd, terwijl 22 Juli een verdedigde rivier overgetrokken werd. 's Avonds van 9 Juli werd de Laboeang-Tring-baai met gedoofde lichten in eskaderverband verlaten, waarna Hr. Ms. „Wolf" aanvallen deed op het eskader. Hr. Ms. „Fret" nam proeven, hoever de afstandlichten der schepen te zien waren. 10 Juli „Tromp" en „De Ruyter" sleepoefeningen, „De Zeven Provinciën" en jagers vuurleidingsoefeningen. 11 Juli algemeene exercitie, n.1. het uitbrengen van BB's boeganker met 45 v.m. ketting 150 M. naar voren. Tros van het achterschip naar het anker en het schip er mede omhalen. 12-13-18-19-20-23 en 24 oefeningen zeilen voor officieren met sloepen voorzien van fantasietuig. 15 Juli alle schepen reddingsmat omnemen en eenige waterdichte schotten en cellendek steunen tegen persing van verondersteld indringend water; daarna houdt „Fret" lanceeroefeningen op het in kiellinie stroomend eskader. Na gemanoeuvreerd te hebben wordt geankerd in de Kombalbaal. 's Avonds van 17 Juli manoeuvreeren zonder afstandlichten met stroomende sleepboeien. 19 Juli vuurleidingsoefeningen van het eskader en het uitvoeren van een veronderstelling. 23 Juli „Tromp" neemt „De Zeven Provinciën" en „De Ruyter" „Hertog Hendrik" op sleeper. 24 Juli werden schietoefeningen in eskaderverband gehouden. Wegens het. breken van de trossen der door de „Fret"

Sluiten