Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

910

korte mededeelingen.

booten, is speciaal voor dit doel goconstrueerd. De boot is voorzien van bijzondere optische instrumenten, terwijl aan den boeg schaarvormige vang werktuigen zijn aangebracht om de kabels der mijnen te kunnen snijden. Ook zoeklichten zijn aangebracht om de boot 's nachts te kunnen gebruiken.

Ook in Frankrijk en in de Vereenigde Staten schijnt men dergelijke booten te willen aanschaffen.

Japan.

Op de werf te Maizuru zal een groote mijnenlegger, de „Sokuten Maru No. 1" gebouwd worden, welke in 1914 gereed moet zijn en gestationneerd zal worden in de Pescadores.

Strategie en Tactiek.

België.

Volgens geruchten bestaat het voornemen een oorlogsmarine op te richten, daar de verdediging van België niet afdoende kan zijn zonder dat de Beneden Schelde verdedigd wordt; een flottielje jagers zou de kern der nieuwe vloot worden. Reeds vroeger is er sprake geweest van een oorlogs-marine en werden twee officieren van de artillerie bij de Fransche vloot gedetacheerd, teneinde als instructeurs bij de nieuwe vloot op te treden; de detacheering van den laatste dier officieren eindigde ongeveer 15 jaar geleden.

„Mon. d. 1. fl." 23 Nov.

Duitschland.

De in 1903 begonnen werken tot dieper maken van de Jade zijn bijna gereed, zoodat de „Dreadnoughts" ten allen tijde zullen kunnen binnenkomen. De totale kosten zullen ± 8V2 millioen mark bedragen.

Engeland.

Volgens geruchten zou de Admiraliteit het voornemen hebben de twee bij Vickers en Armstrong in aanbouw zijnde Turksche pantserschepen „Reschad-i-Hamiss" en „Reschad-V" aan te koopen, om te verhinderen, dat een andere mogendheid hiertoe overging.

In 1904 kocht de regeering om dezelfde reden bij het begin van den Russisch-Japanschen oorlog de bij diezelfde firma voor Chili in aanbouw zijnde schepen „Constitucion" en „Libertad", later „Triumph" en „Swiftsure".

De 2de flottielje torpedojagers zal in den vervolge Invergordon tot station hebben in plaats van Rosyth.

De Raad van de vereenigde Maleische Staten heeft op voorstel van den Sultan van Perak besloten aan de Britsche regeering een pantserschip aan te bieden, waarvan de kosten van aanbouw minstens 2s/4 mill. pond zullen bedragen.

Sluiten