Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN ANDER OMTRENT HET GEBRUIK MIJNER TAFELEN ENZ. 969

sin, h cos, (b -f- d)

cos. b cos. d sin. vers.P' cos. b cos. d sin. vers.P' —

= 1 — cos T = sin. vers. f of sin. h = cos. b cos. d sin. vers. P' sin. vers. ¥

cos. b cos. d sin. vers. P' aangevende door „lste term" en cos. (b-f-d) door „2d0 term" heeft men alsdan tot het berekenen der hoogte den navolgenden regel:

„Neem log. 2e term. — log. le term, zoek de daarbij behoo»rende log. sin. versus op en voeg hierbij log. lste term; de som „stelt dan log. sin. h voor."

Een voorbeeld moge het bovenstaande duidelijk maken.

Gegeven: N.br. = 54°12' N.decl. = 20°17'18" P = 6u40m8s

P' = 5u19m52s

b = 54°12' 1. cos. b = 9.76712

d = 20°17'.3 1. cos. d = 9.97219 b-f d=74°29'.3 l.sin.vers.P' = 9.91686 l.cos(b + d) = 9.42722 1. lste term 9.65617 =9.65617

af

1. cos. T = 9.77105 l.sin.vers.T=9.61250

op

1. sin. h = 9.26867 h = 10o41'.9

Op hoedanige wijze het breedtepunt wordt gevonden met een uurhoek ) 6U moge uit het volgende voorbeeld blijken: Gegeven: N.br. 38° 17' w.h. Dubhe = 11°57'.5 N.decl. = 62°14'.2 P = 10u37m48a P' = l"22m12s

Men gebruike de formules: b = V - (c -f- d) en

cos. b cos. d sin. vers. P' . • '_ .. ,

sin. c = :—7.—;—= , waarin V = 90 4- h en c de

sin. (b -4- d) 1

te berekenen correctie voorstelt.

b = 38°17' 1. cos. b = 9.8948 V = 101°57'.5

d = 62°14/.2 1. cos. d = 9.6683 c +.d= 63°35'.6

b + d = 100°31'.2 1. sin. vers. F = 8.8037 b= 38°21'.9

h-c= 10°31'.2 l.sec. (h-c) = 0.0074

1. sin. c = 8.3742

c = l°21'.4

In bovenstaand voorbeeld had men, de hoogte berekenende, hiervoor gevonden 11°52'.6.

Wanneer men bij het berekenen van een uurhoek een }°g. sin. vers. P vindt, die niet in de tafel voorkomt, daar P)6U is, bedenke men dat deze sin. vers. P — 2 cos.3 \ P' is waaruit P', die wederom het supplement van P is, gemakkelijk kan worden bepaald.

Bij het samenstellen der tafelen heb ik er voornamelijk

Sluiten