Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

korte mededeelingen.

dezelfde omstandigheden verkeeren als over dag, zullen ze hun werk met de gewone vlugheid doen.

Onder water zullen onze buizen door het afvuren der zware kanonnen van geene trillingen last hebben, welke een slechten invloed op de banen kunnen hebben. Het zwakke aantal torpedisten kan overigens geen verliezen lijden en gekwetsten mogen niet voorkomen.

De heer Le Grand eindigt aldus :

Laten we ons verheugen, dat men onlangs erkend heeft dat het gebruik der torpedo's in den slag op onze slagschepen, nu zoowel als vroeger den officier-specialist eischt, die evenals in alle andere marines aangewezen is, om ze te lanceeren. Een willekeurig officier bij den O in den C° toren geplaatst, kan niet aan dit gebruik denken, vooral als de manoeuvre alle oplettendheid eischt, hetgeen vooral 's nachts zal geschieden. Zeker nachtgevecht voor Bizerta kenmerkte zich, doordat men op het meerendeel der deelnemende schepen het torpedowapen vergat, op iooo M. afstand van den vijand ! Al is het waar dat de plaats in tijd van gevecht van den officier-torpedist beneden in het schip was.

Er blijft ons over, om af en toe een werkelijke explosie van een torpedo te verkrijgen, want onze menschen zijn niet gewend een gevechtsklare torpedo te behandelen .... En dat we ook een ,,tir d'honneur" krijgen.evenals onze luidruchtige officieren-collega's der artillerie.

Frankrijk.

Te Rochefort zullen 2 torpedobootjagers van 1200 ton op stapel gezet worden; ze zijn van een nieuw type en krijgen een artilleriebewapening van 2 of 3 kns. v. 14 c.M., een licht kanon met slechts 500 M. V°.

Spanje.

De Engineering van 1-5-' 14 geeft een afbeelding met dekplan en langs-doorsnede van een der 24 torpedobooten, die volgens plannen der Firma Normand te Haire in Spanje gebouwd worden. De booten verplaatsen 186 ton van 1000 K.G., zijn lang 50 M., breed 5.24 M. en steken 1.47 M. De torpedobewapening bestaat uit een dubbel en een enkel lanceerkanon, die in de midscheeps opgesteld over beide boegen kunnen vuren. De artilleriebewapening is 3 kns. v. 4.7 m.M. De verwachte vaart bedraagt 26 mijl. Op den 4 uurs proeftocht met alle gewichten aan boord werd door verscheidene booten tusschen 271/2 en 28 mijl geloopen.

Sluiten