Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud. vii

Bh.

De voornaamste optische instrumenten van de Veldartillerie, de Infanterie, de Mitrailleur-afdeeling en de Cavalerie, door H. W. Priems 658

UIT DE PERS.

„De Nieuwe Courant". Brief van Admiraal stokhuijzen aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-

Generaal 9°

„De Nieuwe Courant". Over een artikel „De Zeemacht voor Ned. Indië" 94

,,Berliner Tageblatt". Glück und Ende der „Emden" 188 „Berliner Tageblatt". Die Abenteuer der „Emden"

Mannschaften 191

„Algem. Handelsbl.". Het torpedeeren van de „Goliath" 194 „Algem. Handelsbl." Verkenningskruisers .... 196 „The Times". From the General Commanding the Mediterraneau Expeditionary Force, to the Secretary of State for War. 20* May 1915 . . . . 237 „Artilleristische Monatshefte". Het officieel rapport van

Graaf Spee over .den zeeslag bij Coronel . . . 262

„The Times". A duel to the death 32°

„Soerabaja Courant". De moderne zeeoorlog, zijne

wapens en hare beteekenis 4!5

„The Times". Submarine antidote 425

„The Times". Solving the submarine problem. Torpedo-

proof monitors 428

„Journal de Genève". La guerre sur mer .... 430 „The Times". Uittreksel uit een schrijven van E.

ashmead barlett 432

„Algem. Handelsbl." Nieuwe forten aan IJ en Maasmonden ? 542

„Nieuwe Rott. Courant". De voortstuwing der nieuwe

kruisers • • 544> 546, 547

„Nieuwe Courant". De hydrograpische opneming van

Indië 645

Sluiten