is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

M)e mihmmmmdi&nbh m dm oollog> 19M~1918

DOOR P. WENTHOLT, Luitenant ter zee der le klasse

(Slot.)

Alvorens de bespreking van den Duitschen MVD. af te sluiten, moeten eerst nog eenige opmerkingen gemaakt worden over het voorstoomgeleidesysteem, zooals zich dat in die Marine heeft ontwikkeld. Deze aangelegenheid is vanuit een mijnenveegoogpunt te merkwaardig, dan dat zij niet wat meer tot in details zou moeten worden besproken. Het gaat er hierbij om of men in staat zal zijn om voorstoomend een directe veilige passage door een aangeloopen mijnenveld te forceeren, of dat men de volgschepen om dat mijnenveld zal moeten geleiden. Het eerste zal moeten worden bereikt met het veegtuig. Gaan we dus eerst na hoe de handelwijze was bij de Britsche Marine, waar men voor alle werkzaamheden uitsluitend dit tuig gebruikte. In de Dover Patrol schrijft admiraal Bacon als volgt:

„We gave up sweeping in front of a fleet at night. The German mine was as dangerous floating as moored. The mines cut adrift could not be seen and sunk, and unless the sweepers were far ahead of the vessels, the warning given by a mine, exploding in the sweep would be too late to unable the vessels to avoid the minefield. Of course the Belgian Coast Patrol was always swept ahead of the Patrol in the early morning, as they had time and room in which to avoid the minefield and daylight by which to see the mines".

De nadeelen van het uitsluitend gebruik van het zware tuig komen hier wel zeer sterk naar voren. Bij nacht kon niet worden voorgestoomd, omdat de aanwezigheid van versperringen eerst kon geconstateerd worden uit bovenkomende afgerukte mijnen, die dan niet gezien konden worden, geen aanwijzingen gaven en toch gevaarlijk bleven voor de scheepvaart.

163