is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Finland's War of Independanee,

door Lieutenant Colonel J. O. Hannula; 229 blz., vele illustraties en schetskaartjes; uitgave Faber and Faber Ltd., Londen; prijs geb. 12/6 net.

Niet voor het eerst dreunt de laars van den proletariër-soldaat op den vrijen grond van Finland. Niet voor het eerst strijdt een dapper, klein volk in het Noordoosten van Europa op den wal, welke zijn land vormt tegen den vloed van Slavische horden. In de veelheid van gebeurtenissen vergeet men in het internationale leven-van-de-laatste-jaren echter al te gauw de details van een recent verleden. Indien men de historie van het zich vrij-vechtend Finland van 1917—1918 kende, zoo zou de bewondering nog toenemen voor de mannen en vrouwen, die zich opofferen in een ongelijken strijd en die met hun bloed een nationaal epos schrijven, dat tot in verre nageslachten het Noorsche epos zal overtreffen in gevoel en fierheid.

Welk een strijd Finland heeft moeten strijden om vrij te komen van een Russificeerend bewind, hoe diep het geloof in eigen kracht en zuiverheid der eigen zaak is geworteld, hoe deze bevolking nationale geheimen weet te bewaren, hoe het metterdaad zich offert

voor het Vaderland, hoe dit volk één is met zijn grond dit

alles leert ons het bovengenoemde boek, hetwelk de voorgeschiedenis, het verloop en den triomph verhaalt van den Vrijheidsoorlog 1917—1918.

Het boek is eenigszins droog geschreven, maar misschien juist daardoor maakt het een sterken indruk van wetenschappelijkheid en eerlijkheid.

Uit de technische bijzonderheden van de vele groote en kleine slagen en schermutselingen rijst hoog de figuur van den Finschen Generalissimus Baron Gustav Mannerheim ,,a soldier who combined outstanding organizing and strategie ability with political foresight and statesmanship of the highest order", een krijgsman, die het volle vertrouwen had van soldaat en burger, die beslissingen durfde nemen en risico's aanvaarden, die éérst trainde en dan vocht, die zonder aarzelen reserves inzette en vóór alles offensief bleef.

Het boek is zoowel uit het oogpunt van internationale politiek als van tactiek interessant. De tactiek verdient onze bijzondere

283