is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 40, 01-10-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M

polie van fabricatie vormen, waartegen een particulier onmachtig is te concurreeren. «nu

Een hoofdvraag bij deze en tal van andere zaken is daarom . Wanneer krijgen wij een octrooiwet? De indiening bij de StatenGeneraal is - zooals men weet - toegezegd maar zij blijft nog achterwege, niettegenstaande er geen beter middel is om onze nijverheid vooruit te doen gaan.

496

Engeland, Duitschland en de Vereenigde Staten, die aan de spiÏÏftaan in de nijverheid, hebben allen octrooiwetten Waarom moeten wij achterblijven en ons isoleeren van de omnngende volken ?

Delft, 26 Sept. 1898. A- HuET-

Electrisehe Heimachines.

Sedert eenige weken is in Haarlem voor de uitbreiding deigebouwen van de Haarlemsche Machinefabriek, voorh. Gebr. Figee, een electrisehe heimachine in werking, die als een der eerste' van dergelijke werktuigen een korte beschrijving in dit blad moge vinden. Op een soortgelijken wagen als van de gewone stoomheimachines, is een electrisehe motor voor een vermogen van 15 eff. P.K. geplaatst, die door middel van een riem een tusschenas met rondsel beweegt. Het rondsel drijft door een kamrad een as, die de hijschtrommel door een frictiekoppe-

ling kan meenemen. Op de laatste as bevindt zich een vaste kop, dienende voor het ophijschen der palen.

Om den motor in gang te brengen en de snelheid te regelen is een aanloop weerstand met handel in de onmiddellijke nabijheid van het handel der frictiekoppeling aangebracht, zoodat de bedienende man hier evenals bij de stoomheien twee handels te bedienen heeft. (De rem wordt met den voet bediend.) De electromotor, afkomstig uit de fabriek der Elektrizitats-Aktiengeseüschaft vormals Schuckert & Co. te Nürnberg, en de aanloopweerstand zijn van zeer sterke constructie en geheel waterdicht, zoodat het vocht, de groote vijand der electro-motoren, hier geen storingen kan teweeg brengen.