is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

Met den generaal der Zwartvlaggen, die te Kanton verblijf houdt, schrijft men van daar, is het gegaan als met alle grootheden, die van de verhevenheid, waarop zij zich bevinden, afdalen; de aardigheid raakt er af, en het volk wordt gewaar, dat de held zijner verbeelding er uitziet als een gewoon mensch. Daarbij komt dat Li-yung-fu's uiterlijk niet beantwoordt aan de voorstellingen, die men zich van dezen Chineeschen Era Diavolo heeft gemaakt. Hij heeft een glad gezicht, scheert zelfs zijn knevel, en draagt eene nette uniform met kostbaar bont omzoomd. De Chineesche bevolking te Kanton had zich den overwinnaar der Eranschen voorgesteld als een vurigen tijger, met een gezicht om kinderen bang te maken, en dit is nu tegengevallen; hij gelijkt zelfs niet op een tammen tijger. Op zijne bezoeken door Kanton en bij zijne officieele bezoeken is hij altijd vergezeld van eene lijfwacht van voetknechten en ruiters, en het schijnt, dat hij geen al te groot vertrouwen heeft in de goede bedoelingen der mandarijnen ten opzichte van zijn persoon.

Er zijn talrijke voorbeelden in de Chineesche geschiedenis, dat een machtig vrijbuiter, na gewichtige diensten aan den keizer te hebben bewezen in de val gelokt is en onschadelijk gemaakt werd, nadat men zijne diensten niet meer noodig had, alleen op grond dat hij vroeger rebellie gepleegd had