is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 2, 06-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland : ƒ7.— per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vcreeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ3.—, binnenland, / 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Zeventigste Jaargang. - No. 2. DINSDAG 6 JANUARI 1903-

Advertentiën. Voor leden der Veieeniging: i—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor nier-leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid.. regels ƒ0.75, elke regel meer '5 ct-

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaUng der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 2oet. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 10 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

Bestelhuis van den Ned. Boekhandel. Thans zijn de onderstaande Amsterdamsche firma's aan het Bestelhuis aangesloten.

De Directeur N. C. Smith. Amsterdam, 5 Januari 1903.

Abrahamson & Van

Straaten. D. Adriaanse. Wed. J. Ahrend & Zn.,

Hollandschc Agcntuur-

& Import Co. Albracht & Co. Algemeen Handelsblad. Algemeene Muziekhandel

v/h Stumpff& Koning.

G. Alsbach & Co. J. H. Altenberg. Amsterdamsche Boek-en

Steendrukkerij v/h Ellerman Harms & Co.

A. Akkeringa.

Wed. Th. A. Anken.

J. Arioni.

W. M. van As (firma

Horsmanshoff & Co. J.CAuf der Heide, S.H.D

H. A. Bagnay. Bauer & Co. S. 1-i. Benarete. H. J. W. Becht. F. H. J. Bekker. J. Benns & Zn. j. Beylevelt.

A. Bisschop. J. P. Bladergroen, lilikman & Sartorius. K. A. Blitz.

Boekhandel «Excelsior».

Boek- Kunst- en Handelsdrukkerij vh.Gebr. Binger.

Buek- en Kunstdrnkkerij v/h. Roe o£f/.en,Hübner & van Santen.

Henri Boef.

L de Boer.

W. de Boer.

C D. Bom HGzn.

F. L. van der Bom. Konda's Boekhandel. ™- Z. Booleman.

J- Boode. N- J- Boon.

G. P. A. Borg. J- J- Bos KAzn.

H. E. Bosch.

« P; Van den Bosch. «• A. van BottenburcIJ. A. Bouman Jr J. Bouman. De Brakke Grond

J. Brandt & Zn

Weel. M. Breebaart, firma

Mar. Breebaart. E. llremer. Brinkman & Zn. Ten Brink & De Vries. Bührmann & Hilbrink. Firma J. H. de Bussy. IJ. Buys Dzn., firma A.

van Klaveren. Jrc. van der Bijl. H. CA. Campagne & Zn D. B. Centen. H. C. F. Cladder. P. F. Clidder. Jacq. van Cleef. Cohen Zonen. Firma Claus & Fritz. A. W. Coebergh, firma

Gebr. Schróder. C. Cnobloch. Van Creveld ei Co. Dagblad sDe Telegraaf.» Dagblad »De Tijd». Dageraads boekhandel

(L. 1. Vermeer).

J. C. Dalmeyer.

Firma Dalmeyer vrhn. A. C. F. van Paddenburg.

J. H. van Dam, firma

Scheffer & Co. C. Daniels. Dantuma & Co. Delsman & Nolthenius. W. H. J. Dicke. Wed. C. Disch.

J. W. Dorresteyn.

H. S. A. Douwes, firma

Gebr. Douwes. P. van Drosthagen. A. Dupont.firmaSulpke's

Boekhandel. P. Duran.

Firma Gebr. Ebert.

Egeling's Boekhandel.

H. Eisendratli.

S. Eisendratli Bzn.

Joh. Enschedé & Zonen.

Feikema, Caarelsen & Co.

J. A. Fortuyn.

Fransche Importboekhandel v/h Nilsson & Lamm.

S M. Gaastra (firma Stemlcr's Boekhandel).

Marcus van Gelder. Van Gelder Zonen.

C. M. van Gogh's Boekhandel.

H. Gregorius Jr.

Gebr. Grevenstuk.

B. Groote & Co.

W. van Gulick.

J. de Haan.

J. S. de Haas.

K. C. Happé.

L. Hartkamp.

S. J. de Hartogh.

Louis van Hasselt.

E. A. Hemink, firmaWed. J. W. Bronsveld.

P. Hendriks.

P. A. M. Hendriks, v/h. Wed W. H. Heimig

M.J.F. Hendriks & Zoon.

J. H. en G. van Heteren.

H. Heuring.

S. van der Hoef.

Firma J. J. Hofstede

Henri ƒ. C. Holdert.

Holdert & Co.

Holl.-Afrikaansche Uitgevers Maatü. v/h Jacques Dusseau & Co.

W. Hoogenkamp.

G. van der Hoogt.

Van Holkema & Warendorf.

Höveker & Wormser,

Kalverstraat 157. Höveker & Wormser,

Singel 230. Ipenbuur & vanSeldam. B. S. Jacobs, (Jacobs & Zn.) Th. H. Jager. B. H. C. Jansen, firma

B. Lenfring. J. G. Jelissen. J. C. Joachimsthal. J. Jukkers Dekker. P. N.van Kampen & Zoon. Kampert & Helm. M. P. Karsdorp. P. A. Karsdorp. Wed. G. Kass. W. F. Keizer opvolger

van H. Moojen. Joseph Keiler. J. H. A. Kerlen. W. Keijser. Kioskonderneming. Kirberger & Kesper. W. Kirclmer. Gebrs. Kiene.

D. Knaap.

D. W. Knoop. August Koster. M. Koster.

H. G. Koster C. J. Zn. H. G. Koster Wzn. Gebrs. Koster.

M. Kokernoot. B. J. Koopman.

Erven Kramer. F. J. Krop. J. H. Kruyt. J. J. Krijne.

B. van der Land. Allert de Lange.

C. L. van Langenhuysen. F. H. van Leent.

L. van Leer & Co. S. N. de Leeuw. P. Lchr.

Lettergieterij, «Amsterdam» v/h.N.Tetterode.

Gebr. Levisson, firma D. Proops Jr.

H. van der Linde, Vereeniging tot bijbelverspreiding «Geloof alleenlijk».

M. Lobo Mzn.

Loman & Funke.

S. L. van Looy.

C. M. Lubers Jr.

Lutkie & Smit.

Willem Luijckx.

Maatschappij Hollandia.

Van Mantgem & De Does.

Masereeuw & Bouten.

J. G. de Mesquita.

Firma G. Mensing.

J. M. Meulenhoff.

Mcver & Couvée.

H. Michel.

Firma H. W. Mooy (A. van Laer).

W. B. Moransard.

De Muinck & Co.

Frederik Muller & Co.

Johannes Muller.

De Erven H. van Munster & Zoon.

Naamlooze Vennootschap iMaal'j. de Veldpost».

Naamlooze Vennootschap «Het Tijdschrift Eigen Haard».

Nederlandsche Bijbelgenootschap.

Nederlandsche Stereoskoop-Maatschappij.

Nederlandsche Wandteksten-handel A. G. Kok.

Nieuwe Muziekhandel.

Nieuwsblad v/d Beekhandel.

Nieuws v/d Dag.

Johs. Noman & Zoon.

Max R. Nunes.

A. J. Nuss.

Jos. Nuss.

M. M. Olivier. H. J. van Ooijen. Perry & Co. C. L. Petersen. C. Piekart. S. S. Polak. G. Portielje.

J. D. Posthumus.

Em. Quérido.

P. C. Rampen, firma

Weijtingh & Brave. Ranning Eijlerts. W. C. Reij. J. B. Reijndorp. P. H.J. Reynetde la Rue. Gebrs. Kikkers. Jac. G. Robbers, firma

Feikema Caarelsen &

Co.

P. Roem Jzn.

IJ. Rogge.

F. van Rossen.

A. van Rossum Jr. & Zn. De Ruyter & Meijer. Gebrs. Van Rijkom.

P. Rijnja.

J. M. Schalekamp.

Schalekamp, Van de Grampel & Bakker.

Scheltema & Holkema's Boekhandel.

Schleijer, De Vries & Kraaij.

F. W. Schneider.

M. Schooneveld & Zoon.

T. Schotvanger.

J. R. A. Schouten.

Schouten & Voskuil.

M. Schuit, firma J. Kraan.

Seijffardt's Boek- en Muziekhandel.

J. D. Siegmund.

C. F. Sierig.

J. H. H. Siestrop.

Eduard H. Sikken.

Sinderam & Co.

J. A. Sleeswijk.

B. H. Smuit. Jos. Smit.

A. B. Soep.

C. A. Spin & Zoon. Stadermann & Beek. Steenmeyer & Co. Joh. G. Stemler Czn. Jean Stemmler.

M. Sterringa.

Stoom - Steendrukkerij

«Senel'elder». J. E. Stolberg Jr. Stokkink & Van Lith. Swets & Zeitlinger.

Jacs. Swildens.

1. C. Tak.

j. H. G. Tegel.

A. W. Tenthoff.

W. F. Theile.

Theosofische Uitgeversmaatschappij.

Tierie & Kruyt.

Tresling & Co.

Van Twisk's Boekhandel H. IJ. Flugger.

G. van Tijen & Zonen. Uitgevers-maatschappij

Dufour & Co. Uitgevers-maatschappij

«Elsevier». Uitgevers-maatschappij ■> Vivat».

Uitgevers-onderneming

«Kalender». Jos. Vas Dias & Co. L. J. Veen. Gez. De Veer. Aug. van de Velde. C. L. G. Veldt. A. Vigerano. J. F. A. Vlaanderen. J. Vlieger. Anton Verheijen. A. Versluys. W. Versluys. P. F. van Vloten.

F. F. Volkertz. Volksdagblad.

J. H. Sjoerd de Vries. R. W. P. de Vries. P. H. van der Wal. Wansink & Daemberg. J. H. G. Weenink. De Wed. Jan van Wesel

& Zoon. Lossar Wetzlar. K. A. Windsant. Gebr. Winkelhagen. A. S. Wins & Co.

H. J. Winter. J. H. de Wit. H. G. Wouters. M. J. Wouters.

Mej. A. A. Wijkhuyzen.

G. H. Wijnekus.

De Erve Wijsmuller. M. van der Zwaag.

Faillissement J. L. VERMAAT, te Utrecht.

Blijkens de door den Curator ter Griffie der Arr. Rechtbank te Utrecht nedergelegde uitdeelingslijst, kan 8 9 % der vorderingen aan de concurrerende schuldeischers worden uitgedeeld. Leden der Vereeniging, die het hun komende, door mijne tusschenkomst