is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470

schiktheid der zonen van het Hemelsche Rijk, het gemak waarmede zij met inlanders weten om te springen, hun kennis van de landtaal en andere omstandigheden, die op commercieëel gebied in het Oosten den Chinees den voorrang geven.

Singapore's handel omvat de West- en Oostkust van het schiereiland, zoomede de Sunda-eilanden. Een groot deel van den handel in Europeesche waren is van Batavia naar Singapore overgegaan, en, aan den anderen kant wordt de meeste tabak van Deli naar Singapore en gedeeltelijk naar Penang verscheept. De belangrijkheid van Singapore is hoofdzakelijk te wijten aan zijne gunstige natuurlijke ligging, aan den grooten weg naar Oost-Azië. Alle groote mailbooten doen Singapore aan; verder wordt de haven bezocht door een aantal vrachtbooten. Het locale vertier wordt onderhouden door twee Britsche maatschappijen, door eene Hollandsche maatschappij en door een aantal zeilschepen en kuststoomers van alle natiën, benevens de inlandsche vaartuigen. Duitschland is in deze scheepvaart betrokken door den geregelden stoomvaartdienst van de Ïfoord-Duitsche Lloyd, die elke vier weken Singapore aandoet, aan welke de Bremer maatschappij eene zijlijn naar Deli (Sumatra) heeft toegevoegd, en door de Kingsinlijn, van Hamburg, waarvan de stoomers Singapore en Penang iedere veertien dagen aandoen. Buitendien nemen een zeker aantal Duitsche-stoomers en zeilschepen van verschillende eigenaren deel aan de vaart op Singapore.

Een oppervlakkige blik op den handel der Straits Settlements is voldoende om te bemerken dat de invoer van Europeesche artikelen verreweg die van Inlandsche voortbrenselen overtreft. Aan den anderen kant bestaan de uitvoeren meerendeels uit ruwe producten uit de plantenwereld voor chemische en geneeskundige doeleinden, met de gewone koloniale waren. In de laatste jaren, heeft de rechtstreeksche handel met de verschillende landen van Oost-Azië zich aan-