is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 21, 1892 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

Voorbereiding der exploitatie van het Ombilien-kolenveld door den Staat. — Met den Minister heeft de vertegenwoordiging beslist dat de exploitatie van dit kolenveld door den Staat zal plaats hebben. De zaak had echter vooraf aanleiding gegeven tot de volgende beschouwingen in de afdeelingen der Tweede Kamer.

Hoewel algemeen de stelling onbetwistbaar werd geacht, dat exploitatie van het Ombilien-kolenveld en van den spoorweg naar de Koninginnebaai in één hand moest zijn, zoo waren er enkele leden die zich in beginsel verklaarden tegen exploitatie van Staatswege, omdat zij meenden dat het niet op den weg van den Staat lag, zich in onze overzeesche bezittingen te belasten met ontginning, vervoer en verkoop van kolen, en onze bestuurstaak aldaar reeds zóó groot en omvangrijk moest geacht worden, dat zij dezen nieuwen last ongaarne op de schouders der regeering wenschten gelegd te zien. Het aantal ambtenaren, zeiden zij, zal ten gevolge daarvan weder aanzienlijke uitbreiding moeten ondergaan, terwijl het volstrekt niet zeker is, dat deze exploitatie voor den Staat rijke vruchten zal afwerpen. Volgens het oordeel van hierbedoelde leden zou het dan ook verre de voorkeur verdienen de exploitatie aan particulieren over te laten; deze toch, niet gebonden door allerlei belemmerende voorschriften,