is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sehoolberigten.

767

Z JE JE Ij A N B.

8 Distr. Mr. C'. Piekt1, te Middelburg. St. LAUEENS. De Openbare school vacant, 1873.

II Distr. Or. JP. «F. AntMreae,

>• te Zierikzee.

BEUINISSE. Eene der hulponderwijzersbetrekkingen aan de Openbare school vacant. Julij 1873.

HAAMSTEDE. De hulponderwijzersbetrekking aan de 3I Openbare school vacant. Julij 1873.

3' ZIEEIKZEE. De hulponderwijzersplaatsen, eene aan de

n- Openbare school voor minvermogenden (Tnsschenschool) en eene aan de Openbare school voor onvermogenden (Armenschool) vacant. Julij 1873.

III Bistr. Mr. JT. ff7. .1. Sehneitters van i €ireijlfenawerth , te Zierikzee.

OÜDVOSSEMEEE. Aan de Openbare school van gewoon j j en meer uitgebreid lager onderwijs is de betrekking van hulp; onderwijzer vacant. Sollicitanten naar deze betrekking, aan 4 welke is verbonden eene jaarwedde van /' 450, worden verzocht hunne stukken uiterlijk vóór 1 October e. k, vraehtvrij in te zenden aan den Burgemeester dier gemeente.

ST. PHILIPSLAND. Aan de Openbare school eene hulpj onderwijzersplaats vacant. Nov. 1871.

*' Siistr. M* Q. tSattssen, te St. Anna ter Muiden.

BEESKENS. Aan de Openbare school in de kom deigemeente eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.