is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

730

Schoolnieuws.

welke wij ons geplaatst zien, weshalve wij dan ook duur verpligt zijn, in de omstandigheden , die wij- beleven, ons meer en meer aan den troon van den beminden Vorst aan te sluiten, in het volkomen vertrouwen , dat zijn arm, door hoogere magt geschraagd, ons voor gevaar zal beschermen , en hij niet zal ophouden, voor ons waar geluk werkzaam te zijn.

Hierop betuigde de Spreker zijnen dank aan hét Bestuur der Gemeente en aan de Commissie van Plaatselijk Schooltoevoorzigt, voor hunne veelvuldige bemoeijingen in het belang van het onderwijs, en na eenige toepasselijke aauspraken aan den Onderwijzer, de tegenwoordig zijnde ouders en de kinderen , besloot hij zijne Rede aldus:

Naar ware kennis steeds te streven , Naar dengd te staan, als 't hoogste goed,

Dit zij de rigtsnoer in dit leven ,

Die mij op, 't pad voor struik'len hoedt.

Die zuiv're rigtsnoer, dit bedoelen , Spreidt helder Hcht rondom ons heen,

En leert ons eigen waarde voelen, Door eigen wil en kracht alleen.

Verlichting! ja! uwe ed'le stralen Verheffen 't hart, zelfs in den druk,

Waar slechts Uw glans mag nederdalen , Daar voert ge ons op tot waar geluk.

Waar