Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEÈLÖ

550

Een club met een mooi verleden verlaat den K.N.V.B.:

Het Groningsche Forward

Eens Noordelijk Kampioen, thans te zwak voor den K. N. V. B.

i-r

i-1

PORTAGENDA

Wanneer op den derden Zondag in September het competitierad van den K. N. V. B. zal beginnen te draaien, gelijk de geijkte term luidt, dan zal bij de tientallen namen van clubs in K. N. V. B.verband één naam ontbreken: het Groninger Forward heeft zich uit den landelijken bond teruggetrokken en zal voortaan met slechts één competitie-elftal zijn geluk gaan beproeven in den Groninger Voetbal Bond. Zie, dat is iets wat voor de ouderen uit de voetbalwereld meer beteekent dan het berichtje dat de Wolfhezer Boys of de Gaanderensche Voetbal Club den strijd om het bestaan moet opgeven, want Forward heeft tientallen jaren een rol van beteekenis gespeeld in de Noordelijke voetbalwereld; bekende spelers en bekende bestuursleden stammen uit deze blauwwitte vereeniging met haar gezellige speelveld op Groenestein met het knusse tribunetje.

Daar, terzijde van den Heerenweg, heeft Forward glorierijke dagen gekend, in 1913 zelfs een Noordelijk kampioenschap, dat daverend gejubeld werd door de trouwe clubleden en hun aanhangers. In dat jaar ging Forward vooraan in de Noordelijke tweede klasse, die toen verder bestond uit Achilles, Frisia, Be Quick, Velocitas en W. V. V., het volgende jaar bracht met een tweede plaats achter Achilles maar vóór de andere Groningsche clubs opnieuw een eervol resultaat, doch in de mobilisatiejaren werd Forward overvleugeld door haar stadgenoote Be Quick, die veel meer profiteerde van de lessen der Britsche geïnterneerden en die toen haar latere kampioenselftal aan het opkweeken was in het tot eerste klasse verheven Noorden.

Forward kwam op de tweede plaats in den strijd om de Groningsche voetbalhegemonie, daarna op de derde plaats, omdat Velocitas zich naar voren werkte; met moeite handhaafden Bronkhorst, Everts, Jentinck e. a. hun elftal in de eerste klasse totdat het in 1923, juist tien

SPORTCLICHÉ'S

CLICHÉFABRIEK CHEMEZ

HAARLEM Telefoon IS880 Klokhuisplein 5 AMSTERDAM Telefoon 42259 • Rokin 68 •

jaar na het Noordelijk kampioenschap, het eerste klasseschap moest afstaan aan het roodwitte Leeuwarden. Ook in de tweede klasse kon Forward het op den duur niet houden, al deden Rieks de Haas in het veld en wijlen dr. Kruizinga achter de bestuurstafel ook nog zoo hun best. Vorig jaar volgde degradatie naar de derde klasse en nu de blauwwitten ook in die laagste K. N. V. B. afdeeling van het Noorden (een vierde klasse heeft men daar niet) onderaan raakten met uit veertien wedstrijden slechts vijf punten, viel het besluit om zich terug te trekken uit den K. N. V. B., zooals het Bredasche Velocitas en het

M.Wolfhagen, die winnaar werd bij de nieuwelingen in den wielerwedstrijd ,,de Ronde v Eygelshoven"

(Foto Po'ygoon)

Enschedésche P. W., ook twee clubs met een roemvol verleden, reeds in 1923 deden. Evenals de Enschede'ers zal Forward thans haar geluk in den plaatselijken bond beproeven. In den grooten bond zijn de verhoudingen anders geworden dan aan deze genoegelijkheidsclub, die steeds een groot aantal studenten onder haar leden telde, paste.

Ofschoon Forward, dat op I April 1903 werd opgericht, niet alleen jonger is van Be Quick (1887), maar ook dan de andere plaatselijke clubs Velocitas (1897) en G.V.V. (1902) heeft de vereeniging van Taco v. Wisselingh, Haga, Jentinck, Tjeenk Willink, Cleveringa, Everts, Bronkhorst e. a. zich in de jaren waarin ze in de hoogste klasse van het Noorden uitkwam (1909 tot 1923) een dusdanigen goeden naam verworven, dat dit heengaan uit K. N. V. B.-verband een verlies voor de Noordelijke sportwereld is, ook al is het Forward van thans slechts een schaduw van de roemrijke club van weleer.

I—9 September:

Noordwijksche Golfweek.

3—9 September:

Nationale Tenniskampioenschappen

op Festina te Amsterdam.

6 September:

Draverij-kampioenschap van Nederland op korte baan te Beverwijk. Wielerwedstrijden in het Stadion te Amsterdam. 6—7 September: Kampioenschap van Nederland v. Landelijke Rijvereenigingen te Zoelen bij Tiel. 8—10 September: Europeesche Athletiekkampioensch. te Turijn in het Mussolini Stadion.

8 September:

Limburgsche Bergrit 2 der Motorclub De Mijnstreek. Loop door Bussum (U. P. A. B.). 8—9 September: Zeilwedstrijden van „De Maas" te Rotterdam.

Zeilwedstrijden van „De Schinkel" (kamp. B.-M. & Sharpie-klasse). Onderlinge Zeilwedstrijden van „De Nieuwe Meer".

Bredasche Tenniskampioenschappen. Haagsche athletiekkampioenschappen.

9 September:

Korfbal: Promotiewedstrijd Sportief-

D. E. D. te A'dam.

Dames athletiekwedstrijden van

Brünhilde te Groningen.

Grasbaan motorraces te Deventer.

Onderlinge Zeilwedstrijden van

Aegir te Rotterdam.

Draverijen op Duindigt.

Veluwe-rit v/d. Apeldoornsche

Motorclub.

Kano-zeilwedstr. van de „Plassers". Athletiekdag v/d. Amsterdamschen Korfbal Bond te Amsterdam. Finale Zilveren Voetbal Tournooi te Rotterdam: Sparta—Willem II. Finale Voetbaltournooi o/d. Spaernebeker te Haarlem. Ie Ronde Nederlandsche Voetbalbeker.

Groote Prijs van Italië voor Automobielen.

Wegwielerwedstrijd Parijs—Poitiers. Wielerwedstrijden Veka-baan te Duivendrecht met recordpoging de Wolff.

Cricket: H.D.V.S.—V.V.V.

10 September:

Wielerclubkampioenschap v. Nederland op den weg op het circuit van Hoogerheide.

Sluiten