Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. w.c.’s moeten op een gemakkelijk bereikbare plaats, doch afgescheiden van slaapverblijven en wasgelegenheden zijn gelegen, zonder directe toegang uit de slaapverblijven of uit de gang tussen slaapverblijven en w.c.'s, waarnaar geen andere toegang voert, met dien verstande, dat dit geen betrekking heeft op een w.c. in een ruimte tussen twee slaapverblijven, die tezamen voor niet meer dan 4 personen zijn bestemd;

e. indien er meer dan één w.c. in dezelfde ruimte is, moeten deze w.c.’s voldoende zijn afgeschoten, teneinde afzondering te verzekeren.

12. Aan boord van alle schepen moet, rekening gehouden met de grootte van de bemanning en de normale reisduur, voldoende gelegenheid voor wassen en drogen van kleren zijn.

13. De gelegenheid voor het wassen van kleren moet geschikte bakken omvatten, die in de wasplaatsen mogen zijn opgesteld, wanneer het niet redelijk en praktisch mogelijk is afzonderlijke wasserijen in te richten. Zij moeten voorzien zijn van voldoende aanvoer van koud en warm zoetwater of middelen tot verwarming van water.

14. Er moet een ruimte zijn, afgescheiden van de slaap- en de eetverblijven, waar gelegenheid is voor het drogen van kleren, welke Voldoende is geventileerd, verwarmd en voorzien van drooglijnen of andere middelen tot ophanging van de kleren.

Artikel 14

1. Aan boord van elk schip met een bemanning van 15 personen of meer, dat een reis maakt van langere duur dan 3 dagen, moet een afzonderlijk ziekenverblijf aanwezig zijn. De bevoegde autoriteit mag van dit voorschrift afwijken voor schepen, die in de kustvaart dienst doen.

2. Het ziekenverblijf moet passend zijn gelegen, zó dat het gemakkelijk toegankelijk is, en de patiënten comfortabel zijn gehuisvest en onder alle weersomstandigheden naar behoren kunnen worden verzorgd.

3. De inrichting van toegangen, kooien, verlichting, ventilatie, verwarming en watervoorziening moet zo zijn ontworpen, dat het comfort is verzekerd en de verzorging van de patiënten wordt vergemakkelijkt.

4. Het vereiste aantal ziekenkooien moet door de bevoegde autoriteit worden bepaald.

5. W.c.'s uitsluitend voor hen, die in het ziekenverblijf zijn opgenomen, moeten in of in de onmiddellijke nabijheid van dit verblijf geplaatst zijn.

6. Zieken verblijven mogen niet voor andere doeleinden dan in het belang van de zieken worden gebezigd.

7. Elk schip, waarop geen dokter is gemonsterd, moet met een goedgekeurde medicijnkist, voorzien van gemakkelijk begrijp© ijke aanwijzingen, zijn uitgerust.

Sluiten