Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhoogd verminderd en mitsdien met: met: gebracht op: Afdeling III........ ƒ 500 ƒ 209 335 Afdeling IV........ ƒ 148 055 277 695 Afdeling V Afdeling V......... 145 056 1 945 268 Onderafdeling I....... 2 444 172 010 Onderafdeling II...... 147 500 1 773 258 Afdeling VI........ 1 199 183 039 Afdeling VII........ 2 185 113 322 Afdeling VIII........ 56 63 422 Afdeling IX........ 210 62 876 Afdeling X......... 453 591 7 767 997 Buitengewone dienst II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling I. Afdeling I......... 20 000 250 000 Onderafdeling III...... 20 000 250 000 Afdeling II. Afdeling II......... 512 200 682 200 Onderafdeling II. Onderafdeling II...... 512 200 682 200 Paragraaf 1......... 235 200 405 200 ingevoegd: en gebracht op: Paragraaf 2......... ƒ 277 000

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 20 December 1951.

JULIANA.

De Minister van Buitenlandse Zaken, STIKKER.

Uitgegeven de twee en twintigste Januari 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDER1JE.

Sluiten