Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling III. VOOGDIJRADEN. 84 Verhaal cursusgelden. 85 Verhaal van gijzelingskosten. 86 Overige ontvangsten betreffende de Voogdijraden. Onderafdeling IV. TUCHTSCHOLEN EN RIJKSOPVOEDINGSGESTICTEN. 87 Algemene ontvangsten betreffende de Tuchtscholen, de Rijksopvoedingsgestichten en het Rijksobservatiehuis. 88 Vergoeding voor kost en inwoning van personeel. 89 Inhoudingen op het salaris wegens verstrekking van dienstkleding, genot van woning en geleverd water. 90 Verhaal cursusgelden. 91 Ontvangsten wegens de verkoop van voortbrengselen van de landbouw, de veeteelt en de tuinbouw. 92 Opbrengsten van huur, pacht, enz. 93 Opbrengsten, welke worden ontvangen voor arbeid ten behoeve van andere gestichten en waarvoor geen grondstoffen zijn benodigd. 94 Ontvangsten voortvloeiende uit gestichtsarbeid, waarvoor grondstoffen zijn benodigd. 95 Ontvangsten voortvloeiende uit door verpleegden voor particulieren te verrichten arbeid, waarvoor geen grondstoffen zijn benodigd. AFDELING IX. UITVOERING PSYCHOPATHENWETTEN, RECLASSERING EN VOORLICHTING IN STRAFZAKEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 96 Overige ontvangsten betreffende de uitvoering der Psychopathenwetten. 97 Ontvangsten betreffende de reclassering en voorlichting in strafzaken. 98 Ontvangsten betreffende steun aan particuliere bemoeiingen (Psychopathenzorg). Onderafdeling II. PSYCHOPATHENZORG. Paragraaf 2. Rijksasyls. 99 Inhoudingen op salaris wegens verstrekking van dienstkleding, genot van woning en geleverd water. 100 Opbrengsten van huur, pacht, enz. 101 Verhaal van verplcegkosten voor psychopathen.

Sluiten