Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

overboeking van restanten van het Tweede Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950 op het Tweede Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951. (Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin.) BESLUIT van 20 December 1951, houdende

Wü JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van 26 November 1951, no. U 37215, afdeling Organisatie en Comptabiliteit, onderafdeling C bureau Begrotingszaken;

Gelet op de wet van 30 December 1949, Stb. J 603, tot vaststelling van hoofdstuk II der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950, zoals deze is gewijzigd;

Gelet op artikel 24 der Comptabiliteitswet {Stb. 1927, no. 259);

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën, dd. 13 December 1951, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting, afdeling Begrotingszaken, No. 245;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De op de bij dit besluit behorende staat vermelde restanten op de artikelen van hoofdstuk II der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950 toe te voegen aan de daarnevens aangegeven artikelen van hoofdstuk II der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, vastgesteld bij de wet van 28 Juni 1951, Stb. 261.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal

Sluiten