Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. Zij moeten de gelegenheid bevatten om het na het centrifugeren verkregen plasma onmiddellijk tot een temperatuur variërend van

0 °C tot 5 °C te kunnen afkoelen en bij deze temperatuur te kunnen bewaren.

F. Voor de reiniging en desinfectie der bloedopvangschotels en transportkannen of -bussen moet een afzonderlijk lokaal aanwezig zijn.

G. De voor het opvangen, het vervoer en de verwerking van het bloed benodigde voorwerpen en apparatuur moeten uit materiaal vervaardigd zijn, dat bestand is tegen de inwerking van het bloed, de hieraan toegevoegde oplosmiddelen en de te gebruiken reinigingsen ontsmettingsmiddelen en dat gemakkelijk te reinigen is.

Artikel 2

Het bepaalde in artikel 1, onder III, van dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag, volgende op die van zijn afkondiging.

Het bepaalde in artikel 1, onder I, II en IV, van dit besluit, zomede het bepaalde in artikel 1, onder 4°, en artikel 2, onder IV, van de wet van 13 December 1950 (Stb. K 574) tot wijziging en aanvulling van de Vleeskeuringswet (Stb. 1919, No 524), treedt in werking op

1 Februari 1952.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Sankt Anton, 4 lanuari 1952.

IULIANA.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

P. MUNTENDAM.

Uitgegeven de eerste Februari 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIIE.

Sluiten