Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dien verstande, dat de haring wordt geacht zonder pekel te zijn, indien zij, na overstorting, gedurende ten minste 10 minuten heeft kunnen uitdruipen.

2. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder pekelharing mede verstaan door zouten verduurzaamde haring, welke ontkopt, schoongemaakt of gefileerd is.”;

II. het bepaalde in artikel 3, onder 3, letters b en c, wordt gelezen als vólgt:

,,b. Schotse tonnen.

Vi ton V2 ton Lengte der duigen buitenwerks ..................... 78 cm 61 cm Lengte der duigen tussen de krozen binnenwerks 71 „ 54 „ Afstand tussen de bodems ........................... 69 „ 52} ,, Middellijn tussen de krozen binnenwerks......... 43 „ 35 „ Middellijn van de buik binnenwerks ............ 49 „ 40 „ Inhoud ...................................................... 117 liter 59 liter

c. Noorse tonnen.

De afmetingen moeten ten minste gelijk zijn aan de minimumafmetingen, vastgesteld voor de Hollandse Vi ton.”;

III. in artikel 3, onder 3, na het bepaalde onder c, wordt ingevoegd een nieuwe volzin, luidende als volgt:

„De afmetingen van de 1 /i, V2, V*, Vs en l /i 6 tonnen mogen niet groter zijn dan 2 cm boven de minimumafmetingen; de inhoud van V 32 ton mag niet groter zijn dan 4 V 2 liter.”;

IV. artikel 3, onder 4, wordt gelezen als volgt:

„4. Verpakt moet zijn:

a. in een Vi Hollandse ton ten minste een netto visgewicht van 100 kilogram pekel- of steurharing; in een Vi Schotse ton ten minste een netto visgewicht van 115 kilogram pekel- of steurharing; in een Noorse ton ten minste een netto visgewicht van 100 kilogram steurharing;

b. in een V2, een V4 en een 1 /s Hollandse ton onderscheidenlijk ten minste een netto visgewicht van 50,25 en 12’/2 kilogram pekelof steurharing; in een 1 /i 6 en een V32 Hollandse ton onderscheidenlijk ten minste een netto visgewicht van 6V4 en 3 Vs kilogram pekelharing;

c. in een V 2 Schotse ton ten minste een netto visgewicht van 57'/2 kilogram pekel- of steurharing.”;

V. het bepaalde in artikel 3, onder 6, 7 en 8 vervalt;

Sluiten